Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Institut inovace vzdělávání, 2007
177 s. ; 25 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-248-1637-1 (brož.)
Pod názvem: Centrum pro handicapované studenty SLUNEČNICE, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Institut inovace vzdělávání
"Vytvořeno za podpory projektu FALCO aneb Zkvalitnění přístupu akademických pracovníků VŠB-TU Ostrava k integraci znevýhodněných studentů"--Obálka
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Částečně slovenský text
000015813
STUDENTI DYSLEKTICI NA VYSOKÉ ŠKOLE A VÝUKA NĚMČINY -- Svatava Cigánková -- LZE STUDOVAT POSLEPU A PŘITOM KVALITNĚ A PLNOHODNOTNĚ? POZNÁMKY KE STUDIJNÍM PODMÍNKÁM STUDENTŮ S TĚŽKÝM ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH -- Pavla Francová -- PODPORA STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NA UK -- Kateřina Hádkova -- VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY WORK BASED LEARNING V NABÍDCE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ZDRAVOTNĚ ASOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ STUDENTY -- Vanda Hájková -- SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ V DOSPĚLOSTI -- Libuše Halfarová -- POSTŘEHY Z KURZU ZNAKOVÉHO JAZYKA NA OU -- Kamila Konvičková, Natálie Šimonková, Monika Javorská -- KOMUNITA, KDE VAŠE ZKUŠENOSTI ZAJÍMAJÍ OSTATNÍ A MOHOU POMÁHAT! -- Martina Kulštejnová, Danuše Bauerová, Ondřej Bauer -- SITUACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Z HLEDISKA NABÍDKY VHODNÝCH PRACOVNÍCH MÍST NA TRHU PRÁCE -- Martin Labisch ---
„ASISTENT ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY" KOMPETENCE A PROFIL VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ -- Elžbieta M. Minczakiewicz -- STUDENTI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM V OBORU APLIKOVANÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA NA FAKULTĚ TĚLESNÉ KULTURY UP OLOMOUC -- Svatava Panská -- JSOU BALBUTICI STUDIJNĚ HANDICAPOVANÍ? -- Alžběta Peutelschmiedová -- VĚDECKÁ KNHIOVNA PRO NEVIDOMÉ -- Jan Ruckl -- PORADENSKÉ AKTIVITY NA UNIVERZITĚ V HRADCI KRÁLOVÉ -- Kamila Růžičková -- ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ STUDIA PRO STUDENTY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA UP V OLOMOUCI -- Gabriela Smečková, Veronika Růžičková -- SITUACE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE NA POLSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH VYBRANÁ DILEMATA -- Bernadeta Szczupal -- ROLE MEZINÁRODNÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU ERASMUS MUNDUS PŘI PŘÍPRAVĚ ODBORNÍKŮ V OBLASTI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH POTŘEB -- Iva Strnadova -- PŘÍSTUPNOST WEBOVÝCH STRÁNOK PRE EUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM -- Dušan Šimšík, Alena Galajdová, Monika Kopcová ---
INTEGRACE STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ -- Zdeňka Telnarová, Lenka Krhutová, Eva Zezulková -- VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S TĚŽKÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM -- Kamil Třos, Tímea Třosová -- EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND POMÁHÁ PŘI STUDIU HANDICAPOVANÝCH STUDENTŮ NA EKF VŠB-TU OSTRAVA -- Martina Vahalíková, Jana Hrubá -- PŘÍPRAVA AUTORŮ A TUTORŮ ON-LINE KURZŮ NA PRÁCI S HANDICAPOVANÝMI STUDENTY -- Jana Vejvodova -- NOVÉ METODY VYŠŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH PODPORA STUDIA FORMOU PROJEKTU FINANCOVANÉHO ESF V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU OP RLZ -- Tibor Vojtko -- LABORATOŘ KAROLINA CENTRUM PODPORY STUDIA ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ NA UK PŘI KABINETU SOFTWARE A VÝUKY INFORMATIKY MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UK

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC