Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad ; Řím : Křesťanská akademie, 1997
318 s., 16 s. obr. příl. : il. (některé barev.), faksim. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-7021-105-9 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 284-293, bibliografické odkazy a rejstříky
Německé resumé
000016842
Vydavatelská předmluva (Jaroslava Pečírková)... 13 // Životopisný medailon autora (Ludmila Pacnerová)... 19 // Úvodem (Vladimír Kyas) ... 23 // I. POČÁTKY BIBLICKÉHO PŘEKLADU // 1. Bible a její podoba v starších českých překladech ...25 // 2. Staroslověnská bible...28 // 3. Nejstarší české žaltáře a evangeliáře...32 // 4. Počátky české prózy ...35 // II. PRVNÍ REDAKCE STAROČESKÉ BIBLE // 5. Bible Drážďanská neboli Leskovecká...37 // 6. Ostatní památky s prvotním českým překladem bible ...42 // 7. Povaha jednotlivých částí nejstaršího překladu...43 // 8. Latinská předloha nejstaršího českého překladu ...51 // 9. Evangelium sv. Matouše s homiliemi ...33 // 10. Revize prvotního českého překladu bible ...34 // 11. Český překlad biblických prologů ...02 // 12. Český Komestor ...04 // III. DRUHÁ REDAKCE STAROČESKÉ BIBLE // 13. Počátky II. redakce staročeské bible...00 // 14. Povaha II. redakce staročeské bible ...08 // 15. Mistr Jan Hus a česká bible...73 // 16. Ostatní památky II. redakce staročeské bible ...78 // IV. TŘETÍ REDAKCE STAROČESKÉ BIBLE // 17. Počátky III. redakce staročeské bible...99 // 18. Povaha III. redakce staročeské bible, Padeřovská bible.102 // 19. Ostatní památky III. redakce staročeské bible ...100 // 20. Otázka české bible v Táboře ...111 // 21. Překlady kompilační a revidované // 22. Problem třídění českých biblických rukopisů // 23. Latinsko-české mamotrekty (biblické slovníky) // 24. Vliv českých biblických textů na staropolské překlady // V. // ČTVRTÁ REDAKCE STAROČESKÉ BIBLE // 25. První tisk českého Nového zákona // 26; Prvotisky Pražské a Kutnohorské bible // 27. Povaha IV. redakce staročeské bible //
TIŠTĚNÉ BIBLE 16. STOLETÍ // 28. České biblické tisky první třetiny 16. století // Benátská bible // / Pražský Nový zákon z roku 1513 // Klaudyánův Nový zákon z roku 1518 a Lukášův Nový zákon z roku 1525 // Plzeňský Nový zákon z roku 1527 // První Severýnova bible // 29. První česká mluvnice // Grammatika česká v dvojí stránce // 30. Optátův Nový zákon z roku 1533 // Charakteristika Oplátova jazyka // K ocenění Optátova Nového zákona // 31. Období mezi Optátem a Blahoslavem // I Druhá bible Severýnova // Norimberská bible z roku 1540 // Dvojí vydání Nového zákona v Norimberku // Nový zákon Hadův a Kantorův // Nový zákon Güntherův // Biblické tisky Melantrichovy // 32. Vliv české bible 16. století na jiné slovanské překlady // BIBLE JEDNOTY BRATRSKÉ // 33. Blahoslavův Nový zákon // 34. Bible Kralická // K jazyku bible Kralické // K slovní zásobě poznámek bible Kralické // BAROKNÍ BIBLE // 35. Bible Svatováclavská // IX. PŘÍLOHY // 36. Ukázky textu starších českých biblických překladů ...226 // 37. Seznam českých biblických rukopisů a tisků...274 // 38. Seznam literatury...284 // 39. Přehled zkratek biblických knih...293 // 40. Seznam vyobrazení ...294 // A. Obrazová příloha...294 // B. Ilustrace v textu...295 // Rodokmen české bible ...296 // Resumé...297 // Zkratky...305 // Rejstřík jmen osobních...306 // Rejstřík jmen místních ... 310 // Rejstřík věcný ...312
(OCoLC)39019202
cnb000281444

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC