Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26.3) Půjčeno:79x 
BK
Smíšené literární formy
Biografie
Praha : Lidové noviny, 2000
559 s., front. : il.

objednat
ISBN 80-7106-285-5 (váz.)
Česká historie
Obsahuje ilustrace, úvod, poznámku
Literatura česká - stol. 9.-19. - čítanky
000016780
Úvodem k četbě ...5 // STŘEDOVĚK // STAROSLOVĚNSKÉ PÍSEMNICTVÍ NA VELKÉ MORAVĚ: 863-885 // Konstantin Cyril: Proglas - Předzpěv k překladu evangelií ...13 // Život Konstantinův ...18 // Život Metodějův ...26 // LATINSKÁ A SLOVANSKÁ TRADICE V PŘEMYSLOVSKÝCH ČECHÁCH 10.-11. STOLETÍ // První staroslověnská legenda o sv. Václavu ...31 // Kristiánova legenda ...37 // LATINSKÁ LITERATURA 12. A 13. STOLETÍ // Kosmas: Kronika česká ...47 // Legenda o sv. Václavu Oriente iam sole ...59 // zrození České literatury: // DOBA KOLEM ROKU 1300 // Hospodine, pomiluj ny ...69 // Svatý Václave ...70 // Dalimilova kronika ...72 // Alexandreida ...81 // Legenda o Jidášovi ...89 // DOBA LUCEMBURSKÁ // Legenda o sv. Prokopu ...97 // Legenda o sv. Kateřině ...108 // Otep myrhy ...l26 // Slovce M...129 // Závišova píseň ...131 // Mastičkář ...135 // Hra veselé Magdaleny ...140 // Spor duše s tělem ...145 // Podkoní a žák ...152 // Desatero kázanie božie ...168 // Tkadleček ...l80 // Tomáš Štítný: Reči besední ...185 // Staročeská bible ...191 // DOBA HUSITSKÁ // Jan Hus: Výklady ...197 // O církvi ...204 // Věrným Čechóm ...210 // Petr Chelčický: Siet viery ...213 // Píseň o M. Janovi Husovi ...219 // Jan Čapek: Ktož jsú boží bojovníci ...222 // Žaloba Koruny české ...224 // Václav, Havel a Tábor ...229 Rozmlouvání člověka se Smrtí ...237 // HUMANISMUS // OBDOBÍ RANÉHO HUMANISMU // Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic: O lidské ubohosti ...249 // Jan Dubravius: Theriobulia (Rada zvířat) ...257 // Jan Češka: Řeči a naučení hlubokých mudrců ...263 // OBDOBÍ VRCHOLNÉHO HUMANISMU // Matouš Collinus: O ráně morové ...273 // Tomáš Mitis: Jarní rozjímání ...275 // Jan Campanus: Praha ...276 // Památce Tychona de Brahe ...277 // Jan Chorinnus: Zimní idyla ...278 // Václav Hájek z Libočan: Kronika česká ...280 //
Daniel Adam z Veleslavína: Dedikační list ke slovníku Silva quadrilinguis ...289 // Jan Blahoslav: Filipika proti misomusům ...291 // Kralická bible ...295 // Karel starší ze Žerotína: Apologia ...299 // BAROKO // EVANGELICKÉ BAROKO // Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce ...317 // KATOLICKÉ BAROKO // Adam Michna z Otradovic: Česká mariánská muzika (Vánoční noc) ...337 // (Svaté lásky labyrint) ...339 // (Io, vicimus. Aneb Velikonoční vítězství) ...341 // (Mariánská myslivost) ...344 // (Pobožně umírajícího Vale a Salve) ...347 // Loutna česká // (Anjelské přátelství) ...349 // (Svádební věneček) ...353 // (Den svádební) ...355 // Fridrich Bridel: Co Bůh? Člověk? ...358 // Bohumír Hynek Bilovský: Roucho svádební ...377 // Ondřej František de Wählt: Kázaní o sv. Vácslavu ...380 // Bohuslav Balbín: Život sv. Jana Nepomucenského ...388 // Svatováclavská bible.. .394 // Z teorie dramatu - Bohuslav Balbín: O veršovaných komediích ...396 // Rakovnická vánoční hra ...402 // RANÉ OBROZENÍ // OSVÍCENSKÝ KLASICISMUS A JEHO ÚSTUP PŮSOBENÍM ROMANTISMU A NÁRODNÍCH SNAH // František Martin Pelei: Česká kronika za vlády římského císaře a českého krále Josefa II ...421 // Josef Dobrovský: Dějiny české řeči a literatury ...424 // O Libušině soudu ...426 // František Faustin Procházka: Předmluva k Dalimilově kronice ...427 // Kniha Josefova ...428 // Prokop Šedivý: Zazděná slečna aneb Podivné příhody Marie z Hohenturu ...431 // Karel Ignác Thám: Obrana jazyka českého ...433 // Antonín Josef Zima: Oldřich a Božena ...436 // Ondřej Haffner: Obraz Kaina po vraždě bratra svého ...440 // Antonín Jaroslav Puchmajer: Píseň jarní Milost Slečny ...443 // Hlas volajícího na poušti ...445 // Vlk a jehně ...447 // Šebestián Hněvkovský: Děvčí boj ...448 //
František hrabě Kolovrat Libštejnský: Provolání k založení Národního muzea ...451 // ROMANTISMUS // Jozef Liboslav Ziegler: Příběhové Telemacha ...455 // Matěj Milota Zdirad Polák: Cesta do Itálie Cesta Veneciánskem ...461 // Ženský boj v předměstí Ghiaia ...462 // Ostrov Ischia ...463 // Jan Nejedlý: K vlastencům a milovníkům jazyka českého ...465 // Bernard Bolzano: O poměru obou národností v Čechách ...466 // Vlastní životopis ...467 // Josef Jungmann: Zápisky ...469 // Atala aneb Láska dvou divochů na poušti ...470 // Historie literatury české ...473 // O jazyku českém ...474 // Johann Gottfried Herder ...480 // Josef Heřman Agapit Gallas: Krátký opis hory Radhoště ...482 // Magdalena Dobromila Rettigová: S Pánem Bohem loučení z Blučiny ...485 // Domácí kuchařka ...488 // Rukopis zelenohorský Libušin soud ...491 // Rukopis královédvorský Jelen ...492 // O velikých bojech křesťan s Tatary ...493 // Josef Linda: Jaroslav Šternberg v boji proti Tatarům ...495 // /Rukopis královédvorský/ ...497 // Václav Hanka: Na sebe ...499 // Poděbradská ...500 // Jan Kollár: Slávy dcera ...502 // Můj los ...505 // Paměti z mladších let života ...505 // František Palacký, Pavel Josef Šafařík: Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie ...508 // František Palacký: Dějiny národu českého ...509 // Psaní do Frankfurta dne 11. dubna 1848 ...512 // Pavel Josef Šafařík: Myšlénky o starobylosti Slovanů v Evropě ...514 // Slavení slovanských pacholků ...516 // Jan Jeník z Bratříc: *** ...520 // František Ladislav Čelakovský: Ohlas písní ruských Bohatýr Muromec ...522 // Ohlas písní českých Toman a lesní panna ...524 // Cikánova píšťalka ...528 // Pocestný ...530 // Mudrosloví národu slovanského ve příslovích ...531 // Josef Vlastimil Kamarýt: *** ...533 //
Josef Jaroslav Langer: Bohdanecký rukopis ...535 // Václav Kliment Klicpera: Rohovin Čtverrohý ...540 // Ediční poznámka ...549

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC