Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.8) Půjčeno:11x 
BK
1. vyd.
Havlíčkův Brod : Fragment, 2000
160 s. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7200-312-7 (brož.)
V kostce
Obálkový podnázev: pro střední školy
Obsahuje bibliografii na s. 160
000015610
OBSAH // I. SLOŽENÍ LÁTEK ... // I. I. Složení atomů, atomové jádro ... // I. 2. Radioaktivita ... // I. 3. Elektronový obal ... // I. 4. Látkové množství ... // I. 5. Hmotnost látek ... // I. 6. Objem látky ... // I. 7. Hustota látek ... // II. SOUSTAVY LÁTEK ... // II. I. Hmotnostní zlomek ... // II. 2. Objemový zlomek ... // II. 3. Molární (molový) zlomek ... // II. 4. Látková koncentrace ... // II. 5. Hmotnostní koncentrace ... // II. 6. Vzájemný přepočet molární koncentrace a hmotnostní procentové koncentrace // III. VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH VZORCŮ ... // III. I. Výpočty stechiometrického vzorce ... // III. 2. Výpočty molekulového vzorce ... // III. 3. Výpočty z chemických vzorců ... // IV. BILANCE LÁTEK V SOUSTAVÁCH BEZ CHEMICKÝCH REAKCÍ // IV. I. Příprava roztoků // IV. LI Příprava roztoků z bezvodé čisté látky a vody // IV. 1.2 Příprava roztoků z hydrátů vody // IV. I.3 Příprava roztoku rozpouštěním vlhké látky ve vodě // IV. 1.4 Příprava roztoků rozpouštěním směsi látky A s látkou В (rozpustnou ve vodč) ve vodč // IV. 1.5 Příprava roztoku rozpuštěním směsi látky A s látkou В nerozpustnou ve vodě // IV. 2. Směšování roztoků // IV 3 Ředění roztoků // IV. 4. Zahušťování roztoků // IV. 4.1 Zahušťování roztoku přidáním tuhé látky // IV. 4.2 Zahuštění roztoku odpařením rozpouštědla // IV 5 Nasycené roztoky a krystalizace // IV. 5.I Složení
nasycených roztoků // IV. 5.2 Příprava a ředění nasycených roztoků // IV. 5.2.1 Příprava nasyceného roztoku z čisté bezvodé látky a vody // IV. 5.2.2 Příprava nasyceného roztoku z hydrátu a vody // IV. 5.2.3 Příprava nasyceného roztoku z vlhké látky a vody // IV. 5.2.4 Příprava nasyceného roztoku z látky obsahující ve vodč nerozpustné příměsi a vody // IV. 5.2.5 Příprava nasyceného roztoku odpařením vody z roztoku // IV. 5.2.6 Směšování a úprava složení nasycených roztoků ►? // IV. 5.3 Rušená krystalizace bezvodých látek a hydrátů // IV. 5.4 Volná (izotermická) krystalizace // 5 // 5 // 6 // 8 // 10 // I I // 13 // 15 // 17 // 17 // 19 // 21 // 23 // 25 // 27 // 31 // ЗІ // 34 // 36 // 39 // 42 // 42 // 47 // 53 // 56 // 58 // 6I // 67 // 70 // 71 // 72 // 74 // 74 // 76 // 76 // 77 // 78 // 78 // 79 // 80 // 82 // 86 // V. VÝPOČTY POMOCI ROVNIC - STECHIOMETRICKÉ VÝPOČTY . . 90 // V. I V. I // V. 2 V. 3 V. 4 // Chemické rovnice ... 90 // Chemické rovnice ve stechiometrickém tvaru a v iontovém tvaru ... 91 // Výpočet stechiometrických koeficientu na základe bilance atomů ... 94 // Oxidační čísla atomů prvků, určovaní oxidačních čísel ... 95 // Určovaní stechiometrických koeficientů v oxidačně-redukčních rovnicích ... 97 // VI. STECHIOMETRICKÉ VÝPOČTY - VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNÍC ...100 // VI. 1. Výpočet množství reaktantň a produktů reakce ...101
VI, 2. Výpočet množství produktů při nadbytku některého reaktantu ...104 // VI. 3. Výpočet množství reaktantů a produktů při postupných reakcích ...106 // VI. 4, Výpočet čistého výtčžku chemické reakce ...108 // VI. 5. Výpočty při reakcích plynů ...109 // VII. BILANCE LÁTEK V SOUSTAVÁCH S CHEMICKÝMI REAKCEMI ...ш // VII. I. Výpočet složení roztoku vzniklého chemickou reakcí ...I 12 // VII. 2 Výpočet hmotnosti reaktantů a vody při přípravě roztoků s určitým složením ...II.5 // VIII. TERMOCHEMIE ...120 // Vlil. I. A Výpočty řešící změny teploty dané látky v závislosti na dodaném eventuálně uvolnčném teple ... I20 // VIII. І. В Výpočty reakčních tepel ...I20 // VIII. I. С Výpočet reakčního tepla ze slučovaeích tepel ...I24 // VIII. I. D Výpočet reakčního tepla ze spalných tepel ...I25 // IX. CHEMICKÉ ROVNOVÁHY ...127 // IX. I. Disociační rovnováhy kyselin a zásad ...134 // IX. 2. Iontový součin vody. pH - parametr charakterizující kyselost a zásaditost roztoků ...138 // IX. 2.1 pH vodných roztoků kyselin a zásad ...140 // IX. 2.2 pH silných kyselin a zásad ...14I // IX. 2.3 pH slabých jednosytných kyselin a zásad ...I43 // IX. 2.4 pH slabých dvojsytných kyselin a zásad ...I44 // IX. 3. Hydrolýza solí ...146 // IX. 3.I Hydrolýza solí slabé kyseliny a silné zásady ...146 // IX. 3.2 Hydrolýza solí slabé kyseliny a slabé zásady ...148 // IX. 4. Tlumivé roztoky ...150
// IX. 4.I Rovnováhy srážecích reakcí...154 // C329A
(OCoLC)44525125
cnb000884643

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC