Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : HAV, 2005
134 s. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-903625-2-4 (brož.)
000015283
Seznam úloh // KAPITOLA I. - Velikost úhlu // oddíl I. - Trojúhelník...5 // oddíl 2. - Mnohoúhelník...9 // oddíl 3. - Dvojice úhlu...II // KAPITOLA II. - Pythagorova věta // oddíl I. Pravoúhlý trojúhelník...13 // oddíl 2. - Čtverec a obdélník...15 // oddíl 3. - Další trojúhelníky...17 // oddíl 4. Další Čtyřúhelníky...19 // oddíl 5. - Kružnice...21 // oddíl 6. - TClesa...25 // oddíl 7. Úlohy ? praxe...27 // oddíl 8. - Úlohy řešené rovnicemi...29 // KAPITOLA lil. - Goniometrické funkce // oddíl I. - Pravoúhlý trojúhelník...31 // oddíl 2.-Obdélník...33 // oddíl 3. RoviKiraroenný trojúhelník...35 // oddíl 4. Čtyřúhelník...35 // oddíl 5.-Knižnice...39 // oddíl 6. TClesa...39 // oddíl 7. Úlohy 7. praxe...41 // KAPITOLA IV. Obvod a obsah Čtverce a obdélníku // oddíl I. - Čtverec a obdélník...43 // oddíl 2. - Porovnáni obvodu a obsahu...45 // oddíl 3. - Známe obvod, obsah Čtverec ...45 // oddíl 4. Dlaždice, tapety...47 // oddíl 5. - VýpoCct druhého ro/mCm obdélníku —47 // oddíl 6. - Známe obsah Čtverce ...49 // oddíl 7. - Procenta...51 // oddíl 8. - Pythagorova véla...51 // oddíl 9. Složené obrazec...53 // oddíl 10. - Řešeni pomoci rovnic...55 // KAPITOLA V.-Obvod a obsah mnohoúhelníku // oddíl I. - KosoCtvcrce a kosodélník...57 // oddíl 2. - Pythagorova vCta...57 // oddíl 3. Goniometrické funkce...59 // oddíl 4. - Pravidelný mnohoúhelník...59 // KAPITOLA VI. - Obvod a obsah trojúhelníku
// oddíl I. - Obecný trojúhelník...61 // oddíl 2. - Ob. trojúh. a Pythagorova véla...61 // oddíl 3. - Pravoúhlý trojúhelník...63 // Oddíl 4. - Rovnostranný trojúhelník...65 // oddíl 5. - Rovnoramenný trojúhelník...65 // oddíl 6. - Rovn. trojúh. a Pythagorova vCta..67 // KAPITOLA VIL - Obvod a obsah lichoběžníku // oddíl I. - Obecný lichoběžník...67 // oddíl 2. Pravoúhlý a rovnoramenný lích...69 // oddíl 3. - Pythagorova vCta...71 // oddíl 4. - Goniometrické funkce...73 // KAPITOLA MIL - Obvod a obsah kruhu // oddíl I. Obvod a obsah...75 // oddíl 2. VýpoCct poloměru...77 // oddíl 3. Knižnice opsaná a vepsaná, mezikruží - -79 // oddíl 4. Slo/itCjší obrazce...81 // oddíl 5. Oblouk, výseč, úseC...85 // KAPITOLA IX. - Povrch a objem krychle a kvádru // oddíl 1. Krychle a kvádr...89 // oddíl 2. - Místnost, nádrž...91 // oddíl 3. - Hmotnost tělesa...93 // oddíl 4. - VýpoCct třetího roznůu pň zadaném objemu - -93 oddíl 5. - Výpoče třetíhoroanfim |tfi Axtnímpovrchu - - 95 // oddíl 6. - Procenta...95 // oddíl 7. VýpoCct délky hrany krychle...97 // oddíl 8. Úhlopříčky krychle...99 // KAPITOLA X.- Povrch a objem hranolu // oddíl I. Pravidelný čtyřboký hranol...99 // oddíl 2. - Troj boký hranol...101 // oddíl 3. Čtyřboký hranol...105 // oddíl 4. Další hranoly...107 // KAPITOLA XI. - Válec // oddíl I. - Povrch a objem válce...109 // KAPITOLA XII.-Jehlan // oddíl I. Povrch a objem Čtyřbokého
jehlanu ---113 // oddíl 2. Povrch a objem n-bokého jehlanu--117 // KAPITOLA XIII.-Kužel oddíl 1. Povrch a objem kužele...121 // KAPITOLA XIV.-Koule // oddíl I. Povrch a objem koule...123 // oddíl 2. Koule výpoCct poloměru...125 // oddíl 3. Koule a krychle, válec,...125 // TABULKY - hustoty některých látek a vzorce--129 // PŘÍLOHA // přehled vzorců geometrických útvarů...130

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC