Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.4) Půjčeno:101x 
BK
2., upravené a rozšířené vyd.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2001
127 s.

objednat
ISBN 80-7042-182-7 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta
Obsahuje předmluvu, úvod
Bibliografie na s. 125
Čeština - skladba - učebnice vysokošk.
000016910
ČESKÁ SKLADBA PRO STUDENTY UČITELSTVÍ // Obsah: str.: // Předmluva 3 // 1. Úvod 4 // 1. 1 Pojetí skladby 4 // 1.2 Věta a výpověď 4 // 1.3 Gramatický větný vzorec 6 // CVIČENÍ č. 1 10 // CVIČENÍ ě. 2 10 // 1.4 Vlastnosti výpovědi 10 // 1.4.1 Propoziční akt 11 // 1.4. 1. 1 Akt predikace 12 // 1. 4. 2 Akt komunikačního záměru mluvčího 14 // 1. 4. 2. 1 Komunikační aspekty ve výukovém dialogu 19 // 1. 4. 3 Subjektivní postoje mluvčího 22 // CVIČENÍ č. 3 22 // CVIČENÍ č. 4 23 // 1. 5 Syntaktické vztahy 23 // 1. 5. 1 Koordinační skupina 24 // 1. 5. 1. 1 Slučovací poměr 26 // 1.5. 1.2 Stupňovací poměr 26 // 1. 5. 1. 3 Odporovací poměr 27 // 1.5. 1. 4 Vyluěovaci poměr 27 // 1. 5. 1. 5 Diisledkový poměr 28 // 1. 5. 2 Adordinaění skupina 28 // CVIČENÍ č. 5 31 // 1.5.3 Syntaktický vztah dominace 32 // 1. 5. 3. 1 Shoda (kongruence) 32 // 1. 5. 3. 2 Řízenost (rekce) 33 // 1. 5. 3. 3 Přimykání (adjunkce) 33 // CVIČENÍ č. 6 33 // 2. Větné členy 34 // 2. 1 Základové a nezákladové větné členy 36 // 2. 1. 1 Subjekt (podmět) 37 // CVIČENÍ č. 7 41 // 2. 1. 1. 1 Bezpodmětné struktury 41 // CVIČENÍ č. 8 44 // 2. 1. 2 Predikát (přísudek) 44 // 2. 1. 2. 1 Slovesný přísudek 45 // 2. 1. 2. 2 Slovesně-jmenný přísudek 46 // 126 // CVIČENÍ č. 9 50 // 2. 1. 2. 3 Přísudek v neslovesné větě (větné ekvivalenty) 52 // 2.1.3 Objekt (předmět) 54 // CVIČENÍ ě. 10 60 // 2.1.4 Adverbiále (příslovečné
určení) 61 // 2. 1. 4. 1 Příslovečné určení místa 64 // 2. 1. 4. 2 Příslovečné určení času 64 // 2. 1. 4. 3 Příslovečné určení způsobu 65 // 2. 1. 4. 4 Příslovečné určení zřetele 68 // 2. 1.4.5 Příslovečné určení příčinného charakteru 70 // CVIČENÍ ě. 11 72 // CVIČENÍ č. 12 73 // 2. 1. 5 Doplněk 75 // CVIČENÍ č. 13 78 // 2. 1. 6 Atribut (přívlastek) 79 // 2. 1.6. 1 Shodný přívlastek 79 // 2. 1. 6. 2 Neshodný přívlastek 83 // CVIČENÍ č. 14 85 // 3. Zvláštnosti a nepravidelnosti ve větných strukturách 87 // 3. 1 Elipsa 88 // 3. 2 Polovětné útvary 89 // 3.3 Volně vytčené větné členy 92 // 3. 4 Parenteze (vsuvka) 94 // CVIČENÍ č. 15 95 // 3. 5 Nedostatky ve výstavbě výpovědi 96 // CVIČENÍ č. 16 98 // 4. Souvětí 99 // 4. 1 Parataxe a parataktické (souřadné) souvětí 99 // CVIČENÍ č. 17 103 // 4. 2 Hypotaxe a hypotaktické (podřadné) souvětí 104 // CVIČENÍ č. 18 107 // 4. 2. 1 Způsoby klasifikace vedlejších vět 108 // 4. 3 Složité souvětí 109 // CVIČENÍ č. 19 115 // 4. 4 Sémantická klasifikace souvětí 117 // 4. 4. 1 Spojování propozic (konekce) 117 // 4. 4. 2 Zapojování propozic (inkorporace) 121 // CVIČENÍ č. 20 123 // 5. Seznam použitých zkratek a značek 124 // 6. Odborná literatura 125 // Obsah skript 126 // 127

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC