Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Příručka
Biografie
Vydání první
Liberec : Dialog, knižní velkoobchod a nakladatelství, 2006
207 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 27 cm

objednat
ISBN 80-86761-43-6 (váz.)
Obsahuje bibliografii na stranách 204-205 a rejstřík
000016444
Obsah // I. Od prvních Slovanů // k Velké Moravě / 500-906 // 1 První zpráva o Slovanech u nás ... 6 // 2 Pověst o praotci Čechovi... 6 // 3 Mýty kmene Čechů ... 7 // 4 Život prvních Slovanů ... 8 // 5 Sámova říše / 623-658 ... 9 // 6 České kmeny ... 9 // 7 Francké letopisy / 796-831 ... 10 // 8 Frankové, Morava // a Čechy / 845-846 ... 11 // 9 Příchod Konstantina // a Metoděje / 863 ... 11 // 10 Proglas... 12 // 11 Svatopluk, Rostislav // a Frankové/870-871 ... 12 // 12 Věznění Metoděje ... 13 // 13 První historicky doložený Přemyslovec / 872 ... 13 // 14 Papežská bula Industriae tuae / 880 ... 14 // 15 Vyhnání staroslověnských kněží / 885 ... 14 // 16 Dobrodružství archeologie: hrob Metodějův... 15 // 17 Arabové o Velké Moravě ... 16 // 18 Soudní zákoník pro lid ... 17 // 19 Čechové, Svatopluk a zánik Velké Moravy... 18 // 20 Pověst o prutech Svatoplukových ... 18 // II. V době knížecí / 880-1197 // 1 Kosmas o vládě Přemysla ... 19 // 2 Legendární knížata Čechů ... 19 // 3 Křest Bořivoje a počátky státu / před r. 885 ... 20 // 4 První Přemyslovci / 890-921 ... 20 // 5 Vražda kněžny Ludmily / 921 ... 21 // 6 Jindřich Ptáčník a kníže Václav / 929 ... 21 // 7 Osobnost knížete Václava ... 22 // 8 Vražda knížete Václava / 28. 9. 935 ... 22 // 9 Úvahy o staroboleslavské vraždě ... 23 // 10 Ibrahim ibn Jakub o Praze / 965-966 ... 24 // 11 Osobnost Boleslava 1... 24 // 12 Boleslav
K. a pražské biskupství/973-976 ...25 // 13 Vyvraždění Slavníkovců / 995 ... 25 // 14 Úvahy o významu Slavníkovců ... 26 // 15 Boleslav Chrabrý, Čechy a sv. Vojtěch ... 26 // 16 Hospodine, pomiluj ny ... 27 // 17 Kníže Jaromír ... 27 // 18 Oldřich a Božena ... 28 // 19 Břetislav a Jitka ... 28 // 20 Sázavský klášter a sv. Prokop ... 29 // 21 Nastolení knížete Břetislava I. / 1035 ... 29 // 22 Břetislavova dekreta /1039 ... 29 // 23 Břetislav a říše /1040 ... 30 // 24 Stařešinský zákon / 1055 ... 30 // 25 Moravská údělná knížectví... 31 // 26 Vratislav II. králem / 1085 ... 31 // 27 Zbytky pohanství... 32 // 28 Středověký zemědělec ... 32 // 29 Znehodnocování měny ... 33 // 30 Bitva u Chlumce /1126 ... 34 // 31 Jindřich Zdík a strahovský klášter... 34 // 32 Vladislav II. králem / 1158 ... 35 // 33 Privilegium pro pražské Němce ... 35 // 34 Krize v Čechách a Fridrich Barbarossa... 36 // 35 Statuta Konráda Oty /1189 ... 36 // 36 Píseň Svatý Václave ... 37 // 37 Přemysl Otakar I. knížetem / 1197 ... 37 // III. Poslední Přemyslovci // a Lucemburkové /1197-1400 // 1 Zahraniční politika Přemysla Otakara I... 38 // 2 Zlatá bula sicilská /1212 ... 38 // 3 Spor s biskupem Ondřejem ... 39 // 4 Osobnost Václava I. a Přemysla Otakara II. ... 39 // 5 Sv. Anežka ... 40 // 6 Mongolský vpád /1241 ... 40 // 7 Odboj „mladšího krále“ / 1248-1249 ... 41 // 8 Vesnická kolonizace ... 41 // 9 Zakládání
měst... 41 // 10 Městská práva ... 42 // 11 Privilegia Židům ... 42 // 12 Bitva u Kressenbrunnu /1260 ... 42 // 13 Přemyslovy územní zisky ... 43 // 14 Přemysl a Rudolf Habsburský / // 1273-1276 ... 43 // 15 Bitva na Moravském poli / 1278 ... 44 16,Zlá léta“ / 1278-1283 ...44 // 17 Václav II. a Ota Braniborský ... 45 // 18 Záviš z Falkenštejna ... 45 // 19 Vnitřní politika Václava II. ... 46 // 20 Zahraniční politika Václava II./1300-1301 ...46 // 21 Dante o posledních Přemyslovcích ... 47 // 22 Osobnost Václava II. a Václava KK. ... 47 // 23 Vymření Přemyslovců / 1306 ... 48 // 24 Zápasy o český trůn / 1306-1310 ... 49 // 25 Privilegium pro Moravu /1311 ... 49 // 26 Jan Lucemburský a šlechta ... 49 // 27 Vláda Jana Lucemburského ... 50 // 28 Karlův Vlastní životopis ... 50 // 29 Kronikář o „novotách mravů“ ... 51 // 30 Vznik pražského arcibiskupství / // 1344 ...51 // 31 Karel římským králem / 1346 ... 52 // 32 Bitva u Kresčaku / 1346 ... 52 // 33 Osobnost Jana Lucemburského ... 52 // 34 Karel - stavebník a zakladatel... 53 // 35 Založení pražské Univerzity / 1348 ... 53 // 36 Karel IV. římským císařem / 1355 ... 54 // 37 Karel - zákonodárce ... 54 // 38 Učená kritika společnosti a církve ... 55 // 39 Tomáš Štítný o daních a vrchnostech ... 55 // 40 Osobnost Karla IV. ... 56 // 41 Petr Parléř ... 57 // 42 Staré letopisy české o vládě Václava IV. ...57 // 43 Protižidovské bouře v
Praze ... 58 // 44 Osobnost Václava IV. ... 59 // IV. Husitské století /1400-1485 // 1 Kaple Betlémská ... 60 // 2 Jan Viklef a Jan Hus ... 60 // 3 Dekret kutnohorský / 1409 ... 61 // 4 Protiodpustkové bouře / 1412 ... 61 // 5 Z díla Jana Husa ... 62 // 6 Hus na koncilu kostnickém / // 1414-1415... 63 // 7 Upálení mistra Jana Husa / 6.7. 1415 ... 64 // 8 Protestní list české šlechty /1415 ... 65 // 9 Jeroným Pražský ... 65 // 10 Poutě na hory /1419 ... 66 // 11 První pražská defenestrace / // 30.7.1419 ... 66 // 12 Chiliasmus ... 67 // 13 Založení Tábora / březen 1420 ... 67 // 14 Bitva u Sudoměře / 25. 3. 1420 ... 68 // 15 Čtyři artikuly pražské / květen 1420 ... 68 // 16 Husitská vítězství: Vítkov a Vyšehrad / 1420 ... 68 // 17 Nedakonice - „moravský Tábor" ... 69 // 18 Pikarté a adamité ... 70 // 19 Čáslavský sněm /1421 ... 70 // 20 Jan Želivký / 1422 ... 70 // 21 Žižkův vojenský řád ... 71 // 22 Ktož jsú boží bojovníci... 71 // 23 Bitva u Malešova / 1424 ... 72 // 24 Smrt Jana Žižkv / 11.10. 1424 ... 72 // 25 Osobnost Jana Zižky ... 73 // 26 Husitské rejsy ... 74 // 27 Katolíci o husitech ... 74 // 28 Bitva u Domažlic/1431 ...75 // 29 Soudce chebský /1432 ... 76 // 30 Prokop Holý ... 76 // 31 Bitva u Lipan / 30. 5. 1434 ...77 // 32 Basilejská kompaktáta / 1436 ... 77 // 33 Jan Roháč z Dubé / 1437 ... 78 // 34 Smrt krále Zikmunda / 1437 ... 78 // 35 Landfrýdy v době bezvládí... 79 // 36 Petr Chelčický
... 80 // 37 Hospodářství a životní styl... 80 // 38 Smrt Ladislava Pohrobka /1457 ... 81 // 39 Volba Jiřího z Poděbrad / 1458 ... 81 // 40 Mírový plán Jiřího // z Poděbrad /1462-1464 ... 82 // 41 Královské poselstvo v Evropě ... 82 // 42 Jan z Rabštejna ... 83 // 43 Králové čeští: Jih’, Matyáš a Vladislav / 1469-71 ... 83 // 44 Politika Jiřího z Poděbrad ... 84 // 45 Pražské povstání / 1483 ... 85 // 46 Kutnohorský náboženský mír / 1485 ... 86 // 47 Úvahy o významu a výsledcích husitství... 86 // V. Stavovská monarchie / 1471-1627 // 1 Vladislav Jagellonský českým králem/1471 ... 88 // 2 Olomoucký mír / 1478 ... 88 // 3 „Zapomenutý král“ - Matyáš Korvín ... 89 // 4 Vladislav králem uherským /1490 ... 89 // 5 Ideál ženy české renesance ... 90 // 6 Vladislavské zřízení zemské / 1500 ... 90 // 7 Spory šlechty a měst... 91 // 8 Mandát proti jednotě bratrské / 1508 ... 91 // 9 Osobnost krále Vladislava ... 92 // 10 Vilém z Pernštejna ... 92 // 11 Bitva u Moháče/ 1526 ...93 // 12 Ferdinand I. českým bálem / 1526 ... 94 // 13 Český humanismus ... 94 // 14 Kronika Václava Hájka z Libočan / // 1541 ...95 // 15 Protihabsburský odboj /1546-47 ... 96 // 16 Ferdinand I. a církev ... 96 // 17 Král Ferdinand a Anna Jagellonská ... 97 // 18 Šlechtický velkostatek ... 97 // 19 Zábavy šlechty ... 98 // 20 Jan Blahoslav ... 99 // K // 21 Česká konfese/1575 ...99 // 22 Humanistické právo ... 100
23 Rudolfínské sbírky ... 100 // 24 Alchymie... 101 // 25 Renesanční architektura na hradech a zámcích... 102 // 26 Ka val irské cesty ... 102 // 27 Češi v Orientu ... 103 // 28 Praha očima Francouze ... 104 // 29 Brahe, Kepler a Valdštejn ... 104 // 30 Karel ze Zerotína o stavech ... 105 // 31 Rudolfův majestát / 1609 ... 106 // 32 Petr Vok z Rožmberka ... 106 // 33 Osobnost Rudolfa II. ... 107 // 34 Móda a životní styl... 108 // 35 Počátek stavovského povstání/23. 5. 1618... 109 // 36 Úvahy o druhé pražské defenestraci... 109 // 37 Stavovská konfederace / 1619 ... 110 // 38 „Zimní král“ Fridrich Falcký ... 111 // 39 Válka a poddaní... 111 // 40 Bitva na Bílé hoře / 8. 11. 1620... 111 // 41 Staroměstské popravy / 21. 6. 1621 ... 112 // 42 Pavel Stránský o příčinách porážky ... 113 // 43 Obnovené zřízení zemské / 1627 ... 114 // 44 Rekatolizační patent / 1627 ... 115 // VI. Doba pobělohorská A OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS / 1620-1790 // 1 Dopady třicetileté války ... 116 // 2 Počátky rekatolizace ... 116 // 3 Úvahy o Valdštejnově zradě ... 117 // 4 Pavel Stránský o zemi české ... 118 // 5 Povstání na Valašsku / 1643-1644 ... 119 // 6 Bitva u Jankova /1645 ... 119 // 7 Jan Amos Komenský a konec třicetileté války ... 120 // 8 Jan Amos Komenský o národu a míru ... 120 // 9 Bedřich Bridel o sv. Ivanovi... 121 // 10 Jezuité o postupu rekatolizace ... 122 // 11 Balbínova Rozprava krátká, ale pravdivá...
122 // 12 Pohřební kázání... 123 // 13 Postavení poddaných ... 123 // 14 Poddanské povstání a patenty Leopolda 1./ 1680... 124 // 15 „Selská modlitba" ... 125 // 16 Kult Jana Nepomuckého ... 125 // 17 Čarodějnické procesy ... 125 // 18 Požár Starého Města pražského / // 1689... 126 // 19 Povstání Chodů v lidové tradici... 126 // 20 Barokní kázání... 127 // 21 B. H. Bílovský o Janu Sarkandrovi ... 127 // 22 Osobnost Leopolda I. ... 128 // 23 Pronásledování Romů ... 129 // 24 Přijetí pragmatické sankce v Čechách / 1720 ... 130 // 25 Jezuitské misie ... 130 // 26 Matyáš Bernard Braun ... 131 // 27 Jan Blažej Santini ... 132 // 28 Svatojánský triumf / 1729 ... 132 // 29 „Klíč" Antonína Koniáše / 1729 ... 133 // 30 Karel Albrecht Bavorský v Praze / // 1741 ... 134 // 31 Židé za Marie Terezie ... 134 // 32 Manufakturní výroba ... 135 // 33 Bitva u Kolína/ 1757... 135 // 34 Čeština v tereziánské době ... 136 // 35 Óda na volbu Josefa K. císařem ... 136 // 36 Inspekční cesta Josefa K. /1771 ... 137 // 37 „Selský otčenáš“ ... 137 // 38 Poddanské povstání / 1775 ... 138 // 39 Bitva u Chlumce/ 1775 ... 138 // 40 Školní dějepis ... 139 // 41 Osobnost Marie Terezie ... 139 // 42 Móda doby rokoka ... 140 // 43 Toleranční patent /1781 ... 141 // 44 Patent o zrušení člověčenství /1781 ... 141 // 45 Nosticovo divadlo a W. A. Mozart... 142 // 46 Patent berní a urbariální / 1789 ... 143 // 47 F, M.
Peicl o Josefovi K. ... 143 // 48 Osobnost Josefa K. ... 144 // 49 „Selský císař“ ... 145 // VII. Národní a občanské probuzení/ 1780-1849 // 1 Thámova Obrana jazyka českého ... 146 // 2 Formování moderního národa ... 146 // 3 Josef Jungmann o škole ... 147 // 4 Josef Dobrovský o počátcích českého divadla... 148 // 5 Václav Matěj Kramerius ... 148 // 6 Boj o jazyk ... 149 // 7 Dobrovského projev před Leopoldem II. / 1791 ... 149 // 8 České země a napoleonské války ... 150 // 9 Zánik Svaté říše římské /1806 ... 150 // 10 Společenské podmínky pro národní hnutí... 151 // 11 Jungmannovo pojetí národa ... 151 // 12 Stát a školství... 152 // 13 Průkopníci průmyslové revoluce ... 152 // 14 Průmyslová revoluce a sociální otázka... 153 // 15 Národní muzeum a Matice česká/1818/1831 ... 154 // 16 Bernard Bolzano ... 154 // 17 Dobrovský proti Rukopisu zelenohorskému... 155 // 18 Počátky železnice ... 155 // 19 Osobnost Františka I. ...156 // 20 František Palacký o českých dějinách ... 157 // 21 Kníže Metternich o národním hnutí... 157 // 22 O rakouském vlastenectví... 158 // 23 Jan Pemer a Jednota pro povzbuzení průmyslu ... 158 // 24 Ľudovít Štůr o česko-slovenských vztazích... 158 // 25 Měšťanská idyla biedermeieru ... 159 // 26 Postavení dítěte - rodina a práce ... 159 // 27 Josef Kajetán Týl o divadle ... 160 // 28 Karel Havlíček: Slovan a Čech ... 161 // 29 Havlíček o vlastenectví
a kritice ... 161 // 30 Bída ve 40. letech ... 162 // 31 Venkov v předvečer revoluce ... 162 // 32 První pražská petice / 11.3. 1848 ... 163 // 33 Ferdinand I. vyhlašuje ústavnost / 15. 3. 1848 ... 163 // 34 Národní hnutí na Moravě ... 164 // 35 Císařův kabinetní list / 8. 4. 1848 ... 164 // 36 Palackého dopis // do Frankfurtu/ 11. 4. 1848... 165 // 37 Češi a Němci v r. 1848 ... 165 // 38 Slovanský sjezd ... 166 // 39 Manifest evropským národům/ 12. 6. 1848 ... 166 // 40 J. V. Frič o červnovém povstání... 167 // 41 Rakouský sněm o poddanství... 168 // 42 Zákon o zrušení poddanství / // 7.9. 1848 ... 168 // 43 Osobnost Ferdinanda Dobrotivého ... 169 // 44 F. L. Rieger na kroměřížském snému ... 170 // 45 Císařský manifest o rozpuštění sněmu/4.3. 1849... 170 // 46 Porážka revoluce: předjaří 1849 ... 171 // VIII. Cesta k občanské společnosti / 1849-1914 // 1 Karel Havlíček „nežádoucí“ ... 172 // 2 Silvestrovské patenty /1851 ... 172 // 3 Stát a církev/ 1855... 173 // 4 Říjnový diplom / 1860 ... 173 // 5 Národní listy/1861 ... 174 // 6 Únorová ústava /1861 ... 174 // 7 Sokolské hnutí/ 1862 ... 175 // 8 Americký klub dám ... 175 // 9 Palackého Idea státu rakouského / // 1865 ... 176 // 10 Bitva u Hradce Králové / 1866 ... 177 // 11 Pouť Čechů na Rus / 1867 ... 178 // 12 Prosincová ústava / 1867 ... 178 // 13 Boj za české státní právo ... 179 // 14 Položení základních kamenů Národního
divadla/ 1868... 179 // 15 Fundamentální články / 1871 ... 180 // 16 Politická závěť Františka Palackého ... 181 // 17 České hospody ... 181 // 18 Vznik mladočeské strany / 1874 ... 182 // 19 Sociálně demokratická strana / 1878 ... 182 // 20 Počátek aktivní politiky / 1879 ... 183 // 21 Otevření Národního divadla / // 1881-1883... 184 // 22 Osobnosti české hudby ... 184 // 23 Česká univerzita ... 185 // 24 Emil Holub: Za řekou Zambezi... 185 // 25 Rukopisné boje ... 186 // 26 Vzpomínky na školu ... 187 // 27 Počátky elektrifikace ... 187 // 28 Proti drobečkové politice ... 188 // 29 Punktace/ 1890... 189 // 30 Odkaz Františka Ladislava Riegra ... 189 // 31 Úvaha o česko-německých vztazích ... 190 // 32 1. máj 1890... 191 // 33 Rozvoj průmyslu a obchodu ... 191 // 34 Zemská jubilejní výstava/ 1891 ... 192 // 35 Proces s Omladinou / 1894 ... 193 // 36 Manifest české modemy / 1895 ... 193 // 37 T. G. Masaryk: Česká otázka ... 194 // 38 Sociální demokracie na říšské radě / // 1897... 195 // 39 „Bestia triumphans" ... 195 // 40 Prázdniny a volný čas ... 196 // 41 Hilsneriáda/ 1899... 196 // 42 Na prahu 20. století... 197 // 43 Vynálezy pro všední den ... 198 // 44 Česko-německá Praha ... 198 // 45 Mecenáš Josef Hlávka ... 199 // 46 Za všeobecné rovné hlasovací právo /1905 ... 199 // 47 Moravský pakt /1905 ... 200 // 48 Anenské patenty /1913 ... 201 // 49 Následník trůnu o válce ... 201 // 50 Osobnost Františka Josefa I. ... 202 // 51 Co přinese 20. století? ... 203 // Literatura... 204 Rejstřík ...206
(OCoLC)71953642
cnb001639031

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC