Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.1) Půjčeno:50x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1998
153 s. : il.

objednat
ISBN 80-7178-228-9 (brož.)
Speciální pedagogika (Portál)
Na tuto publikaci navazuje soubor pracovních listů "Rozvoj vnímání a poznávání 1." (sign. C23844/1)
Bibliografie: s. 38.
Děti - učení - poruchy - léčení - příručky
000015669
Obsah // ÚVODEM ...7 // ROZVOJ POZNÁVACÍCH FUNKCÍ...9 // Sluchová diferenciace řeči ...9 // 1. Sluchová analýza a syntéza řeči ...9 // 2. Rozlišování měkkých slabik di, ti, ni a tvrdých dy, ty, ny ... 11 // 3. Sluchová diferenciace délky samohlásky...12 // Zraková percepce tvarů...13 // 1. Rozlišování pozadí a figury...13 // 2. Rozlišování inverzních obrazců ...14 // Prostorová orientace ...16 // Nácvik sekvencí, posloupnosti ...17 // Koncentrace pozornosti ...18 // Paměť...20 // Rozvoj obratnosti vyjadřování...20 // Rozvoj slovní zásoby ...20 // Vyjmenovaná slova...21 // TECHNIKY NÁCVIKU ČTENÍ...23 // 1. Čtení s okénkem...23 // 2. Metoda dublovaného čtení...25 // 3. Metoda globálního čtení...26 // 4. Metoda Fernaldové...26 // NÁCVIK MATEMATICKÝCH DOVEDNOSTÍ ...28 // Alternativní model rozvoje matematické představivosti u dětí s dyskalkulií 30 // LITERATURA...38 // PŘÍLOHY...39 // Príloha č. 1 - Seznam slov na procvičení sluchové analýzy a syntézy řeči ...40 // Příloha č. 2 - Slova s di - dy, ti y ty, ni - ny...49 // Příloha č. 3 - Nácvik délky slabik...54 // Příloha č. 4 - Rozlišování pozadí a figury...56 // Příloha č. 5 - Rozlišování inverzních obrazců...73 // Příloha č. 6 - Kartičky s čísly, písmeny a geometrickými tvary ...77 // Příloha č. 7 - Sekvence čísel ...82 // Příloha č. 8 - Číselné řady...86 // Příloha č. 9 - Koncentrace pozornosti...88 // Příloha
č. 10 - Nácvik obratnosti vyjadřování...102 // Příloha č. 11 - Rozvoj slovní zásoby. Významové vztahy mezi pojmy...112 // Příloha č. 12 - Nácvik vyjmenovaných slov...120 // Příloha č. 13 - Domino...131 // Příloha č. 14 - Postřehování počtu ...133 // Příloha č. 15 - Nácvik představy početní řady...141 // Příloha č. 16 - Doplňování číselné tabulky ...147

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC