Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Hollar, 1997
324 s. : il.

objednat
ISBN 80-902405-0-X (váz.)
Obsahuje anglický a francouzský souhrn.
Obsahuje rejstřík.
Grafika česká - stol. 20. - reprodukce
000016985
OBSAH // HISTORIE ČESKÉ MODERNÍ GRAFIKY /Stručný nástin/ Jiří Machalický 11-20 // OBRAZOVÁČÄST 23-254 // ČESTNÍ ČLENOVE SČUG HOLLAR 257 // TYPOGRAFOVÉ V HOLLARU Bohuslav Holý 258-259 // OBRAZOVÁ ČÄST 261-269 // SEZNAM VYOBRAZENÍ 271-272 // H O LLA R - S D R U Ž E N í ČESKÝCH UMĚLCŮ GRAFIKŮ /Dokumentace/ Josef Lhota // 273-283 // VÝSTAVY GALERIE HOLLAR OD OBNOVENÍ /1 9 9 1-1 9 9 7/ 285-288 // VÝTVARNÍ U M É LK I - G R A FI K I , // T Y P O G R A F K V É A U M É L E Č T í TISKAŘI, // KTEŘÍ BYLI NEBO JSOU ČLENY SČUG HOLLAR V LETECH 1917-1997 /biografická data/ Miroslav Kudrna // 289-310 // PŘEDSEDOVÉ A TEORETICI UMĚNÍ v letech 1917-1997 311-313 // JMENNÝ REJSTŘÍK 314-315 // RÉSUMÉ // 317-325

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC