Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:9x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 1991
55 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 80-7066-500-9 (brož.)
Skripta pro posluchače přírodovědecké fakulty
000015793
Předmluva // Cvičení I 4 // Úvod // Bezpečnostní předpisy 4 // Práce v laboratoři 5 // Laboratorní sklo 5 // Roztoky a jejich příprava 8 // Vybrané laboratorní metody 10 // Cvičení II 14 // Látkové složení rostlinného těla // Úloha II/l - Stanovení čerstvé hmotnosti, sušiny a obsahu vody 14 // Úloha II/2 - Stanovení obsahu dusíku v sušině 15 // Úloha II/3 - Buněčná stěna 17 // Úloha II/4 - Zásobní bílkoviny rostlin 18 // Úloha II/5 - Sacharidy jako zásobní látky 19 // Úloha II/6 - Důkaz lipidů 20 // Kontrolní otázky - část II 22 // Cvičení III 23 // Vodní provoz // Úloha III/l - Stanovení osmotického potenciálu buňky 23 // Úloha III/2 - Stanovení osmotického potenciálu pletiva 24 // Úloha III/3 - Zjištění stavu listových průduchů 25 // Úloha III/4 - Stanovení transpirace potometrickou metodou 26 // Úloha III/5 - Gravimetrické stanovení rychlosti transpirace 28 // Kontrolní otázky - část III 30 // Cvičení IV 31 // Minerální výživa // Úloha IV/1 - Vliv minerální výživy na růst rostlin 31 // Fotosyntéza // Úloha IV/2 - Gravimetrické stanovení rychlosti fotosyntézy 33 // Úloha IV/3 - Závislost rychlosti fotosyntézy na konc. CO2 35 // Kontrolní otázky - část IV a V 37 // Cvičení V 38 // Fotosyntéza (pokračování) // Úloha V/l - Hydrochromy 38 // Úloha V/2 - Extrakce a rozdělení listových barviv 38 // Úloha V/3 - Stanovení absorpčních spekter listových barviv 40 // Úloha V/4 - Funkce chlorofylu 41 // Úloha V/5 - Důkaz nutnosti světla, chlorofylu a CO2 pro fotosyntézu 42 // Úloha V/6 - Vliv herbicidu "Zeazin" na fotosyntézu 42 // Cvičení VI 45 // Klíčení rostlin // Úloha VI/1 - Aktivita dehydrogenáz a testování klíčivosti semen 45 // Úloha VI/2 - Aktivita amylázy a klíčivost semen 45 // Úloha VI/3 - Amyláza jako exoenzym scutella 47 //
Rostlinné explantálty (dr . H. Lipavská ) // Úloha VI/4 - Množení rostlin in vitro 48 // Úloha VI/5 - Subkultivace tkáňových kultur a stanovení viability buněk 49 // Úloha VI/6 - Subkultivace rostlin a přenos do podmínek ex vitro 50 // Kontrolní otázky - část VI 51 // Přílohy: // Tabulka I - Složení Knopových živných roztoků 52 // Tabulka II - Tabulka T - hodnot normálního rozdělení 53 // Tabulka III - Tabulka odečtu rychlosti transpirace z transpirační křivky 54
(OCoLC)39562891
cnb000066190

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC