Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.8) Půjčeno:61x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 1992
120 s. : il.

objednat
ISBN 80-7042-696-9 (brož.)
Učební texty Ostravské univerzity. Přírodovědecká fakulta
Dotisk z r. 1992
Obsahuje ilustrace, tabulky
Bibliografie na s. 120
Mikrobiologie - cvičení praktická - učebnice vysokošk.
000015551
OBSAH: // Úvod // Hlavní zásady pro práci v mikrobiologické laboratoři ... // 1.1 Zásady první pomoci při nehodách // v mikrobiologické laboratoři ... // i 2. Základní vybavení mikrobiologické laboratoře // kJ ~? // 2. l ’Vybavení přístroji ... // 2.2 Laboratorní sklo a pomůcky ... // 2.3 Mytí a zátkování skla ... // 2.4 Uzpůsobení biologických pracoven // ve školách pro práci s mikroorganismy .. // 2.5 Cvičení 1 - Pravidla pro práci v mikrobiologické laboratoři . // Příprava materiálu pro práci s mikroorganismy // 3.1 // Sterilizace // 3.1.1 Užití jednotlivých způsobů // sterilizace a jejich provedení // 3.2 Chemická desinfekce ... // 3.3 Cvičení 2 - Sterilizace a desinfekce // 4. Kultivace mikroorganismů ... // 4.1 Živná prostředí a jejich příprava ... // 4.2 Očkování mikroorganismů ... // 4.3 Cvičení 3 - Kultivace mikroorganismů // 5. Morfologie mikroorganismů ... //  ( Tlľ Metody mikroskopického vyšetřování .. ’fbľSP Příprava mikrobiologických preparátů // 5.3 Hodnocení tvaru bakteriálních buněk . // 5.4 Cvičení 4 - pozorování morfologických // vlastností mikroorganismů ... // G(57ÍT, Cvičení 5 - Barvící technika v mikrobiologii ... // 6. Hodnocení mikroorganismů , // 6.1 Cvičení 6 - Hodnocení růstu bakterií // 7. VIfv vnějších podmínek na mikroorganismy // 7.1 Cvičení 7 - Hodnocení vlivu vnějších // podmínek na růstovou aktivitu bakterií a kvasinek ... // str.
// . 5 // . 7 // . 8 . 9 // . 9 // . 13 . 16 // . 20 // . 21 . 23 . 23 // . 24 . 30 . 37 . 44 . 44 . 53 . 59 . 65 . 65 . 67 . 68 // . 70 // . 75 . 82 . 83 . 90 // . 91 // 8. Arvtibakteriálnx účinky antibiotik // a chemoterapeutik ... 97 // 8.1 Cvičení 8 - Hodnocení antibakteriálních // účinků antibiotik a chemoterapeutik ... 98 // 9. Ekologie’mikroorganismů ... 103 // 9.1 Cvičení 9 - Mikrobiální rozbor vody ... 104 // 9.2 Cvičení 10 - Bakteriologické vyšetření // zeminy ... 111 // 10. Návody ? přípravě chemických činidel a // živných médií ... 115 // 10.1 Chemická činidla ... 115 // 10.2 Živné půdy ...-... 117 // Příloha ... 119 // Použitá literatura ... 120

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC