Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 1993

objednat
ISBN 80-7042-711-6
000015668
Rekat.
OBSAH // 1. Predprítomný cas...2 // 2. Zájmena zduraznovací a zvratná...5 // .Special Difficulties : Yet - Already ...6 // 3. Prubehový predprítomný cas ...8 // Special Difficulties : Also - Too - Either ...13 // 4. Vazba predmetu s infinitivem ...14 // 5. Vazba podmetu s infinitivem ...16 // 6. Prubehový minulý cas ...18 // Special Difficulties : Good - Well ...20 // 7. Predminulý cas ... 21 // Special Difficulties : Say - Tell...23 // 8. Neprímá rec ...25 // Special Difficulties : Say - Tell, pokracování...29 // 9. Podminovací zpusob minulý...30 // 10. Podmínkové vety ...30 // Special Difficulties : Still - Any More ...35 // 11. Zpusobová slovesa s minulým infinitivem...36 // Special Difficulties : Else ...40 // 12. Casové vety...4 0 // 13. Privlastnovací pád u výrazu casu ...42 // 14. "So Do I", "Neither Do I"...43 // Special Difficulties : Until (Till) - As Far As...44 // 15 . Participium...4 5 // Special Difficulties: Positions of Personal Pronouns ..48 // 16. Gerundium I ...49 // Special Difficulties : Prepositions - Place ...52 // 17. Gerundium II ...53 // Special Difficulties : Prepositions - Time ...56 // 18. Prípustkové vety ...57 // 19. Vazba "have sth. done" ...58 // 20.Infinitiv místo vedlejší vety ...59 // 21.Slovesa zmeny stavu ...61 // Special Difficulties : Prepositions - General ...61 // 22. Zvolací vety...62 // 23. Prací vety ...64 // Special Difficulties : Prepositions, pokracování ...66 // 79 // 67 // 24.Slovesné vidy ...
// 25. Vety úcelové s nestejným podmetem...69 // Special Difficulties : Prepositions, pokracování ...70 // Special Difficulties : Punctuation - Comma ...70 // 26. Prehled tvorení slov ...75 // Special Difficulties : Hyphenation of Words ...76 // Použitá literatura ...78 // Obsah ...79 // 80

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC