Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2006
87 s. : il.

objednat
ISBN 80-244-1275-6 (brož.)
Skripta
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta
Publikace je určena pro studenty bakalářského oboru Charitativní a sociální práce
Obsahuje nákresy, tabulky
Bibliografie na s. 86-87
Management - techniky - cvičebnice
Pracovníci vedoucí - práce řídící - cvičebnice
000015341
1 Obsah // 1 Obsah... 3 // 2 Úvod...5 // 3 Manažerské kompetence...7 // 3.1 Definice pojmu „kompetence“...7 // 3.2 Typologie kompetencí... 10 // 3.2.1 Typologie podle zastoupení v organizaci...10 // 3.2.2 Typologie vycházející z potřeb...11 // 3.2.3 Typologie vycházející z manažerských standardů a personálních kompetencí...12 // 3.2.4 Typologie podle rozvojových příležitostí...12 // 3.2.5 Kompetence sociálního pracovníka...13 // 4 Komunikace v manažerské praxi...14 // 4.1 Hlavní komunikační zákony - axiomy komunikačního procesu...14 // 4.2 Technika aktivního naslouchání...19 // 4.3 Jak efektivně sdělovat informace:...20 // 4.4 Rosentalovy způsoby sdělování žádostí...21 // 4.5 Otázky - Typy otázek...21 // 4.6 Zpětná vazba...22 // 5 Typologie pro manažery...24 // 5.1 Mozková dominance...25 // 5.2 Jak komunikují klienti podle své mozkové dominance:...27 // 6 Týmová práce, porady a moderace...29 // 6.1 Potřeby (týmu a jednotlivce) ...30 // 6.2 Jaké má pracovní tým funkce?...31 // 6.3 Jak vzniká tým?...32 // 6.4 Moderace a porady...35 // 6.5 Moderační cyklus...37 // 6.6 Kreativní techniky pro řešení problémů na poradách:...39 // 6.6.1 Brainstorming...39 // 6.6.2 Řešení problémů pomocí analogie...40 // 6.6.3 Situační analýza...40 // 6.6.4 Kauzální analýza...41 // 7 Vyjednávání a řešení konfliktů...43 // 7.1 Proces vyjednávání...43 // 7.1.1 Možné výsledky vyjednávání a strategie
vítěz - vítěz...44 // 7.1.2 Tři typy vyjednávání...45 // 7.1.3 Pět kroků průlomového vyjednávání...46 // 7.1.4 BATNA...50 // 7.1.5 Co lze ovlivnit u jednání...50 // 7.1.6 První kroky při jednání...52 // 7.1.7 Fáze vyjednávání...55 // 7.1.8 Taktiky, když se dostanete do úzkých...56 // 7.1.9 Zvlášť obtížní protihráči...56 // » // 3 // # // 7.2 Konflikt...59 // 7.2.1 Definice konfliktu...59 // 7.2.2 Stupně eskalace konfliktu...’...61 // 7.2.3 Diagnostika konfliktu ...63 // 7.2.4 Techniky pro řešení konfliktů a sporů...64 // 7.2.5 Další techniky pro řešení konfliktů a sporů...65 // 7.2.6 Kritika od klienta...68 // 8 Prezentace...69 // 8.1 Prezentace nových informací... .70 // 8.2 Postup při prezentaci:...71 // 8.2.1 Úvod...72 // 8.2.2 Hlavní část...73 // 8.2.3 Závěr...74 // 8.3 Vizualizace mluveného slova...75 // 8.4 Argumentace...76 // 8.4.1 Základní typy argumentů:...77 // 8.4.2 Chybná argumentace...79 // 8.4.3 Persuasivní definice...81 // 8.4.4 Eristická pravidla...84 // 9 Přehled použité a doporučené literatury...86 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC