Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23.3) Půjčeno:70x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2003
157 s. : il.

objednat
ISBN 80-7178-730-2 (brož.)
Bibliografie na s. 149-157
Zátěž tělesná - testování - příručky
Zdatnost tělesná - testování - příručky
000015604
Obsah // Úvod ...9 // Historie posuzování pohybových dovedností, tělesné výkonnosti i zdatnosti ...10 // Pohybová výkonnost, pohybové schopnosti // a dimenze tělesné zdatnosti ...15 // Měření motorických testů...17 // Využití testů ...20 // Popisy testů...21 // Posouzení různých oblastí tělesné zdatnosti...23 // Stavba a složení těla ...23 // Výška těla ...23 // Váha (hmotnost) těla ...24 // Index tělesné hmotnosti - Body Mass Index (BMI)...25 // Poměr obvodu pasu a boků (Waist Hip Ratio, WHR)...28 // Somatotyp...29 // Správné držení těla ...30 // Postojové standardy ...30 // Test pro výdrž ve správném postoji podle Matthiase...31 // Testy zdravých zad...31 // Posouzení rizik způsobujících bolestivost zad ...33 // Vytrvalost - oběhové funkce ...35 // Klidová srdeční frekvence ...35 // Ruffierova zkouška... 36 // Step-test (Kasch, 1961) ...37 // Chůze na 2 km ...39 // Cooperův test - dvanáctiminutový běh...40 // Distanční běhy ...43 // Běh na 1 míli (1609 m)...43 // Běh na 1,5 míle (2413 m)...44 // Vytrvalostní člunkový běh...45 // Skoky přes švihadlo...46 // Svalová síla - svalová vytrvalost, výbušná síla, statická síla...48 // Kliky ...48 // Kliky ve vzporu na bradlech ...49 // Shyby...50 // Shyby ve svisu ležmo - poloha šikmá...51 // Výdrž ve shýbu...52 // 1 RM bench-press - zvedání činky rukama vleže na zádech...53 // Opakovaný bench-press...55 // Šplh ...56 // Hod plným míčem
ze sedu (3 kg)...57 // Hod jednoruč na vzdálenost ...57 // Hod medicinbalem obouruč...58 // Hod medicinbalem obouruč přes hlavu...59 // Leh-sed ...59 // Leh-sed - modifikované provedení ...61 // Opakované přednožování v lehu na zádech ...62 // Výdrž v záklonu v sedu ...63 // Curl-up ...64 // Síla břišních svalů ...66 // Izometrická svalová vytrvalost zádových svalů...67 // Zvedání trupu s výdrží...67 // Zvedání trupu za 15 s...68 // Zvedání a přemísťování trupu...69 // Vis na žebřinách...70 // Skok daleký z místa odrazem snožmo ...70 // Výskok (vertikální skok) dosažný...71 // Vícenásobné skoky...72 // Dřepy ...73 // Dřepy na jedné noze...74 // Přeskoky do stran (side-step test)...75 // Ohebnost a kloubní pohyblivost, rozsah pohybu ...76 // Testy normální pohyblivosti ...76 // Rozsah pohybu v kyčelních kloubech ...78 // Přednožování vleže...78 // Pohyblivost v ramenních kloubech ...79 // Vzpažit vzad v lehu na břiše ...80 // Ohebnost - předklon ve stoji...81 // Ohebnost - předklon vsedě, sed dosažný ...82 // Pohyblivost trupu...83 // Dynamická pohyblivost trupu...83 // Výkrut se švihadlem...84 // Yýkrut s tyčí...85 // Úklon trupu ve stoji...86 // Bočný a čelný rozštěp...87 // Celková ohebnost...88 // Rychlost pohybu - rychlost reakce, frekvenční schopnost, hbitost 89 // Běh na 10 m, start z lehu...89 // Běh na 30 m s pevným startem...89 // Běh na 50 m s pevným startem...90 // Člunkový
běh ...90 // Hexagon test... 92 // Běh к metám se změnami směru ...93 // Slalomový běh - Dodge run...93 // Illinoiský běh hbitosti (člunkový běh s obíháním met) ...94 // Běh s kotoulem...95 // Suchý slalom...96 // Chytání tyče ...96 // Tapping na podložce...97 // Rovnováha, funkce vestibulárního aparátu ...99 // Test rovnováhy podle Romberga - se zavřenýma očima...99 // Rovnováha na lavičce...100 // Flamingo... 100 // Rovnováha na jedné noze na kladince ...101 // Rovnováha pozpátku ...102 // Rola - rovnováha ...102 // Chůze na válci ...103 // Chůze poslepu...104 // Stoj na jedné noze po otáčení...105 // Test s rotací podle Jarockého...105 // Dynamická rovnováha...105 // Bassův test dynamické rovnováhy ...106 // Koordinace - obratnost - zručnost ...107 // Bumerangový běh ...107 // Test obecné pohybové dovednosti ...108 // Celostní motorický test (leh záda - stoj - leh břicho - stoj)...109 // Burpee-test (stoj - dřep - vzpor ležmo)...110 // Celková obratnost na překážkové dráze ...112 // Opakovaná sestava s tyčí...113 // Přeskoky snožmo přes složené švihadlo ...114 // Přechod skokem z kleku do podřepu ...114 // Převal ze sedu...115 // Skok jednonož s proskočením ...115 // Skok daleký vzad ...115 // Asynchronní a asymetrické pohyby pažemi...116 // Balancování s předměty...116 // Tyčkový test koordinace...118 // Žonglování se třemi míčky...119 // Motorická vyspělost ...120 // Ozereckého
testy motorické vyspělosti ...120 // Iowa-Brace Test ...120 // Test Kraus-Weber...121 // Test obratnosti (Johnson-Metheny) ...122 // Přehled významných testových baterií a měření různých oblastí // tělesné zdatnosti...124 // Přehledné tabulky významných testů a měření...135 // Testové baterie a normy specifického zaměření ...141 // Illinoiský test motorické zdatnosti ...141 // Test zdatnosti N. Y. (asi 1957)... 141 // Všeobecný kondiční test (Nordrhein-Westfalen) ...143 // Fitnessdiagnostika...145 // Výkonnostní normy povolanců ...146 // Gdaňský test tělesné zdatnosti předškolních dětí (Drabik, 1997). . . 147 // Slova na závěr...148 // Literatura ...149

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC