Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.7) Půjčeno:29x 
BK
Vyd. 1.
Praha : ISV, 2005
186 s. : il.

objednat
ISBN 80-86642-39-9 (váz.)
Sociologie
Obsahuje anglické resumé, bibliografické odkazy, poznámky, tabulky, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 274-286
Sociologie česká - vývoj - stol. 20., léta 60.-stol.21. - studie
Společnost - Česko - stol. 20., léta 60.-stol. 21. - studie
000016804
Obsah // A. Poslání a povaha knihy... 9 // A. 1. Empirická východiska: generační, životní a vědeckovýzkumná zkušenost... 10 // A. 1.1. Sociologické poznání a žitá zkušenost...10 // A. 1.2.Od roku 1938 do roku 1968 ...11 // A. 1.3...Normalizace“ a postsocialistická transformace...14 // A.2. Základní cíle studie...19 // A.2.1. Empirické předpoklady a cíle...19 // A.2.2. Systém sociologického poznávání...21 // A.2.3. Existují i jiné cesty poznání...24 // A.2.4. Česká společnost jako objekt poznání...28 // A.2.5.0 normativismu, obecně teoretických a hodnotových předpokladech 34 // A.2.6.Základní témata knihy...38 // B. Systémy sociálních nerovností...41 // B.l. Liberalismus a marxismus...41 // B. 1.1. Autorovo pojetí otázky...41 // B. 1.2. Svoboda nebo rovnost?...50 // K. 1.3. Základní směřování liberalismu...55 // B.l .4.Základní směřování marxismu...61 // B. 1.5. Marxismus, liberalismus a reálný společenský vývoj...70 // B. 1.6. Poznámka ke koncepcím nacionálním a náboženským...75 // B.l .7. Pozitivní přínosy kritizovaných koncepcí...78 // B.2. Společenskovědní realismus...80 // B.3. Státní socialismus...86 // K.3.1.Terminologická otázka: proč „státní socialismus“?...86 // B.3.2. Státní socialismus středoevropského rysu a počátky // jeho sociologická reflexe...88 // B.3.3. První reprezentativní sociologické výzkumy...91 // B.3.4. Přínos i sporné body knihy „Československá
společnost“...93 // B.3.5. Vnitřní struktura sociálního statusu...100 // B.3.6. Statusová konzistence / inkonzistence...103 // B.3.7. Typy vertikální sociální diferenciace (sociálního uspořádání) // státně socialistické společnosti...110 // B.3.8. Normalizace-vnucování abnormality...124 // B.3.9.Závěry 131 // B.4. Postsocialistická společnost...135 // B.4.1. Sametová revoluce a její reflexe...135 // B.4.2.C0 po sametové revoluci? Přechod nebo transformace?...138 // B.4.3. Defenzíva marxismu - ofenzíva liberalismu...142 // B.4.4. Snahy o „europeizaci” postsocialistické transformace...153 // B.4.5. Sociální struktura soudobé české společnosti - nejprve podle // třídní klasifikace...156 // K.4.6. Proměny statusových pyramid...157 // B.4.7. Vztahy statusových dimenzí...158 // B.4.8. Statusová konzistence / inkonzistence na přelomu tisíciletí...161 // B.4.9. Typologická statusová seskupení...162 // B.4.10. Přehled typologických statusových seskupení podle dat z roku 1999...163 // B.4.11. Další zjemnění typologické klasifikace...168 // B.4.12. Sociologické portréty devíti statusových seskupení...169 // B.4.13. Ideálně typová hybridita soudobé české společnosti...178 // B.4.14. Závěrečné shrnutí problematiky sociálních rovností a nerovností 180 // C. Postsocialistická transformace a modernizace...185 // C. 1. Teorie modernizace...185 // C. 1.1. Modernizace a společenský vývoj...185 // C.l .2.
Předpoklady uvážlivého pojetí modernizace...191 // C.1.3. Modernizace a humanismus...196 // C.l.4. Soudobé teorie modernizace...199 // C.2. Názory antimodernizační...204 // C.2.1. Soudobá kritika modernizace...204 // C.2.2. Postmodernismus...209 // C.3. Modernizace a postsocialistická transformace...218 // C.4. Modernizace a postsocialistická transformace v Česku...221 // C.4.1. Modernizace podle indexu lidského rozvoje - mezinárodní srovnání ... 221 // C.4.2. Modernizace podle několika komplexních analýz...225 // C. 5. Modernizace sociálně institucionálních struktur v Česku...228 // C. 5.1. Obecně...228 // C.5.2. Politický systém...229 // C.5.3. Ekonomický systém...231 // C.5.4. Vzdělávací systém...232 // C.5.5. Sociální stát...233 // C.5.6. Prostředky šíření duchovní kultury...234 // C.5.7. Shrnutí k institucionálním systémům...235 // C.6. Závěr ke vztahu modernizace a postsocialistické transformace...236 // D. Současný stav společnosti a možné výhledy...239 // D.I. Nová situace...239 // D.2. Nabízené výhledy modernizace...241 // D.3. Česká cesta modernizace...242 // D. 4. Nabízené výhledy sociálně systémových změn...244 // D.5. Česká cesta sociální transformace...249 // D.6. Úloha společenských elit...252 // D.7. Vzdělanostní úroveň obyvatelstva...254 // D.8. Několik vět na zakončení knihy...260 // Summary...262 // Odkazy na literaturu...274 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC