Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 1999
xxi,382 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-258-0 (brož.)
Profi
Programování
Obsahuje ilustrace, rejstřík
Control Web 2000 (systém) - příručky
000015089
Vítejte ve světě rychlého vývoje aplikací 1 // Základní informace o knize 5 // Typografické konvence 6 // Kapitola 1 // Rychlý start 7 // Průvodce novou aplikací 7 // Poběží aplikace v reálném čase nebo bude řízena tokem dat? 8 // Co všechno dokáže vytvořit Průvodce novou aplikací? 9 // Co jsou to virtuální přístroje? 10 // Proč mají jednotlivé instance virtuálních přístrojů v aplikaci svá jména? 11 // Panely a struktura viditelnosti virtuálních přístrojů 11 // Jak přidat do aplikace nový virtuální přístroj? 13 // Jak uchovávat data - konstanty, proměnné a kanály 13 // Matematické výrazy 15 // Dokumentace v integrovaném vývojovém prostředí 15 // Shrnutí 16 // Kapitola 2 // Jak zobrazit veličinu 17 // Průvodce přidáním nového přístroje 17 // Analogové, dvoustavové a textové veličiny 19 // Časování 21 // Modifikace parametrů přístrojů a inspektory 23 // Shrnutí 24 // Kapitola 3 // Jak archivovat veličiny 27 // Archivace veličin a historické trendy 27 // Archivace událostí a změn 28 // Zálohování veličin 28 // Průvodce archivací a zálohováním veličin 28 // Archivace veličin 29 // Archivace a zpracování alarmů 30 // Archivace a vyhodnocování změn hodnot 30 // Archivace a zobrazování historických trendů 30 // Zařazení přístroje do struktury viditelnosti a časování 32 // Kapitola 4 // Jak nastavit hodnotu veličiny 33 // Nastavení veličin uživatelem 34 // Jak zajistit nastavení virtuálního přístroje podle hodnoty // jeho výstupního datového elementu? 35 // Obnovení veličin ze zálohy 36 // Výběr veličin z databází a receptur 36 // Shrnutí 37 // Kapitola 5 // Jak napojit aplikaci na reálný svět 39 // Kanály 40 // Ovladače 40 // Soubory ‘*.par a ‘*.dmť 41 // Průvodce přidáním a konfigurací ovladačů 42 // Úvodní obrazovka průvodce 42 //
Obrazovka s výběrem ovladače a jména 43 // Obrazovka s výběrem mapoc a parametrického souboru 43 // Obrazovka se seznamem všech kanálů v aplikaci 44 // Editor kanálů 44 // Shrnutí 45 // Kapitola 6 // Jak definovat uživatele aplikace a jejich přístupová práva 47 // Průvodce přístupovými právy uživatelů 47 // Shrnutí 50 // Kapitola 7 // Integrované vývojové prostředí 51 // Dvojí tvář aplikace 51 // Dvojcestné programování 52 // Zdrojový tvar aplikace 52 // Překlad a generování 52 // O překladu obecně 53 // Překlad po částech - inkrementální překlad 53 // Jednoduchý překlad 53 // Překlad pro překlopení 54 // Překlad pro spuštění - spuštění aplikace 55 // Generování 55 // Snadno a rychle - grafický editor 56 // O datových inspektorech obecně 57 // Paleta přístrojů 62 // Přetahování přístrojů do grafického editoru 63 // Přetahování procedur 64 // Přetahování přístrojů do textového editoru 64 // Přednastavené parametry 65 // Grafický editor 65 // Souřadnice 66 // Vybírací rámeček 67 // Označování skupin přístrojů 68 // Stromy s přístroji 69 // Strom s vybraným přístrojem 70 // Vlastník přístroje a Z-souřadnice 70 // Uschování panelu 71 // Okno přístroje 72 // Schránka, mazání a duplikace 72 // Vyhledávání přístrojů 73 // Zarovnání 74 // Křížové odkazy 76 // Inspektor přístroje 77 // Záložka „Parametry“ 78 // Editace parametrů 79 // Záložka „Lokální data“ 84 // Záložka „Procedury“ 84 // Záložka „Barvy“ 85 // Záložka „Zdrojový text“ 85 // Záložka „Nápověda“ 85 // Editace přednastavených hodnot 86 // Tipy a triky 87 // Vždy a všude - textový editor 88 // Rozšířené možnosti editace 88 // Chyby překladu a ovládání překladu po částech 89 // Ostatní textové editory * 91 // Záložky „Moduly“ a „Dokumentace“ 91 // Shrnutí 93 //
Kapitola 8 // Podrobněji o časování, aplikacích reálného času a datově řízených aplikacích 95 // Aktivace virtuálních přístrojů 96 // Periodické časování hodnotou nebo časovačem 97 // Výjimka způsobená jiným přístrojem (aktivace přístrojem) 98 // Výjimka způsobená ovladačem (aktivace ovladačem) 99 // Výjimka způsobená změnou dat 99 // Aplikace reálného času 99 // Aplikace řízené změnou dat 100 // Shrnutí 101 // Kapitola 9 // Shrnutí 103 // Co to je aplikace 103 // Předávání dat a komunikace s okolím 104 // Struktura aplikace 105 // Zápis a tvorba aplikace 106 // Díl 2 // Aplikace v prostředí Control Web 109 // Kapitola 10 // Vzhled aplikace 113 // Aplikace systému Control Web // mají grafické uživatelské rozhraní 114 // Dekorace okna 115 // Omezení manipulace s oknem 116 // Procedura OnWindowCloseO 116 // Panely, uzly vizuálního stromu 117 // Vlastník virtuálního přístroje 117 // Pozice virtuálního přístroje 117 // Viditelnost virtuálních přístrojů 118 // Z-souřadnice 118 // Pozadí panelu, DataView 119 // Manipulace s panelem 121 // Průhledné přístroje 122 // Módy překreslování panelů 122 // Windowless panely 122 // Off-screen panely 123 // Kapitola 11 // Ovládání aplikace 125 // Reakce na klávesnici 125 // Využití parametru tab_select při ovládání aplikace klávesnicí 126 Aktivní obdélníky panelu 126 // Shrnutí 127 // Kapitola 12 Běh datově řízené aplikace 129 // 0 datově řízených aplikacích 129 // Jak datově řízená aplikace běží 130 // Proměnné 131 // Kanály a komunikace 132 // Rozběh a zastavení aplikace 134 // Periodické časování 135 // Jak rychle a bezpečně navrhnout datově řízenou aplikaci 136 // Omezení datově řízených aplikací 137 // Shrnutí 137 //
Kapitola 13 Časování aplikaci reálného času 139 // O časování a reálném čase 139 // O časování a systému Control Web 141 // Princip časování 141 // Řízení nebo vizualizace? 144 // Okno časování 145 // Časování přístrojů 148 // Relativní časování 148 // Absolutní časování 150 // Časovače 152 // Časování pomocí procedur 154 // Časování zevnitř 156 // Co je to časový krok 157 // Skluz 158 // Průběh časového kroku jádra 161 // Procedury a přesné řízení komunikace 170 // Asynchronní časování a souběh výjimek 176 // Rozběh a zastavení aplikace 178 // Inicializace dat 179 // Rozbéh přístrojů, startup 180 // Ukončení aplikace, terminate 183 // Rizika a výhody reálného času 184 // Shrnutí 185 // Kapitola 14 // Neperiodické časování 187 // Zdroje neperiodického časování 187 // Aktivace virtuálními přístroji 187 // Aktivace ovladači 190 // Kapitola 15 // Datové elementy a výrazy 191 // O datových elementech 191 // Identifikátory 192 // Datové typy 193 // Druhy datových elementů 194 // Číselné datové typy 199 // Pole 201 // Externí datové elementy 202 // Atributy 202 // Výrazy 205 // Shrnutí 209 // Kapitola 16 // Programování a procedury - OCL 211 // Procedura nebo metoda? 212 // Rozhraní procedury - parametry 213 // Signatura procedury 215 // Lokální data procedury 216 // Časování procedur 217 // Zápis kódu procedur 217 // Návěští 220 // Deklarace lokálních konstant a proměnných 220 // Tělo procedury 221 // Příkaz if 221 // Příkaz loop 222 // Příkaz while 223 // Příkaz repeat until 223 // Příkaz for 224 // Příkaz yield 224 // Příkaz pause 225 // Příkaz wait 225 // Příkaz stop 226 // Příkaz send 226 // Příkaz sound 226 // Příkaz move 227 // Příkaz přiřazení 227 // Volání procedur 228 // Komentáře 229 // Událostní a uživatelské procedury 230 //
Procedura OnActivateO 231 // Standardní událostní procedury 234 // Rekurzivní volání a zpožďující instrukce 235 // Lokální data přístroje 236 // Nativní procedury 239 // Shrnutí 240 // Kapitola 17 // Animace, schémata a knihovny symbolů 243 // Vektorová a bitmapová grafika 243 // Vektorová grafika 243 // Bitmapová grafika 244 // Virtuální přístroj draw 244 // Filozofie přístroje 244 // Základní vlastnosti přístroje 245 // Tvorba kresby 245 // Statická schémata 253 // Animace grafických objektů 253 // Změny pozic a velikostí 254 // Změny barevného nastavení 254 // Knihovny symbolů 254 // Tvorba knihoven 255 // Technika „drag and drop“ 256 // Shrnutí 256 // Kapitola 18 // Databáze a archivace dat 257 // Archivní soubory 258 // Relativní soubory 258 // Absolutní soubory 258 // Permanentní soubory 259 // Kódování data a času do jména relativního a absolutního souboru 260 // DBF soubory 264 // Distribuce archivních souborů 264 // Struktura databázového souboru 265 // Archivace dat přes rozhraní ODBC 266 // Přehled přístrojů pro archivaci 267 // archiver 267 // trend 267 // alarm 267 // journal 267 // recipe 267 // SQL 268 // Kapitola 19 // Protokoly a sestavy 269 // Načítání dat z archivních souborů 269 // Využití přístroje table 271 // Tisk pomocí systémových nativních procedur 273 // Kapitola 20 // Regulátory a regulace 275 // PID regulátor 275 // Mechanismy regulace - klasická řada mimo modifikaci variable 275 // Regulátor variable 279 // Automatická Identifikace 279 // Dvoustavový a krokový regulátor 280 // Poznámky ? Implementaci a použití regulátorů 281 // Shrnutí 283 // Kapitola 21 // Modulární a distribuované aplikace 285 // Abychom si rozuměli 285 // O modulech a aplikacích 286 // Projekt 286 // Dostupnost vzdálených objektů 288 // Místní moduly 289 // Proč použít místní moduly 289 //
Dovoz místního modulu a jeho objektů 290 // Synchronizace modulů 293 // Vzdálené moduly 294 // Distribuovaná aplikace 294 // Control Web Daemon 296 // Způsoby spojování modulů 296 // Přenos dat 300 // Volby komunikace 303 // Nástroje pro tvorbu modulárních aplikací 306 // Datové inspektory 306 // Záložka „Moduly“ 307 // Spolupracující moduly 309 // Obecná struktura aplikace 309 // Ovladač TCP/IP 309 // Shrnutí 310 // Kapitola 22 // Komunikace, ovladače a kanály 311 // Jak kanály pracují? 311 // Kanály a ovladače 313 // Stavy kanálů 317 // Typy kanálů a předávaných dat 318 // Koncepce ovladače Shrnutí // 320 // 322 // Kapitola 23 // Systém přístupových práv uživatelů 323 // Definice uživatelů 324 // Přístupová práva 325 // Přístupová práva u přístroje httpd 325 // Zastavení aplikace 326 // Systémová nativní procedura StopApplication 326 // Umístění dat o uživatelích a jejich přenos // mezi různými počítači 327 // Události šířené při přihlášení uživatele 327 // Možnost archivace událostí systému kontroly // přístupových práv virtuálním přístrojem journal 327 // Možnost přenosu informací o přihlašování uživatelů do ovladačů 328 // Shrnutí 328 // Kapitola 24 // Soubory systému Control Web 331 // Organizace souborů 331 // Sekce directories 331 // Soubory s přesměrováním 332 // Přesměrování a vícemodulámí aplikace 333 // Přesměrování vcelku 334 // Data systému Control Web 335 // Soubory 335 // Adresáře 338 // Obecné datové soubory 338 // DataView 338 // Bitmapové obrázky 339 // Registrované přípony souborů 340 // Shrnutí 341 // Kapitola 25 // Standardně dodávané ovladače 343 // Shrnutí 344 // Kapitola 26 // Control Web Runtime 345 // Spuštění runtime verze 345 // Zastavení aplikace v runtime verzi 346 // Vytvoření aplikace pro runtime verzi 346 //
Průvodce vytvořením aplikace pro runtime verzi 347 // Shrnutí 349 // Kapitola 27 // Control Web a Internet 351 // TCP/IP 351 // Internet a intranet 353 // WWW - World Wide Web 353 // Dynamické generování dokumentů 354 // Server HTTP jako virtuální přístroj 355 // Omezení plynoucí z definice HTML 355 // Java 357 // Java applety systému Control Web . 358 // Shrnutí 359 // Kapitola 28 // Control Web a ActiveX 361 // Historie technologie ActiveX 361 // OLE 361 // VBX 362 // Internet a ActiveX 362 // Control Web a ActiveX 333 // Příklad použití komponenty ActiveX v systému Control Web 363 // Kapitola 29 // Využití zdrojů počítače a operačního systému 369 // Počítač 370 // Operační systém 371 // Windows 95/98 373 // Windows NT/2000 374 // Shrnutí 374 // Rejstřík // 377

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC