Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Poezie
1. vyd.
Praha : Československý spisovatel, 1981
398 s., [24] s. obr. příl.. ; il. ; 21 cm

objednat
Dílo / František Halas ; sv. 2
Druhý svazek Díla F. Halase obsahuje básnickou tvorbu z let 1934-1941. První část zahrnuje dvě samostatné publikované básně Staré ženy a Dělnice, básnické sbírky Dokořán. Torzo naděje (včetně sbírky Časy) , Naše paní Božena Němcová, Ladění a básně ze sbírek vyřazené. Druhá část je věnována básním otištěným časopisecky či ve sbornících. Třetí přináší básně rukopisné..
000015931
7 Předmluva — Z pohnutých časů (Ludvík Kundera) // 32 STARÉ ŽENY // 40 DĚLNICE // 44 DOKOŘÁN // I // 46 Poezie (Viktorko bláznivá...) // 47 Zbroj starou... // 48 Svod // 49 Milenci // 50 Přiznání // 51 Verše (Vvprahlý žízní hněvu...) // 52 V dešti // 53 Ohlédnutí (Ne nedávejte opratě...) // 54 Melancholie // 55 Večer // 56 Na hrob // 57 Oslava // 58 Vídeň 1934 // 59 Vzkaz // 60 Miřte // 61 Don Quijot bojující // 62 První máj ve Španělsku // 63 Verše (Bok nocí ránem dokreslený...) // 64 Chudému // 65 Verše (Pták v nebi na kamení had...) // 66 Had 68 Nikde // II // 73 K. H. M. // 74 Prosba (Jen jílcem myšlenky jsi slovo mé...) // 75 List // 76 Žena // 79 Malé radosti // 80 Samomluva // 81 Důvěra // 82 Červenec // 83 Rozmarýn // 84 Noc a šeření // 85 Déšt dětí // 86 Dušičky // 87 Kdo poví // 88 Doma // 89 Balada // 90 Podzim // 91 TORZO NADĚJE // 92 Panychída za F. X. Saldu 94 Deset ran egyptských // 97 Mrtvý od Zborová // 98 Praze // 100 Zpěv úzkosti 102 Mobilizace // 107 Voják // 108 Dušičky 1938 // 109 Nezreziví... // 110 Co uviděl // 111 Mezi námi... // 112 V táborech // 113 ČASY // 114 Básník taje // 115 Básník zraje // 116 Básník opadává 118 Básník přezimuje // 110 NAŠE PANÍ BOŽENA NĚMCOVÁ // 121 Oslovení // 122 Podobizna naší paní // 123 Svatební // 124 První slova naší paní // 125 Žena a muž // 126 Sedí smutná paní... // 127 Naše paní bojuje s drakem // 129 Kdo viděl... // 130 Podobizna z roku 1856 // 131 Umírání // 133 Smrt naší paní // 134 U hrobu naší paní // 135 Poutníkovi // 136 At se stalo // 137 Aeč naší paní // 138 Jako by anděl // 139 Chvála naší paní // 142 LADĚNÍ // 143 Slova // 144 DO USÍNÁNÍ... // 145 Ladění // 146 Poučení otcovské // 147 Poučení synovské // 148 Před usnutím I // 149 Před usnutím II //
150 Před usnutím III // 151 Hádanka první // 153 Hádanka druhá // 154 Hádanka tretí s rozřešením // 155 Velikonoční // 156 Stínohry // 157 Písnička // 158 Mlýnek // 160 Jak to kdo vidí // 161 Proč // 162 Báchorka // 163 Povídačka // 164 Domeček // 165 Jak přišla hrdlička k pásku // 167 František // 168 HOftKÁ... // 169 Není jména // 170 Déšt v dubnu // 171 Déšť v listopadu // 172 Svitáníčko // 173 Loutna // 174 Střídání // 175 Hořká // 176 Nic víc // 177 Loučení // 178 Přání // 179 Ještě teď // 180 Jen tak // 181 PSÍ VÍNO // 182 Psí víno // 183 Básník // 185 Sláva slova // 186 Radosti... // 187 Hledání // 188 Ráno // 189 Pod Zvičinou // 190 Chudáci // 191 Vinice // 192 STISKY // 193 Dnes zrovna tak // 194 Vypravěč // 195 Karlu Tomanovi // 196 Pro Antonína Procházku // 197 Přes paletu // 198 Petru Bezručovi // 199 Krysař // 200 ZA HROB // 201 Smrt Jiřího Mahena // 202 Za Jiřím Ortenem // 205 Na hrob Hanuše Jelínka // 206 In memoriam // 207 Bedřich Smetana // 209 Variace na nerudovské téma // 210 Otec a syn // 211 Za básníkem // 212 Opuštěná paleta 214 Přípravce soudů 216 F. X. Š. // 217 HREJME DÁLE // 218 Hřejme dále // 219 Památce K. H. M. // 220 Březen 1939 // 221 Prosba (Ne Pane nejsem hoden přízně Tvé...) // 223 BÁSNĚ ZE SBÍREK VYRAZENÉ // 224 Paní Jemná // 224 Přeháňky krásy prškou spadly... // 225 Vyprávění // 225 Přivítání v lese // 226 Ohlédnutí (Už nebojím se v hrobce kapucínů...) // 227 Za zdí // 228 Vyšehrad // 229 Šeření // 229 Za Josefem Florianem // 232 BÁSNĚ TIŠTĚNÉ POUZE V ČASOPISECH NEBO VE SBORNÍCÍCH // 233 Kritický mrav u nás // 233 Verše (Zpívá písní slavičí...) // 234 Verše (Chudý...) // 235 Výzva // 235 Verše (Šedesát jar a stejně pták si zpívá...) // 236 Vlna a vlna tvoří proud... //
237 Mrtvé (S. B.) // 238 Den v obrazu dělníkových rukou // 238 Zima // 239 Špehýrka // 240 Nářek brožované // 241 Když nikdo Tě už nečte... // 241 Slavně a s pýchou tady prohlašujem... // 241 Balada o bezhlavé královně // 243 Probuzené svědomí delegáta do Španělska // 244 Vánoce 1936 244 Pozdrav F. Š. // 246 Slova a slova // 246 Básnické křeslo // 247 Španělský pochod // 248 Slovem na kuráž pošoupnutým... // 249 Smrt tančí ve Španělsku // 250 Při Kysuci // 250 V Pacově // 251 Z minulých dni (Sroceni v jednom šiku...) // 252 Z minulých dní (Přišel čas bránit zemi...) // 252 Za tebe, světe celý // 253 Za černým křídlem anděla zkázy... // 253 Slovo — smolnice hozená do tmy... // 253 Za Michalem Káchou // 254 Spíše úl... // 254 Malující rok 256 Rok // 258 BÁSNĚ RUKOPISNÉ // 259 Do středu všeho běžíme // 260 Slitování noci nenáviděné... // 261 Přednost lásce // 261 Mučení růže // 262 Zlou vůli měl ten mrak... // 262 Trubadúr // 263 Ty pak dávno dívala jsi se... // 263 Samota žen je přesto obydlena ... // 264 Do plavých zelení... // 264 Mladé ženy // 267 Vzduch plný nahých žen... // ¦ // 268 Generace // 268 „Nejmladší“ // 269 Kritika // 269 Jan Čárek // 270 Krásný román — Hvězda atd. // 270 Nevídáno... // 271 Spiritualista // 271 Autor „Manon Lescaut“ // 271 Jaroslav Seifert // 272 Fedor Soldan // 272 Studentský časopis // 272 Karel Sezima // 273 Josef Hora 273 Zlatý věk // 273 Teige // 274 Götz // 274 Stokrát se za noc probudil... // 275 Záplatu svých smutků... // 275 Do kruhu stínů zemřelých... // 276 Chvíle // 276 S pyšně rozhrnutým slovem... // 276 A tak jako by nakonec se usmíval... // 277 Mrákoto básně často čtené... // 277 Tah ptáků na podzim... // 278 Pohled na domovinu // 278 Rozlomen jen v okrajích... //
279 Stín slavičí je lepší jeho zpěvu. // 280 Je to zlé mysliti na lásku... // 280 Kal teče světem... // 281 Černý zpěv // 281 Španělsko // 282 Perpignan // 282 Ze slzí mrak nad Perpignanem. // 284 Pěšák zpívá // 284 Pěšák si zpívá // 285 Jiné setkání // 285 A na ulicích vojáci // 286 Demobilizovaný // 286 Rezala bolest do podoby jizvy. // 287 Zpívejte jako: Tluče bubeníček // 288 Já a můj stín... // 288 Páv světelný když rozevírá... // 288 V snovém zavátí... // 289 Co ví ticho neví hlas... // 289 Na koncích větví nebe suší... // 290 Vánoční // 291 Otázka Hamletova // 291 Poezie (Básník a slovo...) // 2/ // 292 Ba i to ticho hlučí příliš... // 292 Položim tě do oblohy... // 292 Co ty víš... // 293 Sny nemívají hlavy ani paty... 293 Modro je ďáblův úplatek... // 293 Sonet na klobouk // 294 A chvíle chytám za vlasy... // 294 Souhvězdí slov nechápeš... // 294 Prchlivá láska // 295 Nářek oklamaného 295 Ukolébavka pro synka 297 Buňce ? vánocům // 297 Buňce ? svátku v Kunštátě // 298 Pošestapadesáté... // 298 Tátovi ? šedesátce // Ü99 Má rozpačitost rumění se v koutě... // 300 Janu třetímu // 301 t Vojtíškovi // 303 Růžové spiknutí sametové... // 303 Svatební // 304 Poděkování // 305 Mobilizace (Hra o marných ctnostech) // 308 To už bylo!... // 308 Jste mi cizí... // 309 Oči // 309 Vyšla šedě... // 310 Nocí rozhvězděná // 310 A neodívat chudobu slovem’snovým... // 311 Jíl pod rakví co zachycuje... // 311 Tak zchudlý po jednom slově... // 311 23/5 Z. B. t // 311 A výkřik blesku... // 311 A chvíle vínem zdvojená... // 312 A věřit v světlo... // 312 Stromy na hadech... // 312 Vzít dva copy potůčku... // 312 Od které doby nepřejícná tma... // 313 Co fantazie ze staré známosti... 313 A veršem drkotavým... //
313 Vyplavený na písčinu rána... // 313 Byl večer růže vzpomněla si... // 313 Japonský dřevoryt // 314 Malou úrodu... // 314 Ztrácím obrazy... // 314 Svítání tu dávno bylo... // 314 Jen pýr... // 314 Pobíhá krása... // 315 V dvojí tmě... // 315 Země Tvé umírání do krásy... 315 Slovo živné olejnaté... // 315 Na čtyři hvězdy... // 316 Nerudná chvíle... // 316 Ty néžný budižkničemu... // 316 Svěží právě tou tmou... // 316 Milostnost pouhá... // 317 Když po tváři tvé mží... // 317 Ty mi však odpustíš... // 317 A větve lesů... // 317 Tráva — veliká zeleň... // 318 Ryby hrst mincí... // 318 A kaménkem slova... // 318 Üponky zármutku... // 318 Skokan slova... // 318 Nad miliskování slunce... // 319 30/7/ 37 — 11 h. Moravěnka 319 Odstrčilka malá... // 319 Až noční můra... // 320 Střechýlku... // 320 Klopýtal anděl... // 320 Ticho kohout páře... // 321 Jakápak růže rozvitá... // 321 Výboj času... // 321 Na miskách dlaní tvých... // 322 Maska verše... // 322 Židům // 323 A kavky mých slov... // 323 šedivější než řeka v dešti... // 323 Jak jsi špinavá... // 324 Ten stupínek... // 324 A celá tíha mého smutku... 324 A úsměv té či té... // 324 To my jsme rukovali... // 325 Jak vítr... // 325 Dvě velké mrtvoly... // 325 Najednou kterýsi zvuk... // 325 Širým nebem okšírován... // 326 Míjejí to tvé nohy... // 326 Nám není dáno kvést... // 326 ó ano... // 326 Pod tlapkou koček... // 327 Horovi // 327 Ó rakve vyložené hedvábím... 327 Má vlast // 328 A změnit slova... // 328 Kam dech války... // 328 V kotlině zimy... // 328 Zahasit svíci... // 328 Ó slunce deroucí se do Quijot a... // 329 Mám ještě lidskou tvář... // 329 Mých pochyb úponky divé... // 329 ó růsti hvězdami... // 330 A jako zvíře... // 330 Srdce ohlodávané... //
330 A nedočkavost obraznosti krof... // 330 Poplivat masku alegorie... // 330 Jak sup. . // 331 A Asie nad tvým nadobočím... 331 Poslání // 331 Nevěry slov... // 331 Noc a den... // 333 Ediční poznámka (F. X. Halas) // 342 Různočtení, varianty, poznámky (F. X. Halas) 397 Seznam vyobrazení
(OCoLC)8671690
cnb000127955

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC