Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007
174 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7380-053-6 (brož.)
Na obálce nad názvem: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni
Obsahuje bibliografii na s.165-172, bibliografické odkazy a rejstřík
000015980
Obsah // Předmluva...5 // 1. Úvod...7 // 2. Typologie spravedlnosti...11 // 2.1 Vlastní typologie...14 // 2.2 Příklady soudobých typologií...17 // 2.2.1 Typologie a jejich „nedostatky“...24 // 2.3 Principy ligitimity - zdůvodnění spravedlnosti...27 // 3. Teorie spravedlnosti a principy ospravedlnění // v dějinných etapách...30 // 3.1 Spravedlnost v kompetenci bohů...30 // 3.2 V objetí metafyziky - antika...33 // 3.2.1 Platón - „objevitel“ řádu spravedlnosti...36 // 3.2.2 Aristoteles - ustanovení principielních rozdílů...39 // 3.2.3 Epikuros a stoa...43 // 3.3 Pozdní antika a středověk - od metafyziky zpět ? „divinum“ . 45 // 3.4 Novověk - právo a zákon jako modus vivendi // pro spravedlnost...50 // 3.4.1 Thomas Hobbes-spravedlnost jako kontrakt...52 // 3.4.2 Kontraktualistické koncepty a jejich modifikace ... 54 // 3.4.3 Gottfried Wilhelm Leibniz - spravedlnost jako // vyjádření kosmického řádu...60 // 3.4.4 David Hume-spravedlnost jako konvence...63 // 3.4.5 Jean-Jacque Rousseau - spravedlnost jako projev // „obecné vůle“...65 // 3.4.6 Immanuel Kant - kopemikánský obrat v metodě // zdůvodnění...68 // 3.5 Proměny spravedlnosti při zrodu moderní společnosti ... 71 // 3.5.1 „Duch“ kontra účel...72 // 3.5.2 Striktní odmítnutí stávajících možností „Ducha“ i účelu 77 // 3.6 Dvacáté století - příchod spasitele, nebo maligního démona? 84 // 3.6.1 Liberalisté...86 // 3.6.2 Komunitaristé...100
// 3.6.3 Mimo liberalizmus a komunitarizmus...111 // 4. Spravedlnost a její predikáty - o co se vede nejčastěji spor . 124 // 4.1 Rovnost - mezi Skyllou a Charybou...126 // 4.2 Svoboda - Syringa nebo hydra?...130 // 4.3 Autonomie a autenticita - nejednoznačné pojetí rovnosti // a svobody...132 // 4.4 Kritérium distribuce - nejviditelnější projev redukce // spravedlnosti...136 // 4.5 Sociální spravedlnost - mantra, zaklínadlo, // či pastýřská hůl?...143 // 4.6 Vláda zákona jako lék na krizi legitimity // a instrumentalizaci spravedlnosti?...147 // 4.7 Politická spravedlnost a její podoby ...152 // 5. Závěr ...160 // Použité prameny a literatura...165 // Jmenný rejstřík...173

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC