Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Biografie
Vyd. 2.
Praha : Aleš Skřivan ml., 2000
288 s. : il.

objednat
ISBN 80-902261-5-9 (brož.)
Obsahuje černobílé fotografie na příloze, úvod
Bibliografie: s. 283-287
Česko - dějiny - poč.-r. 1918 - pojednání
Slovensko - dějiny - do r. 1918 - pojednání
000016907
Úvod 7 // 1. PRAVĚK A RANÁ DOBA DEJINNÁ (do 8. století) 9 // 1.1. Nejstarší stopy lidského osídlení 9 // 1.2. Stěhování národů a slovanská kolonizace 14 // 2. STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST A STÁT (do roku 1419) 20 // 2.1. Velkomoravská říše 20 // 2.2. Utváření českého přemyslovského státu (do roku 1197)..24 // 2.3. Slovensko v počátcích arpádovského uherského státu 32 // 2.4. Vrchol a zánik přemyslovské moci (1197-1306) 35 // 2.5. Český stát v době lucemburské (1310-1419) 47 // 2.6. Slovensko v době vrcholného středověku (1240-1420) 58 // 3. HUSITSKÁ REVOLUCE A JEJÍ DŮSLEDKY (1419-1526) 65 // 3.1. Husitské války 1419-1437 65 // 3.2. Výsledky a důsledky husitských válek (1437-1526) 74 // 3.3 Slovensko v 15. století 84 // 4. DOZNÍVANÍ STŘEDOVĚKU (1526-1648/1711) 89 // 4.1. Česká stavovská monarchie pod vládou Habsburků 89 // 4.2. Slovensko v době tureckých nájezdů (1526-1606) 99 // 4.3. Český stát v době třicetileté války (1618-1648) 103 // 4.4. Slovensko v době tureckých válek (1606-1711) 112 // 5. SPOLEČNOST A STÁT V RANÉM NOVOVĚKU (1648/1711-1848) 137 // 5.1. České země v době barokní (1648-1740) 137 // 5.2. Za vlády osvíceného absolutismu (1740-1790) 146 // 5.3. Vznik občanské společnosti v českých zemích (1790-1847) 160 // 5.4. Vznik občanské společnosti na Slovensku (1790-1847) 173 // 6. NOVOVĚKÁ SPOLEČNOST A STÁT (1848-1914) 180 // 6.1. Politická krize a její přímé důsledky (1848-1859) 180 // 6.2. Rakousko-uherská konštituční monarchie (1860-1873) 192 // 6.3. Základní rysy novodobé občanské společnosti 204 // 6.4. České země a Rakousko 1873-1890 216 // 6.5. Slovensko v novodobém uherském státě 1867-1890 226 // 6.6. České země a Rakousko 1890-1914 231 // 6.7. Uherský stát a slovenská společnost 1890-1914 242 //
6.8. Občanská společnost na přelomu století 249 // 7. PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A VZNIK ČESKOSLOVENSKA 263 // 7.I. První válečná léta 1914-1916 263 // 7.2. Světová revoluce a vznik R.Č.S. 1917-1918 270 // Obrazová příloha 119 // Výběrová literatura 283

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC