Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.6) Půjčeno:23x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Torst, 1998
801 s.

objednat
ISBN 80-7215-059-6 (váz.)
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 725-777
Literatura česká katolická - r. 1848-1918 - pojednání
000016762
Obsah // i. // 1.1. 1.2. // 1.3. // 1.4. // 1.4. 1. // 1.4. 2. 1.4.3. 1. 4. 4. // 1.5. // 1. 5. 1. // 1.5. 2. // 1.5. 3. // 1. 5. 4. // 1.6. 1.6. 1. 1.6. 2. // 1.6. 3. // 1.6. 4. // 1.6. 5. // 1.6. 6. // 1.7. // 1.7. 1. // 1.7. 2. // 1.7. 3. // 1.7. 4. // 1.7. 5. // 1.7. 6. 1. 8. // Evropská katolická literatura // Dosavadní pokusy o vymezení katolické literatury---13 // Alternativy: literatura křesťanská? spirituální?---27 // Zrození katolické literatury z ducha sekularizace---33 // Katolický reformismus---39 // Škůdci nebo světci?---39 // L. A. Munitori - katolické osvícenství v teorii___40 // Bernard Bolzano - katolické osvícenství v praxi---44 // F. R. de Lamennais - křesťanský socialismus mystický---49 // Katolická restaurace 1 - obnovit svět před potopou---55 // „Pozdní katolicismus“---55 // Ludvík Maria Grignion - barokní stylodárce---57 // K. M. Hofbauer, farář arský, a Terezie z Lisieux // - restaurační světci ---62 // Joseph de Maistre - katolický intelektuál___66 // Katolická restaurace ? - ohradit se před světem---70 // Budování katolického ghetta---70 // Pius IX. - ghetta zakladatel---73 // Lev XIII. - ghetta uvolnitel; novoscholastika // a křesťanskosociální hnutí---75 // Pius X. - ghetta uzavíratel; boj proti modernismu---81 // Oslavy výročí, liberálové, zednáři a Židé; otázka katolického // antisemitismu___87 // „Pozdněkatolická estetika“: kýč, utilitarita, bezslohovost---96 // Katolická
romantika ---100 // Okouzlenci a konvertité od Francie ? Rusku---100 // W. Wackenroder, L. Tieck a nazareni - cesta umění___105 // Novalis I a Joseph Görres - cesta Evropy, národa, dějin___109 // Novalis II - cesta existenciálního zážitku a palety pojmů 117 // Clemens Brentano a A. K. Emmerichová - cesta z krize // a „páté evangelium“---120 // Romantikové a restaurace---131 // Čechy obrozenské, Čechy ještě (bolzanovsky) svorné___135 // 797 // 2. Cesta do ghetta // 2.1. Svobody roku 1848 --- 145 // 2. 1. 1. Svoboda reformismu v církvi: František Náhlovský // a Karel Havlíček Borovský---145 // 2. 1. 2. Svoboda ghetta a svoboda antiklerikalismu ---152 // 2.2. Václav Štulc, zakladatel Vyšehradu---160 // 2. 3. Vyšehradští I - obrácení obrozenci---175 // 2.3.1. František Pravda___175 // 2. 3. 2. Josef Ehrenberger a problém V. B. TTebízského---178 // 2. 3. 3. Beneš Method Kulda ---180 // 2. 4. Vyšehradští II - gründen a polemici---184 // 2. 4. 1. Antonín Lenz a Mikuláš Karlach ---184 // 2.4.2. Petr Kopal---187 // 2. 4. 3. Rozmélnitclé a předchůdce - Bohumil Zahradník Brodský // et ceteri a Vojtčch Pakosta---192 // 2.4.4. Vlasť a Vlast___196 // 2. 5. František Sušil, zakladatel Velehradu---206 // 2. 6. Velehradští ---220 // 2. 6. 1. Na Velehradě od 1863 do 1885 220 // 2. 6. 2. Sušilovská družina---222 // 2. 6. 3. Básníci Velehradu Jan Nepomuk Soukop a Vladimír Šťastný; // Obzor ___226 // 2.6.4. Václav Kosmák---231
// 2. 6. 5. Na Velehradč od 1885 do současnosti; A. C. Stojan---235 // 2. 7. Na klidném poli naučném ---240 // 2. 7. 1. Svatovítští budovatelé; Antonín Podlaha___240 // 2. 7. 2. Hlídka literární a Hlídka; P. J. Vychodil---245 // 3. Katolická moderna - cesta z ghetta // 3. 1. Modernismus v Evropč___261 // 3. 2. Pod jednou střechou - proudy a počátky---273 // 3. 3. Nový život - od estetizace náboženství ? reformám církve---280 // 3. 4. Rozvoj et filii eius - radikalizace---292 // 3. 5. Karel Dostál Lutinov - rváč, stréc, rtuť---297 // 3. 6. Jindřich Šimon Baar - mýtus, soucit, svetlo---304 // 3. 7. Xaver Dvořák - jásot, únava, minorita---313 // 798 // 3. 8. Adam Chlumecký - apokalyptik samouk---318 // 3. 9. Sigismund Bouška - vše krásné vede ? Bohu---322 // 3. 10. Alois Lang - dějiny duší, dčjiny ducha---327 // 3. 11. František Leubner, Josef Svítil Kamík a vůbec básníci---332 // 3. 12. František Holeček, Josef Svozil a vůbec kritici a reformátoři---337 // 3. 13. Epilog 1918-1921: vzkříšení KM II a smrt vččná---345 //  05?1 Florian a jeho kruh // 4. 1. Mýtus o Florianovi a mýtus Florian ---355 // 4. 2. Na počátku byl Leon Bloy---359 // 4. 3. Paní z La Saletty---374 // 4. 4. Florianova apokalypsa ---380 // 4.4.1. Čtveroevangelium---380 // 4. 4. 2. Hora Studia___384 // 4. 4. 3. Kruhy a Etiopie---386 // 4.5. Studium (1904-1911)___390 // 4. 5. 1. Knihy spásonosné a knihy jen spásyhodné---390 // 4. 5. 2. Florian
- Demi - Polák: náboženství - umční - rovnováha___394 // 4. 5. 3. Demi versus Stříž versus církevní zákaz---398 // \ 4.6. Nova et vetera (1912-1922)---402 // 4. 6. 1. Sestra Veronika - „česká Emmerichová“---402 // 4. 6. 2. A. L Stříž - kalendářová proroctví a florianovství // nad Floriana i bez Floriana---405 // 4. 6. 3. Reynek a Vašica - Stará Říše kulturní---411 // 4. 7. Kurs a Archy (1922-1941)---416 // 4. 7. 1. Jan Čep a mladí básníci v uctivém povzdálí ---416 // 4.7.2. František Pastor a Guardini - od apokalypsy ? liturgii---419 // 4. 7. 3. Štechová, Opatrný, Malý - slovakizace, germanizace, // , komercializace---423 // 4. 8. Josef Florian - ideologie, osoba a víra___427 // 4. 9. Příliš mnoho dčdiců---430 // 5. Jakub Demi // 5. 1. Jakub Demi mezi Bílkem a Florianem ---437 // 5. 2. Jakub Demi expresionista a „disident“ - a Eliška // Wies en bergere vá---447 // 799 // 5. 3. Jakub Demi sokol a rodový mytolog - a Pavla Kytlicová---457 // 5. 4. Jakub Demi kající katolík - a stín Otokara Březiny---466 // 5. 5. Jakub Demi tragický básník bez domova - und Katharina // Gräfin Sweerts-Sporck---473 // 5. 6. Jakub Demi proti všem - a Rosa Júnová---483 // 5. 7. Jakub Demi hodný starý farář - a Timotheus Vodička---488 // 5. 8. Jakubové Demlové ---495 // 5. 9. Jakub Demi Jakub Demi ---501 // 6. Cesta zpátky do ghetta // 6. 1. Po Katolické modeme---515 // 6. 2. Meditace, Obrození, Nový vek - zpátky do roku
1895 --- 522 // 6. 3. Družina literární a umelecká, Archa a ’lýn - zpátky před // rok 1895 ___529 // 6. 4. Vilém Bitnar - začinatel i sumarizátor---540 // 6. 5. Emanuel Masák - „úzce“ na malé, „široce“ na velké___547 // 6. 6. František Dohnal - dekadentu imitátor, konvertitů moralizátor, // vykřičníků vyvolávač; Nový obzor ___552 // 6. 7. František Bernard Vančk - poslední z griinderů, poslední // z Raisů---556 // 6. 8. František Kašpar - pčnička z chráněné rezervace---561 // 6. 9. František Odvalil - mezi kvetoucími mezemi a vězeňskou // kaplánkou---566 // 6. 10. Václav Bělohlávek Svatohor - calderónek i dantíček___571 // 6. 11. Nina Svobodová - konec renesančních snů---576 // 7. Příchozí od daleka // 1. 1. Náboženství v českém novoromantismu přelomu století___583 // 7. 1.1. „Nějaké náboženství“ ---583 // 7. 1. 2. Náboženství reálné: T. G. Masaryk, Josef Holeček___588 // 7.1.3. Francouzská inspirace českého filokatolicismu: // J. K. Huysmans, Paul Claudel---595 // 7. 2. Josef Václav Sládek---611 // 7. 3. Julius Zeyer---620 // 7. 4. Otokar Březina ---635 // 7. 5. František Bílek ___650 // 8cc // 7. 6. Jiří Karásek ze Lvovic---661 // 7.7. Karel Hlaváček ___671 // 7. 8. František Xaver Salda---677 // 7. 9. Miloš Marten---692 // 7. 10. Skupina Sursum a Jan Zrzavý zvláštč---699 // 7.11. Josef Váchal---—---709 // 8. Místo závěru___717 // Ediční poznámky---721 // Použitá
literatura---723 // Jmenný rejstřík---779 // Redakční poznámka___795 // // 8oi

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC