Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Wyd. 1.
Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2008
119 s. ; 20 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-83-89637-77-2 (váz.)
Ad fontes ; tom 8
latina
Obsahuje bibliografické odkazy
Souběžný polský a latinský text
000015275
WSTĘP // DRAMAT WSZECHMOCY BOŻEJ W TRZECH AKTACH // 1. Autor i dzieło, kontekst historyczny oraz nieporozumienie interpretacyjne ...5 // 2. Akt pierwszy: przedstawienie miejsca akcji i bohaterów, pierwsze rozwiązanie (rozdziały 1-5) 9 // 3. Akt drugi: dialektycy o wszechmocy Bożej, wszechmoc Boża zintegrowana z pozostałymi atrybutami (rozdziały 6-13) . 13 // 4. Akt trzeci: rzeczywistość przeniknięta przez wszechmoc Bożą (rozdziały 13-19) 18 // 5. Próba bilansu ...21 // Bibliografia ...25 // O WSZECHMOCY BOŻEJ ROZPRAWA, CZY BÓG JEST WSZECHMOCNY I W JAKI SPOSÓB MOŻE SPRAWIĆ, ABY TO, CO SIĘ STAŁO, NIE STAŁO SIĘ // 1. Prologus ...28 // Prolog ... // 2. Utrum Deus possit reparare virginem post ruinam ...30 Czy Bóg może przywrócić dziewictwo kobiecie, która je utraciła // 3. Non posse Dei vel nescire quomodo intellegi debet ...34 W jaki sposób należy rozumieć Bożą niemoc lub niewiedzę // 4. Quod voluntas Dei omnibus rebus causa est, ut existant ...40 O tym, że wola Boga jest przyczyną istnienia wszystkich rzeczy // 5. Quod absque dubio Deus post lapsum reparare virginem possit ...44 O tym, że Bóg bez wątpienia może przywrócić dziewictwo kobiecie, która zgrzeszyła // 6. Quomodo possit fieri, ut quod factum est, factum non sit ...46 W jaki sposób jest możliwe, aby to, co się stało, nie stało się // 7. Quod haec quaestio potius ad consequentiam verborum quam ad Ecclesiae pertineat sacramentum ...50 O tym, że niniejsza kwestia dotyczy raczej związków pomiędzy słowami niż tajemnicy Kościoła ... // 8. Quod Deus intra praesentiae suae sinum omnia simul et tempora, et loca concludat ...56 O tym, że Bóg w łonie swej obecności zawiera wszystkie czasy i wszystkie miejsca //
9. Quomodo Deus, cui omnia posse et nosse coaeternum est, regnet in aeternum et ultra ...60 W jaki sposób Bóg, którego wszechmoc i wszechwiedza są z Nim współwieczne, panuje na wieki i dłużej // 10. Quod Deo non est heri vel cras, sed hodie sempiternum ...66 O tym, że dla Boga nie istnieje wczoraj ani jutro, lecz wieczne dzisiaj // 11. Quod et qui mala faciunt, et mala, quae fiunt, non esse dicenda sunt ...72 O tym, że i ludziom, którzy czynią zło, jak i złu, które jest przez nich czynione, nie można przypisać istnienia ... // 12. Quod omnia Deus potest, sive faciat, sive non faciat ...76 O tym, że Bóg może wszystko niezależnie od tego, czy to czyni, czy nie // 13. Quod naturae conditor naturae sit etiam immutator ...82 O tym, że Ten, który stworzył naturę, także ją zmienia // 14. De palatio Romuli et philosopho corruentibus ...92 O zawaleniu się pałacu Romulusa i upadku filozofa // 15. De his, qui Dominum blasphemantes lepra perfusi sunt ...96 O tych, którzy bluźnili przeciw Bogu i zostali pokryci trądem // 16. De illo, quem adulterio commisso malignus spiritus interemit ...98 O człowieku, który, popełniwszy cudzołóstwo, został zabity przez złego ducha // 17. Epilogus et adversarii inevadenda conclusio ...104 Epilog i konkluzja, której przeciwnik nie może nie uznać // 18. Ubi scriptor omnes simul fratres alloquitur ...110 Rozdział, w którym autor zwraca się do wszystkich braci razem // 19. De puero clausis foribus intromisso ...114 O chłopcu, który dostał się do środka mimo zamkniętych drzwi

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC