Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
České Budějovice : Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 1991
120 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7040-049-8 (brož.)
Určeno pro posluchače oborového studia biologie na pedagogické fakultě
000015683
1. PEDOLOGIE Terénní průzkum půd a jeho technika 3 // 2. Fyzikální vlastnosti 20 // 2.1. Zrnitostní rozbor 20 // 2.1.1. Příprava jemnozemě I a jemnozemě II 20 // 2.1.2. Příprava průměrného vzorku 21 // 2.1.3. Stanovení skeletu v půdě 22 // 2.2. Stanovení strukturního stavu půdy 27 // 2.2.1. Stanovení hrudkovitosti a drobtoví tosti podle Nováka za sucha 28 // 2.2.2. Stanovení vodostálosti agregátů 29 // 2.2.2.1. Stanovení vodostálosti struktury půdy Andrianova podle 30 // 2.2.2.2. Stanovení vodostálosti agregátů upravenou metodou podle Cyganova 32 // 2.3.1. Stanovení půdní vlhkosti 34 // 2.3.1.1. Zjištění vlhkosti půdy odhadem 34 // 2.3.1.2. Vážková metoda pro stanovení vlhkosti (gravimetrická) půdy 38 // 2.3.1.3. Určení vlhkosti půdy lihovou metodou 39 // 2.3.2. Měrná hmotnost zeminy 40 // 2.3.2.1. Stanovení měrné hmotnosti půdy 41 // 2.3.3. Objemová hmotnost půdy 42 // 2.3.3.1. Výpočet objemové hmotnosti zeminy 43 // 2.3.4. Porovitost půdy 44 // 2.3.5. Provzdušněnost půdy 44 // 2.3.6. Stanovení propustnosti půdy pro vodu 45 // 2.4. Fyzikálně mechanické vlastnosti půdy - technologické konstanty 47 // 2.4.1. Stanovení meze lepkavosti (v Keen-Coultsonově úpravě) 47 // 2.4.2. Stanovení horní meze tekutosti 48 // 2.4.3. Stanovení dolní meze tekutosti podle Atterberga 48 // 2.4.4. Stanovení meze vláčnosti 50 // 3. Chemické a fyzikálně chemické vlastnosti 51 // 3.1. Příprava vzorků pro chemické rozbory 51 // 3.2. Reakce půdy 51 // 3.2.1. Typy půdní reakce 52 // Kolometrické stanovení pH 53 // Elektrometrické stanovení pH 54 // 3.2.1.1. Stanovení aktivní půdní reakce potenciometricky , 55 // 3.2.1.2. Stanovení výměnné reakce půdy potenciometricky 56 // 3.2.1.3. Titrační stanovení výměnné půdní reakce ve výluhu v KC1 57 //
3.2.1.4. Stanovení aktivního hliníku podle A. V. Sokolova 59 // 3.2.1.5. Stanovení hydrolytické půdní reakce podle Kappena 61 // 3.3. Acidobazická tlumivst půdy (pufrovitost) 63 // 3.3.1. Stanovení tlumivé schopnosti půdy podle Remezova 64 // 3.4. Potřeba vápnění 66 // 3.4.1. Stanovení potřeby vápnění 66 // 3.4.1.1. Rychlotitrační metoda stanovení potřeby vápnění podle Goy-Roosa 69 // 3.4.1.2. Stanovení potřeby vápnění výpočtem z výměnné kyselosti 70 // 3.4.1.3. Stanovení potřeby vápnění výpočtem z hydrolytické kyselosti 71 // 3.5. Půdní uhličitany 72 // 3.5.1. Orientační stanovení uhličitanů 72 // 3.5.2. Kvantitativní stanovení uhličitanů Jankovým vápnoměrem 73 // 3.6. Sorpční komplex a Jeho charakteristiky 75 // 3.6.1. Stanovení sumy výměnných bazických kationtů a výpočet sorpční kapacity a stupně nasycenosti půd podle Kappena 76 // 3.7. Stanovení ve vodě rozpustných solí 78 // 3.7.1. Metoda extrakce rozpustných solí 79 // 3.7.2. Kvantitativní důkazy iontů ve vodném výluhu 79 // 3.7.3. Stanovení pH vodného výluhu 80 // 3.7.4. Stanovení C0+ a HCO-, iontů ve vodném výluhu 80 // 3.7.5. Stanovení Cl iontů ve vodném výluhu 81 // 3.7.6. Stanovení síranů ve vodném výluhu 82 // 3.7.7. Stanovení celkového obsahu rozpustných solí 83 // 3.8. Organická hmota v půdě 83 // 3.8.1. Stanovení organické hmoty v půdě podle Tjurina 84 // strana // 4. AGROMETEOROLOGIE 87 // 4.1. Měření teploty půdy 87 // 4.1.1. Půdní teploměry pro malé hloubky 87 // 4.1.2. Půdní teploměry pro větší hloubky 89 // 4.2. Teploměry elektrické 89 // 4.2.1. Měření teploty půdy digitálním teploměrem DT-150-S 90 // 4.3. Srážky 90 // 4.3.1. Měření srážek 92 // 4.3.1.1. Srážkoměr - ombrometr 93 // 4.3.1.2. Totalizátor 94 // 4.3.2. Měření výšky sněhové pokrývky 95 //
4.4. Prognózy mrazů ve vegetačním období 97 // 4.4.1. Stanovení rosného bodu z teploty a // vlhkosti vzduchu 98 // 4.4.2. Stanovení rosného bodu na Augustově psychrometru 99 // 4.5. Fenologie 101 // 4.5.1. Pravidla fenologických pozorování 102 // 4.5.1.1. Popisy fenofází brambor 102 // 5. VÝŽIVA ROSTLIN 104 // 5.1. Problematika hromadění dusičnanů // (nitrátů) v rostlinácTT 104 // 5.1.1. Kvalitativní důkaz dusičnanů v zelenině a ovoci 106 // 5.1.2. Stanovení dusičnanů "Ana-La-testem NITRAT" 107 // 5.1.3. Laboratorní metoda stanovení iontově selektivní metodou 109 // 5.2. Důkaz škodlivého působení olova pomocí "Allium testu" 109 // 6. OCHRANA ROSTLIN 111 // 6.1. Důkaz negativního ovlivnění fotosyntézy herbicidy 111 // 6.2. Kontrola moření osiva rtutnatými mořidly 112
(OCoLC)39591308
cnb000072618

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC