Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
V Praze : J. Otto, 1898
219 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm

objednat
Částečně německý text
000016008
Rekat.
Předmluva. // I. Antagonism živlu českého a německého. — Rok 1848. — Stav národa českého při vypuknutí revoluce. — Shoda národní na počátku hnutí březnového. Schůze Svatováclavská (11. března) a první petice pražská. — Prohlášení konstituce a její následky. — Německý venkov: zjevy shody a českého vlastenectví u Čecho-němců v březnu. — Státoprávní názory Čechů roku 1848 ... 1 // II. Vzmáhání se živlu českého v Praze. — Studentstvo, národní garda, sbor Svornost, spisovatelé, duchovenstvo, školství, žurnalistika. Havlíček a Národní Noviny. — Aristokracie. — Druhá petice pražská a její obsah. — Zřízení »mimořádné komise« a vznik »Národního výboru«. — Český venkov. — Vídeň a její názory v březnu...18 // ???. III. První zjevy nedůvěry Němců k snahám českým v Praze a na venkově. — Postavení jejich k první a druhé petici. — Idea velkoněmecká: Frankfurt. — Snahy o uskutečnění její v Německu. Vnikání ideje velkoněmecké do říše Rakouské a konflikt se snahami českými. — Postavení ministerstva vídeňského. — První liberecký projev nepřátelství k Čechům (1. dubna). — Postavení Němců ke snahám národností neněmeckých. — Spolek Čechoněmců vídeňských ; jeho protest proti patentu z 8. dubna (9. dubna). — Rozbor námitek německých. — Vypuknutí svárů národnostních v Praze : otázka kokardová a uklizení její Národním výborem (14. dubna). — List Palackého do Frankfurtu z 11. dubna. — Všeobecná situace v polovici dubna...87 //
IV. Poměr Velkoněmců k Národnímu výboru. Založení »Konstituč-ního spolku« (19. dubna). — Příměří národnostní v Praze 14. až 24. dubna. — Pokusy získati Čechy po dobrém pro obeslání parlamentu frankfurtského : »Zuruf eines Böhmen an seine Brüder,« Jindřich Reitter (smýšlení vůči Rusku), W. Wolfner. Meissnerüv »Ein Brief an Herrn Franz Palacký«, Springrovo »Böhmen und das Frankfurter Parlament« a dra Makovičky »Offenes Sendschreiben an meine Landsleute« jako ozvěna smýšlení německých stran. — Postavení vlády rakouské na venek i uvnitř, zvláště pak v otázce Frankfurtské: vypsání voleb (21. dubna) ...60 // Kap. V. Otázka frankfurtská v Národním výboru. — Votum desíti čelných zástupců (18. dub.). — Pamětní spis z 24. dubna a vypravení deputace do Vídně. — Vypuknutí veřejného boje národnostního a politického v Praze : vystoupení delegátů Velkoněmců pražských z Národního výboru a zahájení vlastní činnosti Konstitučního spolku; manifest a druhá veřejná schůze (25. dub.). Kreutzberg a Jindřich Reitter. Vypravení deputace s protestem proti pamětnímu spisu Nár. výboru. — Vnější účinky boje národnostního v Praze. — Příchod delegátů výboru padesáti do Prahy (28. dub.).— Konference s 9. a 10. sekcí Nár. výboru (29. dubna). — Rozbití 8. schůze Konst, spolku Cechy (29. dubna). — Projevy pouliční (písničky, kočičí muziky a pod.) ...76 // Kap. VI. Český venkov. — Jednota česko-moravsko-slezská ve Vídni. — Venkov německý. — Štvaní proti Čechům zvláště po vydání patentu z 8. dubna. — Agitace spolku Čechoněmců vídeňských. — Protesty proti Národnímu výboru z venkova (Žatec 15. dub.). Kroky zemského praesidia proti tomu (prohlášení z 19. dub.). —
Odpověď Národního výboru na adresu Žateckou (21. dub.). — Činnost Konstitučního spolku na venkově: protesty proti Nár. výboru. — Stálý vzrůst agitace. — Poslední zjevy bývalé shody. — Cheb ...95 // Kap. VII. Ústava z 25. dubna. — Půtky Nár. výboru s Konstit. spolkem v první polovici května; osvědčení »pro domo« (8. května) a Stadionova obrana (ze 6. kv.); »Souhrn protestaci« (9. kv.). — Vystoupení Horna, Eberta a Borrosche z výboru. — Činnost výboru proti volbám vůči vládě; referát poslů 24. dubna do Vídně vypravených (4. kv.); odpověď ministerstva z 29. dubna; ohrazení výboru ze 4. května a vypsání voleb (18. kv.). — Činnost Nár. výboru proti volbám v lidu; bouřlivá schůze z 11. května a vydání »Prohlášení« (12. kv.). — Referát Palackého o povolání svém do ministerstva (12. kv.). — Jiné události a všeobecný stav poměrů v polovici května...108 // VIII. Agitace frankfurtská v květnu. — České letáky Velkoněmců.— Smýšleni v českých krajích. — Zahájení voleb v některých krajích německých (ještě před vypsáním). — Stupňování velko-německého fanatismu a projevy jeho. — Projekty o potlačení Čechů, rozdělení Čech a pod. — Ohlas událostí českých v Německu. — Tebeldi »Die Slaven im Kaiserthume Oesterreich« jako ohlas smýšlení Němců rakouských počátkem června (za Slov. sjezdu) ...128 // IX. Smýšlení v Čechách před volbami. — Zpráva o květnové revoluci vídeňské a útěku císaře z Vídně. — Obrat ve smýšlení Čechoněmců: adresa žatecká. — Volby na venkově. Úplná porážka frankfurtomanů. —
Vliv zpráv vídeňských na Prahu : smíření národní. Odstoupení Konstitučního spolku od voleb. Volby v Praze (23. května). Demonstrace. Slavnost smíření ve Stromovce (25. kv.). — Význam voleb. — Osud parlamentu frankfurtského ...140 // Kap. X. Morava. Stav věcí na Moravě na počátku hnutí r. 1848. — Stavovský sněm. — Otázka spojení s Čechami. — Adresa sněmu (14. dubna). Otázka frankfurtská na Moravě. — Velkoněmecké agitace. — Sněm stavovský proti Frankfurtu (28. dub.). — Volby. — Konec zasedání stavovského sněmu. — Ostatní události ...154 // Kap. XI. Přehled událostí do konce r. 1848. (Slov. sjezd. Bouře svatodušní a voj. reakce v Praze. Volby do zem. a říš. sněmu.) — Říšský sněm ve Vídni (22. čce). Seskupení stran. — Centralisté a federalisté, liberálové a konservative!. — Vláda a pravice. — Adressa císaři (29. čce). — Zrušení roboty (31. srpna). — Boj mezi pravicí a levicí. — Čelné osobnosti. — Němci čeští. Kongress v Teplicích (28. srpna až do 1. září) a projekty rozděl. Čech dle národností atd. Praha. Boj se »sedmašedesátníky« a o národní gardu. Slov. Lípa. — Říšský sněm v září a počátkem října. — Poselstvo maďarské nepřipuštěno (19. září). — Čvrtá revoluce vídeňská 6.—31. října. — Sněm kroměřížský. — Stav poměrů národních a polit, na konci r. 1848 (sjezd Čechoněm. v Chebu, Slov. Lípy v Praze). — Všeobecná úvaha ...166 // Literatura ... 195 // Přílohy: I. Die Nationale Kokarde. An Prags Frauen und Mädchen ...199 // II. Prohlášení sboru Svornost (z 22. března) ...201 // III. Leták Arnoldův k ukonejšení obav Čechoněmců ...202 // IV. Krátký katechismus českého sedláka ...205 //
V. Básně bar. Villaniho a Bedř. Sachera na oslavu slavnosti smíření z 25. května ...207 // VI. Úřední zpráva o výsledku voleb do Frankfurtu ...209 // VII. Seznam poslanců ze zemí koruny České v parl. frankfurtském ...213
(OCoLC)2961255
cnb001212344

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC