Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(53) Půjčeno:53x 
BK
Praha : Vyšehrad, 1990

objednat
ISBN 80-7021-015-X
000016772
Rekat.
OBSAH // ¦ // ? // ÚVOD // 1. Nejstarší texty... 15 // Literatura...42 // 2. Doba kolem roku 1300 ... 45 // Literatura... 56 // 3. Duchovní lyrika... 57 // Literatura... 79 // 4. Kurtoazní lyrika... 31 // Literatura... 99 // 5. Nekurtoazní lyrika...101 // Literatura...112 // 6. Centrum a periférie lyrické tvorby...113 // Literatura...119 // TEXTY // I // Hospodine, pomiluj ny... 123 (293) // Svatý Václave... 124 (293) // Ostrovská píseň... 126 (294) // Kunhutina modlitba... 127 (295) // Viz, člověče bohobojný... 130 (297) // Nota od pana Viléma Zajicce... 131 (298) // II // Ach nástojte na mé hriechy... 133 (300)/ // Buoh všemohúci... 140 (302) // Jezu Kriste, ščedrý kněže... 141 (304) // Den skříšenie Jezu Krista... 143 (305) // Vstal jest Buoh z mrtvých svú mocí... 144 (306) // 8 // Zdráv buď, králi anjelský... 146 (306) // Zavítaj, Duše svaty, vyšli... 147 (307) // Zavítaj, Duše svátý, zavítaj... 148 (308) // Zavítaj ? nám, svátý Duše, naplň... 149 (308) // Zavítaj ? nám, svátý Duše, návštěv ... 150 (308) // Stalať sě jest věc divná...151 (309) // Vizmež pacholíěka ...152 (310) // Narodil sě Emanuel...153 (311) // Na čest Panně...154(311) // Od ciesařě nebeského...156 (312) // Raduj sě, Panno neposkvrněná...157 (313) // Zdráva, božie matko...158 (314) // Stášc matka bolestivá...160 (314) // Zdráva, mořská hvězdo ...161 (316) // Hvězda mořská...162 (316) // Zdráva, hvězdo mořská ...163
(317) // Zdráva, králevno slavnosti...164(318) // Ó Maria, róže stkvúcie...165 (319) // Krakovský zlomek mariánské písně... 167 (320) // O Maria, matko božie... 168 (321) // O Maria, matko milostivá... 169 (322) // Matko krále nebeského... 170 (322) // Vzdechnutí ? Panně Marii... 171 (322) // Vzývání Panny Marie... 172 (323) // Navščěv nás, Kriste žádúcí... 174 (325) // Tobě, Jezu Kriste milý... 175 (326) // Jezus Kristus, našě spása... 176 (326) // Ó spasitedlná oběti... 177 (327) // Otče, Bože všemohúci... 178 (328) // Buď pozdraveno, svaté božie tělo... 179 (328) // Vítaj, milý Jezu Kriste... 180 (329) // Vítaj, Bože všemohúci... 181 (330) // Vítaj, milý Jezu Kriste, vítaj... 182 (330) // Vítaj, milý spasiteľu... 183 (331) // Vítaj, milý Jezu Kriste, narozený... 184 (331) // Vítaj, stvořiteli, živý chlebe... 185 (331) // Vítaj, králi nebeský... 186 (332) // 9 // » // Otče náš i Buože svaty... 187 (333) // Svatý Jene apoštole... 189 (333) // Doroto, panno čistá... 190 (334) // Slovce M ... 192 (335) // Mistr Lepič... 193 (336) // Kočovník ... 194 (337) // Otep myrry ... 195 (338) // III // Řěč jinocha mladého ... // Řčč kmetč starého... // O nebezpečném času smrti ... // O bázni boží... // Smrt ... // Pravda ... // O Pravde ... // Píseň veselé chudiny... // Píseň o ženách... // 196 (338) // 197 (339) // 198 (340) 203 (343) 205 (344) 207 (344) 209 (345) 211(347) 213 (348) // IV
// Ach, toť sem smutný i pracný... 215 (349) // Tajná žalost... 216 (349) // Ach srdéčko... 217 (350) // Ach, toť tčžkň žalost jmám... 218 (350) // Noci milá...’...219 (351) // Již tak vymyšlený květ... 220 (351) // Jižť veselé vzdávám... 221 (352) // Poznalť jsem sličné stvorenie... 222 (352) // Slunce stkvúcé... 224 (353) // Andělíku rozkochaný ... 225 (354) // Dřevo sě listem odievá... 226 (354) // Láska s věru i se vší ctností... 227 (355) // Račtež poslúchati... 230 (355) // Přcdobře rozumiem tomu... 232 (356) // Tvorčemilý... 233 (357) // 10 // Přečekaje všic zlé stráže ... 234 (357) // Milý jasný dni ... 235 (358) // Pieseň o Štemberkovi ... 240 (359) // Barvy všecky... 243 (360) // Závišova píseň ... 244 (360) // Detrimentum pacior... 247 (363) // ’ v // Stratilať jsem milého... 248 (365) // Kudy sem já chodila... 250 (366) // Byla ti sem v sádku... 251 (366) // Milý žáku ... 252 (367) // Sedláci... 253 (367) // Našě sestra Jana ... 254 (368) // Šla dva tovařišě... 255 (369) // Straka na stracě přěletěla řěku ... 256 (370) // A ta panna stračička... 257 (370) // V Strachotině hájku... 258 (371) // Gnómické texty // 259 (372) // POZNÁMKY // Ediční poznámka...277 // Poznámky a vysvětlivky ? otištěným textům...293 // Zkratky...389 // Použitá literatura...395 // Seznam textů podle incipitů ...405

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC