Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.5) Půjčeno:38x 
BK
Praha : Karolinum, 1991

objednat
ISBN 80-7066-510-6
000015884
Rekat.
Úvod 4 // Kap. 1. Rozvíjení zrakového vnímání 12 // l.a Zrakové rozlišování (diferenciace) a identifikace 12 // l.b Zrakové analýza 14 // l.c Zrakové syntéza 14 // l.d Zrakové analýza a syntéza 14 // l.e Cvičení pozornosti 14 // l.f Cvičení zrakové paměti 16 // l.g Cvičení zrakové představivosti 17 // 1.h Pravolevá a prostorové orientace 18 // l.ch Některé další hry k rozvoji zrakového vnímání 19 // Otázky a úkoly k 1. kapitole 19 // Kap. 2. Rozvoj sluchového vnímání 20 // 2.a Příprava k hláskové analýze 21 // 2.b Hláska na začátku slova 22 // 2.с Hláska na kterémkoliv místě slova 22 // 2.d Počet slabik ve slově 22 // 2.e Délka slabik ve slově 23 // Z.f První slabika ve slově 24 // Otázky a úkoly ke 2. kapitole 25 // Kap. 3. Zaměstnání s písmenem 26 // 3.a Zaměstnání s mřížkou bez písmen 26 // 3.b Zaměstnání s mřížkou a s písmeny 27 // 3.C Nácvik čtení písmen 29 // 3.d Nácvik několika písmen 32 // 3.e Zpětná vazba při čtení písmen // na obrazovce 38 // Otázky a úkoly ke 3. kapitole 39 // Kap. 4« Zaměstnání se slabikou 41 // 4.a Nácvik poznávání slabik 41 // 4.b Přiřazování slabik (skupin písmen) k obrázkům a naopak 43 // Otázky a úkoly ke 4. kapitole 45 // Kap. 5. zaměstnání se slovem 47 // 5.a Běžné cvičení čtení 49 // 5.b K tištěnému slovu přiradit obrázek a opačně 50 // 5.с Postřeh na kombinace slabik 51 // 5.d Dvojslabičné slova 51 // 5.e Slova z určitých obsahových okruhů 52 // 5.f Slova ve větě 54 // 5.g Slova v různých mluvnických tvarech N 55 // 5.h Archy s uměle generovanými slovy 55 // Otázky a úkoly k 5. kapitole 55 // Kap. 6. Práce se slovníkem v paměti počítače 57 // 6.a Výběr slov podle daných požadavků 57 // 6.b Slovník s obrázky 60 // 6.с Výběr slov s danými druhy vět 61 // Otázky a a úkoly k 6. kapitole 61 //
Kap. 7. Využití předložek a spojek k analyticko-syntetickému postupu ve výuce čtení 62 // Otázky a úkoly k 7. kapitole 67 // Kap. 8. Hry s písmeny a slovy 69 // Otázky a úkoly k 8. kapitole 77 // Kap. 9. Diagnostika ve výuce čtení 77 // 9.a Diagnostika procesů zrakového a sluchového // vnímání 78 // 9*b Diagnostika znalosti písmen 80 // 9.с Diagnostika analytického a syntetického typu vnímání a myšlení 81 // 9.d Určení úrovně rychlosti čtení s porozumění 83 // 9.e Měření rychlosti čtení písmen, slabik a slov různých délek a struktur 87 // Otázky a úkoly k 9. kapitole 97 // Kap. 10. Dva modely didaktického postupu v práci s dyslektiky 98 a se širší skupinou slabých čtenářů // Otázky a úkoly k 10. kapitole 100 // Kap. 11. Rozvoj slohové tvořivosti a čtení 102 // Otázky a úkoly k 11. kapitole 105 // Kap. 12. Využití uměle generovaných abstraktních obrázků k rozvoji představivosti a vyjadřování 107 // Otázky a úkoly ke 12. kapitole 109 // Závěr 111 . // Literatura 112 // Přílohy 115

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC