Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Panorama české literatury (@@20120508-15:22:24@@) -- 
1 (hodnocen1 x )
(28.7) Půjčeno:85x 
BK
Praha : Lidové noviny, 1998
1058 s.

objednat
ISBN 80-7106-308-8 (váz.)
Česká historie ; [vol.] 4
Obsahuje rejstřík.
Bibliografie: s. 925-981.
Literatura česká - dějiny - pojednání
000016779
Obsah // I. díl (Jan Lehár, Alexandr Stich) // STŘEDOVĚK (Jan Lehár) // 1. kapitola: ČESKÁ LITERATURA A PŘEDCHOZÍ TRADICE...11 // 1. Počátky české literatury 11 // 2. Předchozí literární tradice 11 // 2. kapitola: STAROSLOVĚNSKÉ PÍSEMNICTVÍ // NA VELKÉ MORAVĚ: 863-885 ... // 12 // 1. Byzantská misie 12 // 2. Konstantin a Metoděj 12 // 3. Slovanská liturgie 14 // 4. Osudy byzantské misie 15 // 5. Literární odkaz Velké Moravy 17 // 6. Druhý život staroslověnského písemnictví 18 // 3. kapitola: LATINSKÁ A SLOVANSKÁ TRADICE // V PŘEMYSLOVSKÝCH ČECHÁCH: 10.-11. STOLETÍ... // 1. Historické předpoklady kulturního vývoje 20 // 2. Záhady 10. století 20 // 3. Doba sv. Václava 22 // 4. Doba sv. Vojtěcha 22 // 5. Kristiánova legenda 23 // 6. 11. století 26 // 7. Sázavský klášter 26 // 8. Zápas latinské a slovanské liturgie 27 // 9. Význam vítězství latiny 27 // 4. kapitola: LATINSKÁ LITERATURA 12. A 13. STOLETÍ___ // 1. Evropa kolem roku 1100: zrod novodobých národních literatur // 2. Pojem středověku 30 // 3. Latinský středověk 31 // 4. Latinský středověk a národní literatury 31 // 5. Latinská literatura v Čechách 32 // 6. Kosmas 34 // 7. Kosmovi pokračovatelé 36 // 8. Latinská legendistika 37 // 5. kapitola: NĚMECKÉ BÁSNICTVÍ V ČECHÁCH 13. STOLETÍ // 1. Zlatý věk německého básnictví v Čechách 41 // 2. Německá literární tradice a české písemnictví 42 // 20 // 29 // 29 // • • •
• // 41 // 1049 // OBSAH // 44 // 1050 // Česka // LITERATURA OD POČÁTKŮ ? DNEŠKU // 6. kapitola: HEBREJSKE PÍSEMNICTVÍ // V PŘEMYSLOVSKÝCH CECHÁCH ... // 1. Trosky literární činnosti z doby přemyslovské 44 // 2. Význam kulturního vzestupu pražské židovské obce 44 // 7. kapitola: FOLKLORNÍ SLOVESNOSŤ: FAKTA A DOMNĚNKY ... 46 // 1. Co je folklorní slovesnost 46 // 2. Pohanské pověsti u Kristiána a Kosmy 47 // 3. Existoval v českém básnictví hrdinský epos? 47 // 4. Svědectví o existenci kultických písní 48 // 5. Fakta a domněnky 48 // 8. kapitola: ZROZENÍ ČESKÉ LITERATURY: // DOBA KOLEM ROKU 1300 ... 50 // 1. První doklady českého jazyka a písemnictví 50 // 2. Předpoklady vzniku české literatury 51 // 3. Nejstarší epika: Dalimilova kronika, Alexandreida, veršované legendy 53 // 4. Nejstarší lyrika 56 // 5. Překlad žaltáře a evangeliáře 58 // 6. Literární kontext počátků české literatury - evropský a domácí 58 // 9. kapitola: DOBA LUCEMBURSKÁ...61 // L Literární vývoj v době lucemburské 61 // 2. Veršovaná epika 63 // 3. Lyrické básnictví 67 // 4. Drama 70 // 5. Básnictví lyrickoepické a lyrickodramatické 72 // 6. Didaktické básnictví 74 // 7. Počátky české prózy 75 // 10. kapitola: DOBA HUSITSKÁ...85 // 1. Literární vývoj v době husitské 85 // 2. Próza 89 // 3. Básnictví 96 // HUMANISMUS (Jan Lehár) // 11. kapitola: OBDOBÍ RANÉHO HUMANISMU...103 // 1. Renesance, humanismus,
reformace 103 // 2. Literární vývoj od konce doby poděbradské do Bílé hory; období raného a vrcholného humanismu 106 // 3. Latinský humanismus doby poděbradské a jagellonské 110 // 4. Česká literatura v období raného humanismu 112 // 12. kapitola: OBDOBÍ VRCHOLNÉHO HUMANISMU...114 // 1. Latinské písemnictví 114 // 2. Česká literatura v období vrcholného humanismu 116 // BAROKO (Jan Lehár) // 13. kapitola: EVANGELICKÉ BAROKO...125 // 1. Pojem baroka 125 // 2. Literární vývoj v době barokní; evangelické baroko, katolické baroko 127 // 3. Evangelické baroko 128 // 14. kapitola: KATOLICKÉ BAROKO...134 // L Poezie 134 // 2. Próza 138 // 3. Drama 146 // 4. Folklorní slovesnost 147 // RANÉ OBROZENÍ (Alexandr Stich) // 15. kapitola: OSVÍCENSKÝ KLASICISMUS A JEHO ÚSTUP // PŮSOBENÍM ROMANTISMU A NÁRODNÍCH SNAH...151 // 1. Pojem osvícenského klasicismu 151 // 2. Podněty pro novou národní kulturu na konci 18. a v 19. století 152 // 3. Čtenáři a adresáti české produkce 155 // 4. Osvícenská věda 157 // 5. Almanachy 163 // 6. Drama a divadlo 166 // 7. Knížky lidového čtení 169 // 8. Dvojí zdůvodnění pro český jazyk 173 // 9. Obrození (obsah a rozsah pojmu) 175 // 16. kapitola: PREROMANTISMUS...177 // L Pojem preromantismu 177 // 2. Idea svébytné národní literatury a kultury 178 // 3. Nabádavá mluva dějin 183 // 4. Ve stopách hrdinského eposu 187 // 5. Východočeské kulturní ohnisko 192 // 6. Poezie velkých
idejí a prožitků 195 // 7. Ohlasová poezie 198 // II. díl (Jaroslava Janáčková) // 1. kapitola: ROMANTISMUS - BIEDERMEIER...205 // 1. Kdo je básník 206 // 2. Romantismus 206 // 3. Biedermeier 208 // 4. Napětí biedermeieru a romantismu 209 // 5. Kritika biedermeieru 210 // 6. Za  vzdělávání národu“ 211 // 7. Podněty 212 // 8. K. H. Mácha 213 // 9. J. K.Tyl 218 // 10. K. Havlíček Borovský 227 // 11. K.J. Erben 236 // 12. B. Němcová 241 // 13. K. Sabina 255 // 14. J.V. Frič 258 // 1051 // OBSAH // 262 // 1052 // Česká // LITERATURA OD POČÁTKŮ ? DNEŠKU // 2. kapitola: DĚDICTVÍ MÁJE V NÁPORECH VŠEDNOSTI . . // 1. Proti „ožuvavcům“ 263 // 2. Všednost 265 // 3. Moderní adresát 266 // 4. Podněty 267 // 5. V. Hálek 269 // 6. K. Světlá 275 ’ • // 7. J. Neruda 281 // 3. kapitola: NOVOROMANTIKOVÉ KOLEM RUCHU, . // LUMÍRU, KVĚTŮ... // 1. Umění pro umění? 293 // 2. Umění pro národ? 294 // 3. Tři vlny a jejich podněty 297 // 4. V. Šolc 302 // 5. J. Arbes: 304 // 6. J. V. Sládek 308 // 7. S. Cech 314 // 8. J. Vrchlický 321 // 9. J. Zeyer 331 // 10. Historismus a historická beletrie 335 // 10.1 A. Jirásek 337 // 10.2 Z. Winter 346 // 11. Tajemná duše venkova 351 // 11.1 T. Nováková 356 // 11.2 K. Klostermann 359 // 4. kapitola: LITERATURA REALISTICKO-NATURALISTICKÉ // ORIENTACE... // L V kritických úvahách 364 // 2. V umělecké práci 365 // 3. Realistické drama 367 // 4. Podněty 369 // 5. Vesnice zblízka a z nadhledu
370 // 5.1 J. Herben 371 // 5.2 ?. V. Rais 372 // 5.3 A. Mrštík 375 // 6. Pražský román 378 // 6.1 I. Herrmann 378 // 6.2 ?. M. Čapek Chod 379 // 5. kapitola: MODERNA... // 1. Konec století („fin de siecle“) // 2. Slohové proměny 386 // 3. Čas kritiky a kritiků 390 // 4. Moderní revue 391 // 5. Katolická moderna 394 // 6. Česká moderna 395 6.1 F. X. Šalda 398 // 7. Podněty 400 // 384 // // 293 // 383 // 8. J. S. Machar 403 // 9. J. Karásek ze Lvovic 409 // 10. K. Hlaváček 411 // 11. A. Sova 414 // 12. ?. Březina 423 // 13. Lyrizovaná (ornamentální) próza 432 13.1V. Mrštík 433 // 13.2 R. Svobodová 436 // 13.3 J. K. Šlejhar 439 // III. díl (Jiří Holý) // OD POČÁTKU STOLETÍ PO SVĚTOVOU VÁLKU // 1. kapitola: POČÁTEK STOLETÍ... // 1. Nový věk 447 // 1.1. České země na předělu staletí 447 // 1.2. Spor o smysl českých dějin 451 // 1.3. Literární život. Kulturní orientace, překladatelství // 2. Poezie 455 // 2.1. Poezie na počátku století 455 // 2.2. Bezručovy Slezské písně 456 // 2.3. Nová poetika 459 // 2.4. Anarchismus 461 // 2.5. Fráňa Šrámek 465 // 2.6. Karel Toman 467 // 2.7. Viktor Dyk 469 // 2.8. František Gellner 471 // 3. Próza 473 // 3.1. Proměny vyprávění 473 // 3.2. Naturalismus. A. M. Tilschová 475 // 3.3. Impresionismus a secese 476 // 3.4. Božena Benešová 479 // 4. Drama a divadlo 480 // 4.1. Nové divadelní směry 480 // 4.2. Drama historické a poetické 482 // 4.3. Šantány a kabarety
485 // 5. Myšlení o literatuře 486 // 5.1. Pozitivismus a duchověda 486 // 5.2. F. X. Šalda 488 // 5.3. Arne Novák. Otokar Fischer 490 // 452 // 2. kapitola: DESÁTÁ LÉTA... // 1. Ve znamení přírody a života 493 // 1.1. Filozofie života 493 // 1.2. Neumannova Kniha lesů, vod a strání 493 // 1.3. Šrámkův Splav 494 // 1.4. Tomanovy Sluneční hodiny 495 // 1.5. Obroda kulturního katolicismu. Josef Florian 496 // 1053 // LITERATURA // // 1054 // ČESKA LITERATURA OD POČÁTKŮ ? DNEŠKU // 1.6. Demlovi Moji přátelé a deníky 498 // 1.7. Josef Váchal 501 // 1.8. První prózy Jaroslava Durycha 502 // 1.9. Uhrovi „Hdé kočovní44. Olbrachtovi „zlí samotáři44 503 // 1.10. Haškovy humoresky 504 // 1.11. Lyrické drama. Čapkův Loupežník 505 // 2. Předválečná avantgarda 507 // 2.1. Avantgardní umění 507 // 2.2. Novoklasicismus 508 // 2.3. Kubismus, futurismus, civilismus 509 // 2.4. Neumannovy Nové zpěvy 513 // 2.5. Bratři Čapkové 514 // 3. kapitola: PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA... // 1. Válka 516 // 1.1. Perzekuce 516 // 1.2. Manifest spisovatelů 518 // 1.3. Oživení národní tradice 519 // 1.4. Dykova „válečná tetralogie44 521 // 1.5. Tomanovy Měsíce 522 // 2. Krize hodnot 524 // 2.1. Ladislav Klíma 524 // 2.2. „Temné knihy44 Jakuba Demla 526 // 2.3. Richard Weiner 527 // 2.4. Expresionismus 528 // 2.5. Lelio J. Čapka a Boží muka K. Čapka 529 // 2.6. Olbrachtův Žalář nejtemnější 530 // 2.7. Prózy mravní obrody 531
// 4. kapitola: NĚMECKÁ LITERATURA V ČESKÝCH ZEMÍCH // 1. Češi, Němci a Židé 533 // 2. Novoromantikové a R. M. Rilke 535 // 3. Franz Kafka, Franz Werfel a „pražský kruh44 538 // 4. E. E. Kisch 541 // 5. Nejmladší generace německých literátů 542 // LÉTA DVACÁTÁ A TŘICÁTÁ // 5. kapitola: LITERATURA V SAMOSTATNÉ REPUBLICE // 1. Nový stát 547 // 1.1. Pluralizace kultury 547 // 1.2. Tradice katolická a evangelická 548 // 1.3. T. G. Masaryk a „pragmatická generace44 550 // 1.4. Komunismus a F. X. Salda 552 // 1.5. Národnostní spory 554 // 1.6. Literární život. Nakladatelství, tisk, časopisy 556 // 2. Ohlasy války 559 // 2.1. Válečná svědectví 559 ’ // 2.2. Literatura legionářská 560 // 2.3. Johnovy Večery na slamníku 562 // 2.4. Haškovy Osudy dobrého vojáka Švejka 563 // 3. Nástup avantgardní generace 567 // 3.1. Poezie srdce a naivismus. Wolkrův Host do domu 567 // 3.2. Kulturněpolitické polemiky 569 // 3.3. Proletárská poezie. Wolkrova Těžká hodina 571 // 3.4. Horův Pracující den. Jindřich Hořejší 572 // 3.5. Literární skupina. Poválečný expresionismus 574 // 3.6. Devětsil a poetismus 575 // 3.7. Vítězslav Nezval 577 // 3.8. Jaroslav Seifert. Konstantin Biebl 580 // 3.9. Druhé období poetismu. Nezvalovy Básně noci a Bieblův Nový Ikaros 582 // 3.10. Krize avantgardy 585 // 4. Próza 586 // 4.1. Utopie a fantastika 586 // 4.2. Čapkovy romány Továrna na Absolutno a Krakatit 588 // 4.3. Román-dokument.
Využití publicistiky v próze 590 // 4.4. Karel Poláček 594 // 4.5. Próza imaginatívni a obrazná 596 // 4.6. Vladislav Vančura 598 // 4.7. Jaroslav Durych 600 // 4.8. Jan Čep 602 // 5. Drama a divadlo 604 // 5.1. Davové drama. Expresionismus na jevišti 604 // 5.2. Nová věcnost. Problémové drama. Langer a Čapkové 606 // 5.3. Avantgardní divadlo 609 // 5.4. Voskovec a Werich 611 // 6. kapitola: ČAS KRIZE...613 // 1. Krize 613 // 2. Proměny lyriky 616 // 2.1. Přelom 20. a 30. let. Bohuslav Reynek 616 // 2.2. Poezie samoty a smrti. František Halas 618 // 2.3. Vilém Závada 621 * // 2.4. Jan Zahradníček. Spirituální poezie 622 // 2.5. Vladimír Holan 624 // 2.6. Druhé období Weinerova díla 626 // 2.7. Surrealismus. Nezvalovo surrealistické období 627 // 2.8. Lyrika času a ticha. Hora, Seifert, Hrubín 631 // 3. Romány a příběhy 636 // 3.1. Próza ve třicátých letech 636 // 3.2. Baladická próza 638 // 3.3. Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník a Golet v údolí 639 // 3.4. Čapkova trilogie 641 // 3.5. Demlovo Zapomenuté světlo 643 // 3.6. Společenský román 644 // 3.7. Ruralismus. František Křelina 647 // 3.8. Socialistický realismus. Marie Majerová a Marie Pujmanová 648 // 3.9. Psychologická próza. Glazarová, Havlíček, Hostovský 651 // 1055 // LITERATURA // 1056 // ČESKA LITERATURA OD POČÁTKŮ ? DNEŠKU // 4. Drama a divadlo 654 // 4.1. Vývoj dramatu a divadla ve 30. letech 654 // 4.2. Druhé období Voskovce a Wericha. E.
F. Burian 656 // 5. Myšlení o literatuře ve 20. a 30. letech 659 // 5.1. Salda a mladá generace kritiků 659 // 5.2. Strukturalismus. Jan Mukařovský a Roman Jakobson 662 // 5.3. Kritika katolická a marxistická 664 // 5.4. Vojtěch Jirát. Václav Černý 666 // 6. Mnichov 667 // OKUPACE A DRUHÁ VÁLKA // 7. kapitola: LITERATURA ZA NĚMECKÉ OKUPACE...675 // 1. Protektorát 675 // 2. Poezie 686 // 2.1. Verše ohrožení a naděje 686 // 2.2. Horův Jan houslista 688 // 2.3. Halasovo Ladění 689 // 2.4. Poezie spirituálních jistot. Hrubín, Zahradníček, Závada 690 // 2.5. Palivcův Pečetní prsten 691 // 2.6. Holanova poezie za okupace 692 // 3. Próza a divadlo 694 // 3.1. Psychologický román. Václav Řezáč 694 // 3.2. Historický román. Vančurovy Obrazy z dějin národa českěho, // Schulzův Kámen a bolest 696 // 3.3. Inspirace folklórem a lidovým vyprávěním. Kubín, Drda, John 699 // 3.4. Drama a divadlo za okupace 701 // 8. kapitola: VÁLEČNÁ GENERACE ...704 // 1. Mladá generace za války 704 // 2. Jiří Orten 706 • 3. Skupina 42 708 // IV. dÜ (Jiří Holý) // Situace poválečné literatury 715 // LÉTA ČTYŘICÁTÁ A PADESÁTÁ // 1. kapitola: OD KVĚTNA DO ÚNORA . . . // 1. Ohlasy války 721 // 2. Svědectví poezie 722 // 3. Politicko kulturní diskuse 725 // 4. Válečná generace 728 // 5. Próza 732 // 2. kapitola: LÉTA MRAZU... // 1. Stalinismus 734 // 2. Literatura v sevření schematismu 738 // 3. Exil 740 // 721 // 734
4. Literatura v katakombách 743 // 5. Příznaky tání 751 // 3. kapitola: TÁNÍ... // 1. Ustup stalinismu 754 // 2. Poezie 756 // 3. Drama a divadlo 760 // 4. Próza 763 // LÉTA ŠEDESÁTÁ // 4. kapitola: MEZI DOGMATISMEM A REFORMISMEM // 1. Nástup kritického myšlení 771 // 2. Uvolňování ideového dozoru 772 // 3. Kulturněpolitické polemiky 776 // 5. kapitola: ŠŤASTNÝ VĚK LITERATURY ... // 1. Poezie 782 // 2. Proměny prózy 790 // 3. Romány deziluze 796 // 4. Myšlení o literatuře 803 // 6. kapitola: GENERACE ŠEDESÁTÝCH LET... // 1. Formování mladé generace 807 // 2. Poezie 811 // 3. Drama a divadlo; próza 814 // 4. Písničkáři 821 // 7. kapitola: CAS EXPERIMENTŮ... // 1. Poezie 824 // 2. Próza 828 // 8. kapitola: OSMAŠEDESÁTÝ... // 1. Konflikty spisovatelů s mocí 832 // 2. „Pražské jaro“ 835 // 3. Ústup reformistů 839 // OD SEDMDESÁTÝCH LET DO SOUČASNOSTI // 9. kapitola: NORMALIZACE ... // 1. Obnovení pořádku 845 // 2. Rozštěpení literatury 850 // 10. kapitola: LITERATURA TŘÍ SVĚTŮ... // L Domácí veřejná literatura 853 // 2. Šedá zóna 858 // 3. Formování samizdatu 864 // 4. Samizdatová literatura 872 // 5. Exil 885 // 6. Drama a divadlo 895 // 7. Myšlení o literatuře 900 // 754 // 1057 // LITERATURA // 807 // 824 // 832 // 845 // 853 // 11. kapitola: GENERACE OSMDESÁTÝCH LET // A POSTMODERNA ...902 // 1. Generace osmdesátých let 902 // 2. Próza a postmoderna 904 // 3. Drama a divadlo 912 // 4. Poezie
a písničkáři 916 // 12. kapitola: LÉTA DEVADESÁTÁ ...919 // 1058 // ČESKÁ LITERATURA OD POČÁTKŮ ? DNEŠKU // Literatura...925 // Rejstřík... 983

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC