Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003
83 s.

objednat
ISBN 80-7044-508-4 (brož.)
Bibliografie: s. 83
Čeština - mluvnice historická - učebnice vysokošk.
000015363
Úvod // CVIČENÍ // I. HLÁSKOSLOVÍ // Pa lata lizace velar 7 // Metateze likvid 9 // Kontrakce 11 // Zánik a vokalizace jerů 10 // Změny ve staročeském souhláskovém systému 13 Změny v samohláskovém systému 15 // II. TVAROSLOVÍ DEKLINACE // Skloňování substantiv // 0- a U-kmenová deklinace 19 // JO-kmenová deklinace 22 // A-kmenová deklinace 24 // JA-kmenová deklinace 26 // 1- kmenová deklinace 27 // Stažené deklinace 29 // Konsonantické deklinace 31 // Skloňováni zájmen // Zájmena osobní 33 // Zájmena ukazovací 35 // Skloňováni adjektiv 37 // Skloňováni numerálií 39 // KONJUGACE // Prézentni tvary 40 // Minulé tvary 42 // Budoucí tvary 45 // Participia 45 // Infinitiv a supinum 48 // TEXTY 49 // Bible drážďanská Bible olomoucká Alexandreida Dalimilova kronika // Legenda o svaté Kateřině // Jan Hasištejnský z Lobkovic, Putování k Svatému hrobu // Vévoda Arnošt // Alexander // Spor duše s tělem // Jan Hasištejnský z Lobkovic, K správě a naučení synu Jaroslavovi // V Strachotině hájku // Již tak vymyšlený květ // Zdráva, mořská hvězdo // Závišova píseň // Ó, svolánie konstanské // Prameny

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC