Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:15x 
BK
1. vyd.
Nový Jičín : Jiří Jurok, 2000
607 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-238-6220-0 (brož.)
Obsahuje tabulky, mapky, předmluvu, přílohy
Bibliografie: s. 485-517
Šlechta česká - stol. 13.-17., pol. 1. - studie
000016460
Předmluva // Obsah // 7 // Šlechta v čase hradů a panských odbojů proti panovníkovi ...9 // I. Počátky české šlechty, majetková moc šlechtických rodů a // zemské úřady v pozdné přemyslovských Čechách a na Moravě // vletech 1253 - 1310 ...9 // 1.1. Počátky české šlechty v českém feudálním státě...10 // 1.2. Politicky nej vlivnější šlechtické rody v Čechách a na Moravě // za posledních Přemyslovců...22 // II. Majetková moc šlechtických rodů a zemské úřady v lucemburských // Čechách a na Moravě a za husitské revoluce v letech 1310 - 1439..33 // II. 1. Sociální a majetková struktura české feudality a nejbohatší // šlechtické rody v Čechách a na Moravě v době lucemburské a předhusitské...33 // 11.2. Zápas české šlechty s lucemburskými panovníky o nadvládu // v České koruně...53 // 11.3. Politicky nejvlivnější šlechtické rody v Čechách a na Moravě // za Lucemburků...61 // Šlechta svobodně kořistí ve vírech husitské revoluce...75 // III. Konstituování šlechty, majetková moc šlechtických rodů a // zemské úřady v pohusitských a jagellonských Čechách // a na Moravě v letech 1439 - 1526...76 // III. 1. Zformování české šlechty a české stavovské společnosti po // husitské revoluci...76 // 111.2. Sociální a majetková struktura české feudality a nejbohatší // šlechtické rody v Čechách a na Moravě v době pohusitské a jagellonské...94 // 111.3. Politicky
nejvlivnější šlechtické rody v Čechách a na Moravě // za Jiřího z Poděbrad a Jagellonců...107 // Rozštěpení české šlechty : katolická dvorská a // protestantská odbojná a podnikatelská šlechta...121 // IV. Regionální vývoj sociální a majetkové struktury českých stavů // vletech 1557 - 1620 ...122 // IV. 1. Vývoj sociální a majetkové struktury české feudality // v jednotlivých krajích Čech...127 // 605 // IV.2. Proces sociální a majetkové diferenciace české předbělohorské // šlechty v jednotlivých krajích a nejbohatší šlechtické rody Čech...150 // IV. 3. Regionální vývoj koncentrace šlechtického režijního // velkostatku v Čechách...168 // V. Regionální vývoj sociální a majetkové struktury stavů // na Moravě v letech 1516 - 1619... 187 // V. 1. Vývoj sociální a majetkové struktury stavů v jednotlivých // krajích Moravy...192 // V.2. Sociální a majetková diferenciace šlechty v jednotlivých // krajích a nejbohatší šlechtické rody Moravy...200 // V. 3. Regionální vývoj koncentrace šlechtického majetku na Moravě.216 // VI. Šlechtické zemské úřady a rodová majetková moc // v předbělohorských Čechách a na Moravě ( 1526 - 1620)...23 I // VI. 1. Vztah mezi kategoriemi bohatství a politické moci , // (v zastoupení šlechty v úřadech)...23 1 // VI. 2. Politicky nejvlivnější šlechtické rody v Čechách a na Moravě // v předbělohorské době za Habsbuků...241 // VII. Reprezentační
funkce renesanční architektury a magnátské // a aristokratické rody v předbělohorských Čechách a na Moravě // (1526 - 1620)... 261 // VII. 1. Vztah mezi kategoriemi bohatství a šlechtické reprezentace // (stavební činnost, mecenát apod.)...261 // VII. 2. Šlechtické rody v Čechách a na Moravě s největší umělecky // hodnotnou stavební aktivitou za renesance...270 // Česká protestantská šlechta a města na cestě k buržoázni revoluci a v boji za národní a kulturní svébnost...287 // VIII. Česká a anglická paralela: léta 1618 - 1620 a 1640 - 1643... 288 // VIII. 1. Polarizace ekonomicko-sociálního vývoje - anglická // a česká šlechta... 289 // VIII.2. Kulturní paralela - periferní postavení renesančních Čech a // Anglie...303 // VII 1.3. Spor o české stavovské povstání a anglickou buržoázni // revoluci...308 // VIII. 4. Další paralely, obdoby, otázky...320 // IX. Situace středoevropské šlechty a představitelé stavovských // povstání a odbojů v České koruně v době předbělohorské...329 // IX. 1. Ekonomická a politická situace české a středoevropské šlechty // v raném novověku...329 // 606 // IX. 2. Majetkový a geografický rozbor představitelů českých // a moravských protihabsburských odbojů a povstání...337 // X. Krize české šlechty a ekonomická a politická činnost protagonistů // Českého protihabsburského stavovského povstání z let // 1618 - 1620...359 // X. 1. Ekonomické
a politické profily protagonistů českého // direktoria a armády ...364 // X.2. Ekonomické a politické profily protagonistů moravského // direktoria a zemské hotovosti...431 // X.3. Vytváření velkého finančního startovního (lichváři, obchodníci) // a podnikatelského investičního (protoindustriální režijní velkostatek, protoindustriální horní a textilní města s okolím) // kapitálu v České koruně...448 // Závěr...469 // Doslov...479 // Seznam zkratek...483 // Seznam pramenů a literatury...485 // Archivní prameny...485 // Seznam edic a tištěných pramenů...487 // Seznam literatury...490 // Tabulková příloha...519 // Mapová příloha...553 // Obrazová příloha...581 // Obsah...605 // 607
(OCoLC)49314589
cnb001023911

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC