Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2004
315 s.,[16] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-200-1286-9 (váz.)
Obsahuje černobílé fotografie na příloze, úvod, resumé německy a anglicky, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 294-305
Česko - dějiny politické - r. 1848-1914
Česko - Rusko - vztahy - r. 1848-1914
Politikové čeští - stol. 19. - studie
Rusko - Česko - vztahy - r. 1848-1914
000016463
Obsah // Úvod... 11 // Politická publicistika a hledání východisek. // Franz Schuselka - Karel Havlíček // Nové formy politického projevu... 17 // Tematická škála politické publicistiky ... 20 // Velkonémecký liberalismus Franze Schuselky ... 22 // Německo - ruský kontrapunkt ... 24 // Ideál kulturně-civilizačních celků... 25 // Podlomení ideálu velkoněmectví. Deutsch oder russisch? ... 27 // Zemský patriotismus zchudlého šlechtice. Ferdinand Schimdinger ... 31 // Drolení ideálu (všeslovanské) jednoty ... 35 // Cesty za poznáním Ruska ... 38 // Proudy ruského nacionalismu... 41 // Havlíčkova ruská deziluze... 43 // První český politický program. Slovan a čech ... 45 // Hrozba univerzalismu. František Palacký // Hledání liberálně-nacionální rovnováhy ... 49 // Definice austroslovanství... 51 // Austroslavismus jako ochrana před Ruskem... 52 // Přehodnocení protiruské pozice... 58 // Ztráta iluzí a vytváření nových. Politický panslavismus... 62 // Vzájemnost ve jménu revoluce. Josef Václav Frič // Alternativní proudy české politiky... 67 // J. V. Frič a revoluční gardy... 68 // M. A. Bakunin a Slovanský sjezd... 70 // Provolání k Slovanům. Revoluční spojenectví ... 72 // Očekávání nových východisek v době neoabsolutismu ... 81 // Frič a česko-slovanská politika v Paříži... 84 // Vzestup a pád. Léta 40.-50... 91 // Vysoká hra českého nacionalismu. František Ladislav Rieger // Tápající
velmoc... 93 // 7 // Česká politika v čase změny. Ústup od austroslavismu ... 94 // Obrat k Východu ... 99 // Hledání česko-ruské důvěry... 101 // Názorové štěpení v čase revoluce roku 1863 ... 104 // Vývoj slovanského nacionalismu v Rusku... 111 // Hledám ruských partnerů ... 113 // Neblahý vývoj k dualismu. Krizové scénáře české politiky ... 115 // Kompenzační pouť na Rus 1867 ... 117 // Politika velkého stylu a Jan Vaclík... 123 // Negativm’ inspirace sjednocení Německa. // Velezrádná politika pod tlakem krize ... 127 // Míjející se cesty dvorské a měšťanské diplomacie... 135 // Hledání záchranných programů. Léta 60... 140 // Nový obraz nového Ruska. Julius Grégr // Žurnalistická politika... 143 // Prozření polonoffia Grégra... 145 // Úvahy o cestě do Moskvy z roku 1867 ... 146 // Hledání pokrokového Ruska - S. B. Heller ... 149 // Poddajné rusofilství Julia Grégra ... 150 // Koncepce slovanské velikosti. N. Ja. Danilevskij, R. A. Fadějev... 154 // Pravoslavný chrám v Praze - symbol nejistoty slovanské vzájemnosti... 156 // Odliv slovanské vlny a střet idejí ... 159 // Balkánská krize a příznaky národní nejednoty... 162 // Generál Čerňajev v Praze 1877. Dokonaná změna partnerů ... 165 // Očekávání války... 168 // Nedostatečná aktiva českého slovanství. Riegrův dopis Aksakovovi... 170 // Hledání rovnováhy ... 174 // Berlínský kongres a rozklad ruského panslavismu ... 175
// Procitání z panslavismu v Čechách ... 177 // Zesílený nacionalismus mladočechů ... 180 // Druhá balkánská krize. Hledání nových začátků... 184 // Politické sebevědomí a kulturní nejistota... 186 // Lamanského tři světy a (mlado)české rozčarování ... 189 // Zklamání v době vítězství ... 194 // Zahraniční témata a vnitrostranický boj. Projev Jana Vašatého, 1891... 196 // Odveta realistů ... 199 // Konečné slovo Gustava Eima ... 203 // Ozvuky omezených česko-ruských styků... 208 // Od národního k lidovému stranictví. Léta 70.-80... 211 // Slovanství ve službách stranictví. Karel Kramář // Proměny obrazu Ruska od 60. let ... 214 // Nový muž slovanské politiky... 215 // Dojmy z Ruska ... 218 // Léta zlomu všenárodní politiky. Mladočeši na rozcestí ... 221 // Nové trendy v zahraniční politice ... 227 // Osobní zájmy v česko-ruských vztazích. Jaroslav Preiss... 229 // Návrat Ruska do Evropy ... 233 // Poznámky k české politice. Ostýchavý postoj k novému slovanství... 236 // Volební ztráty a slovanská kotva. Kramářova novoslovanská éra... 239 // Konec novoslovanské iluze... 244 // Parlamentní Slovanská jednota ... 248 // Nový „slovanský“ projekt Jaroslava Preisse... 250 // Zadlužený Slovan Václav Klofáč... 253 // Kramářova Ústava Slovanské říše . . .’... 258 // Od všenárodních stran ke stranám zájmovým. 90. léta-1914... 261 // Válečná propaganda - druhý vrchol
slovanské politiky?* // T. G. Masaryk // Předválečná politika T. G. Masaryka ... 264 // Počátek války a slovanská otázka ... 266 // Česko-slovenská otázka ... 269 // Válečná propaganda a česko-slovanský program ... 271 // Dürichova alternativa?... 279 // Masarykův slovanský Rubikon... 281 // Závěr // Mezi liberalismem a nacionalismem. Hledání politických opor... 286 // Velmocenské pojetí slovanské vzájemnosti... 288 // České rusofilství v proměnách politické pozice ... 291 // Posuny v pojímání obrazu Ruska ... 292 // Bibliografický přehled // lexikony, soupisy pramenů, Uteratura, tištěné prameny, // užité archivní fondy, periodika... 294 // Die tschechische Politik und Rußland (1848-1914) - Resumé... 306 // Czech Politics and Russia (1848-1914) - Summary . . . ... 308 // Jmenný rejstřík... 310 // Obrazová příloha

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC