Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Publikace z konference
Biografie
Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1998
305 s. : il.

objednat
ISBN 80-85899-41-8 (brož.)
Obsahuje fotografie, kresby, tabulky, úvod, předmluvu, rejstřík
Česko - Rakousko - vztahy - stol. 13. - sborníky referátů
Rakousko - země české - vztahy - stol.13. - sborníky referátů
000017002
OBSAH :   Slovo úvodem (Peter Niesner) 7 // Předmluva vydavatelů (Ivan Hlaváček - Marie Bláhová) 8 // Ivan Hlaváček, Česko-rakouské sousedství do počátku vlády Přemysla Otakara II. 9 // Christian Rohr, Přemysl Otakar II. - osnovatel cesty pro Habsburky ? 21 // Johannes Grabmayer, Úvahy o osobnosti a politice krále Rudolfa I. Habsburského 33 // Gerhard Pferschy, Funkce a struktura panství Přemysla Otakara II. ve Štýrsku 45 // Peter Csendes, Přemysl Otakar II. a město Vídeň 55 // Alfred Ogris, Vztah Přemysla Otakara II. ke korutanskému vévodství na pozadí politického vývoje ve 13. století 61 // Josef Žemlička, Tradice babenbersko-přemyslovských manželských svazků 69 // Vratislav Vaniček, Rodová politika Vítkovců a strukturální proměny jihočeského regionu v soustátí krále Přemysla II. Otakara 77 // Karl Gutkas, Městská politika Přemysla Otakara II. v Rakousku a ve Štýrsku 95 // Birgit Wiedl, Salcburský arcibiskup Fridrich II. z Walchen a jeho poměr к Přemyslu Otakarovi II. а k Rudolfu I. Habsburskému 113 // Josef Riedmann, Hrabata z Tyrol-Gorice a Přemysl Otakar II. - vliv českého krále v severovýchodní Itálii 131 // Marie Bláhová, Obraz Přemysla Otakara II. v českém středověkém písemnictví 145 // Andreas Kusternig, Bitva na Moravském poli (u Suchých Krut a Jedenspeigen) 26. srpna 1278 163 // Jiří Kuthan, Umění na dvoře Přemysla Otakara II. v rámci středoevropských kulturních okruhů 13. století 191 // Mario Schwarz, Výzkumné pohledy na vídeňský Dvorský hrad/Hofburg 197 // Helena Soukupová, Přemysl Otakar II. a program jeho pražského pohřebiště 203 // Klára Benešovská, Klášter minoritů a klarisek ve Znojmě a jeho středověká podoba 217 // Zbyněk Sviták, Každodenní život v rakousko-českých vztazích. Jindřich, notář Přemysla Otakara II. 237 //
Libor Jan, Hodnostáři rytířských duchovních řádů na dvorech posledních Přemyslovců 247 // Tomáš Krejčík - Karel Maráz, К recepci jezdeckého pečetního typu na konci 12. a v první polovině 13. století na příkladu pečetí Babenberků a Přemyslovců 261 // Rejstřík (Jan Kahuda) 275 //
OSOBNÍ A MÍSTNÍ REJSTŘÍK :   Aara (Aare) ; Aargau ; Adalbero z Wels-Lambachu ; Adalbert, markrabě Východní marky ; Adelheida, manželka Menharta I. Tyrolského ; Adelheida, manželka Otty z Walchen ; Adléta Míšeňská ; Adlold von Kaya ; Admont ; Adolf Nasavský ; Adolf, otec Bruna ze Schauenburka ; Agnes, manželka Oldřicha III. ze Sponheimu a poté Oldřicha z Heunburgu ; Akkon ; Aquileia ; Albero z Kuenringu ; Albero z Polheimu ; Albero z Walchen ; Albert II., hrabč gorický a tyrolský ; Albert III., hrabě tyrolský ; Albert Behaim ; Albert z Lešan ; Albrecht I. Habsburský ; Albrecht I., vévoda saský ; Albrecht II., vévoda saský ; Albrecht IV. Habsburský, otec Rudolfa I. ; Albrecht V. (II.) Habsburský ; Albrecht z Vranova ; Alfons X. Kastilský ; Alhochus, městský hejtman v Radkersburgu ; Alienor Akvitánská ; Aliron de Riccardis ; Alpy ; Alsasko ; Altenburk (Altenburg) ; Althofen ; Altshausen ; Alžběta, abatyše kláštera klarisek ve Znojmě ; Alžběta, dcera Menharta II. z Tyrol-Gorice ; Alžběta, manželka českého knížete Bedřicha ; Alžběta, manželka Jindřicha XIII. Bavorského ; Alžběta, manželka Kadolda Sirotka ; Andernach ; Anežka, dcera Přemysla Otakara I. (sv. Anežka) ; Anežka, dcera Přemysla Otakara II. ; Angermünde ; Anglie ; Anna Hlohovská, manželka Ludvíka II. Bavorského ; Anna, dcera Přemysla Otakara I. ; Anno ze Sangerhausen ; Apeninský poloostrov ; Appelt, Heinrich ; Arnold, biskup bamberský ; Arnold, komtur řádového domu johanitů v Žitavě ; Arnošt, markrabě rakouský ; Arpádovci ; Artuš, legendární britský král ; Arvo, měšťan kadaňský ; Askánci ; Assisi ; Asti ; Augsburg ; Augusta ; Babenberkové ; Bádensko-Württembersko ; Bamberk (Bamberg) ; Bari ; Basilej (Basel) ; Baumgartenberg ; Bavor ze Strakonic ; Bavorové ; Bavorsko ; Beatrice Burgundská, manželka Oty VII. z Meránu ; Bedřich, kníže český ; Bechyně ; Bela III., král uherský ;
Bela IV., král uherský ; Bela, syn Bely IV. ; Benátky ; Beneš Krabice z Weitmile ; Beneš z Michalovic ; Benešovici ; Berengar z Laufen ; Bergheimové ; Bernard Sponheimský, vévoda korutanský ; Bernard z Hartensteina ; Bernhard z Pfannberku ; Bernhard, biskup pasovský ; Berthold Pirkner z Tempelštejna ; Berthold z Emmerbergu ; Berthold z Rabenswalde ; Berthold, biskup pasovský ; Bertold z Gebzensteina ; Bertram z Esbeku ; Bílé Kraňsko ; Bitterolf, básnická postava ; Blankenberg ; z Blankenberga ; Boček z Obřan ; Böhmer, Johann Friedrich ; Boleslav V. Stydlivý, kníže polský ; Boleslav, kníže opolský ; Bolzano (Bozen) ; Bonaventura ; Bonifác VIII. ; Boreš z Rýzmburka (Oseka) ; Borkovský, Ivan ; Boršov nad Vltavou ; Bořivoj II., kníže český ; Bouvines ; Boxberg ; Braniborsko ; Bratislava ; Brixen (Bressanone) ; Brno, královská kaple na Rybném trhu, Špilberk ; Bruck an der Mur ; Brunner, Otto ; Bruno ze Schauenburka, biskup olomoucký ; Brunšvík (Braunschweig) ; Břeclav ; Břeclavsko ; Břeh ; Břetislav I., kníže český ; Budín ; Budivoj z Krumlova ; Bumke, Joachim ; Burkhard Frick ; Busson, Arnold ; Cáhlov (Freistadt) ; Calamin, Jiří ; Carnuntum ; Castel del Monte ; Catania ; Celano ; Celovec (Klagenfurt) -61, 117 Ceprano ; Cilli ; Cíteaux ; Csendes, Peter ; Curych (Zürich) ; Čáslav ; Čéčové z Budějovic ; Černín ; Černín, nejvyšší komorník ; Česká marka ; České Budějovice (Budějovice) ; Českomoravská vrchovina ; Český Dub ; Český Krumlov (Krumlov) ; Čína ; tzv. Dalimil, kronikář ; Dálný Východ ; Daniel I., biskup pražský ; Deblín ; Demeterius z Bukova ; Dětřich, biskup olomoucký ; Dětřich Spatzmann ; Dietleip, básnická postava ; Dietmar z Strettwegu ; Dietmar z Weißeneggu ; Dietmarové, měšťanský rod ve Štýru ; Dietrich z Fülme ; Dietrich z Koldic ; Ditold, zemský komtur řádu templářů ; Dobřany ; Doksany ; Dolní Rakousy ; Doloplazy ;
Donin, Richard ; Dopsch, Alfons ; Doudlebsko ; Doudleby ; Dreger, Moriz ; Drkolná (Schlägl) ; Drobovice ; Drosendorf ; Drozdovice (Drosendorf) ; z Dubé ; Dunaj (Donau) ; Durdík, Tomáš ; During z Emmerbergu ; Dürlinger, Josef ; Dürnstein ; Durynsko ; Dušková, Sáša ; Dyje ; Eberhard II., arcibiskup salcburský ; Eberhard, dědic Paltrama „Ante cymiterium“ ; Eckhart VI. z Tannu ; Eferding ; z Egerberka ; Eggenburg ; Eggers, Martin ; Ekko, zemský komtur řádu templářů ; Elbhjg (Elbling) ; Elsen, Alois ; Emler, Josef ; Engelbert z Blankenberga ; Engelram z Hohensteinu ; Enže (Enns) ; Eppensteinové ; Erhating ; Erkens, Franz-Reiner ; Eufemie, manželka Alberta II., hraběte gorického a tyrolského ; z Falkenštejna ; Fallbach ; Federico di Pinzano ; Ficker, Julius ; Filip Švábský ; Filip II. August, král francouzský ; Filip Sponheimský, arcibiskup salcburský ; Florencie ; Folnesics, Hans ; Frankfurt n. M. ; Franky ; František Pražský, kronikář ; František z Assisi (sv. František) ; Frauenchiemsee ; Freed, John B. ; Freising ; Friaul ; Fridman ze Smojna ; Fridrich, markrabě bádenský ; Fridrich I. Barbarossa ; Fridrich II. ; Fridrich (I.) Habsburský ; Fridrich II. Bojovný, vévoda rakouský ; Fridrich z Antiochie, syn Fridricha II. ; Fridrich, syn Jindřicha (VII.) ; Fridrich, syn Heřmana Bádenského, „vévoda rakouský“ ; Fridrich z Walchen, arcibiskup salcburský ; Fridrich, arcibiskup rižský ; Fridrich, biskup pražský ; Fridrich, purkrabí norimberský ; Fridrich z Kindhausenu ; Fridrich z Pettau ; Fridrich ze Sonnenburku ; Fridrich I. z Törringu ; Friedberg ; Friedl, Antonín ; Friesach ; Fritsche Closener, štrasburský klerik a kronikář ; Fritzlar ; Frýdlant ; Frymburk ; Fucinské jezero ; Furlánsko ; Fürstenfeld ; Gars am Kamp ; Gaubitsch ; Gebhard V. z Querfurtu ; Gedolf, preceptor johanitského řádu ; Gerbirga, dcera Leopolda II, Babenberského ; Gerhard, arcibiskup mohučský ;
Gerhard, farář u sv. Štěpána ve Vídni ; Gerhard z Obřan ; Gerhartl, Gertrud ; Germersheim ; Gertruda z Deblína ; Gervasius, kancléř ; Getruda Anna, manželka Rudolfa I. Habsburského ; Getruda, dcera Leopolda III. ; Getruda, neteř Fridricha II. Bojovného ; Gioia del Colle ; Gmünd ; z Gorice ; Göß ; Gothard, kvardián kláštera minoritů ve Znojmě ; Gotschalk, opat želivský ; Gottfried z Ensmingenu ; Gottfried z Hohenlohe ; Gottfried z Klingenfelsu ; Gottfried z Mariboru (Marburku) ; Göttweig ; Gozzo, „procurator Anasy“ ; Gozzo, rychtář z Kremže ; Granice ; Graus, František ; Greifové, vídeňská měšťanská rodina ; z Griesbachu ; Griffina ; Grillparzer, Franz ; Grimold ze Saalfelden ; Grosse Mühel ; Großharras ; Grundmann, Herbert ; Guido, papežský legát ; Gundacker z Haßbachu ; Günther ze Schwarzburgu ; Gurk ; Guta Habsburská, manželka Václava II. ; Gutolf, mnich z Heiligenkreuzu ; Habichtsburg ; Habsburkové ; Hadmar III. z Kuenringu ; Hägermann, Dieter ; Hainburg ; Haller, Johannes ; Hardegg ; z Hardeggu ; Hartberg ; Hartmann z Kyburku ; Hartmann, syn Rudolfa Habsburského ; Hartmud ze Strzegomi ; Haslauerové, měšťanský rod v Mostě nad Litavou ; Haspelberg ; Havel, příslušník řádu německých rytířů ; Hedvika sv. ; Hedvika ze Schaumberka ; Hedvika, manželka Jindřicha z Kuenringu ; Hedvika, manželka Paltrama „Ante cymiterium“ ; Heichenbach ; Heiligenkreuz ; Heilwiga z Kyburku ; Heimonové, vídeňská měšťanská rodina ; Heinman Berka z Kladska ; Heinman ml. z Dubé ; Heinrich ; Heinrich Walter z Ramschwagenu ; Heinrich Chriegler, vídeňský měšťan ; Helena, císařovna ; Helwigz Goldbachu ; Herbord, biskup lavantský ; Herbord z Fulštejna ; Herimann, kronikář ; Hermann Burkhard, purkrabí magdeburský ; Hermann, biskup chelmský ; Hermann, správce kláštera minoritu ve Znojmě ; Hermann, německý rytíř na dvoře Václava II. ; Hermann z Braunshornu ;
Hermann z Hohenlohe ; Herrmann z Walchen ; Hermann, měšťan královéhradecký ; Hertwid „de Stadekke“ ; Heřman V., markrabě bádenský ; Heřman, vévoda korutanský ; Hesensko ; Hilzingen ; Hirzo, zvíkovský purkrabí ; Hluběice ; Hluboká ; Hnězdno ; Hödl, Günther ; Hodonice ; Hoensch, Jörg ; Homolka, Jaromír ; Honorius III. ; Horn ; Horní Dvořiště ; Horní Rakousy ; Hostěradice ; Höxter ; Hrabišici ; z Hradce, páni ; Hrádek ; Hroznata, zakladatel tepelského kláštera ; Hubel, Achim ; Hübner, Anton ; Hugo Thurs z Lichtenfelsu ; Hynek z Jevišovic ; Champagne ; Charroux ; Cheb ; Chebsko ; Chelmno ; Chiemgau ; Chiemsee ; Chmel, Joseph ; Choceň ; Chomutov ; Chomutovsko ; Choritów ; Chorvatsko ; Chotěšov ; Chunendorf (Chunidorf) ; Chýnov ; Ida, sestra Leopolda III. ; lle-de-France ; Imbach ; Inn ; Inocenc III. ; Inocenc IV. ; Isonzo ; Ivan (Jan) z Günsu ; Ivanovice na Hané ; Jaksch, August von ; Jan Lucemburský ; Jan III. z Dražic, biskup pražský ; Jan IV. z Dražic, biskup pražský ; Jan, převor johanitského řádu ; Jan Marignola, kronikář ; Jan z Fidanzy, zv. Bonaventura ; Jan z Michalovic ; Jan z Polné ; Jan z Viktringu ; Jan Paltram, měšťan vídeňský ; Jan, dědic Paltrama „Ante cymiterium“ ; Janov ; Jarloch, kronikář ; Jaroš z Poděhus ; Jauntal ; Jedenspeigen ; Jeruš (Geras) ; Jihlava ; Jindřich III. ; Jindřich IV. ; Jindřich VI. ; Jindřich VII. ; Jindřich (VII.), syn císaře Fridricha II. ; Jindřich III., král anglický ; Jindřich I. Bradatý, kníže polský ; Jindřich II. Pobožný, kníže polský ; Jindřich, synovec Vladislava Slezského ; Jindřich II. Jasomirgott, markrabě rakouský ; Jindřich III., syn Jindřicha II. Jasomirgotta ; Jindřich VI. Goricko-Menhartovský, vévoda korutanský ; Jindřich Korutanský, vévoda korutanský a král český ; Jindřich XIII. Dolnobavorský ;
Jindřich Břetislav, kníže český a biskup pražský ; Jindřich z Isny, arcibiskup mohuěský ; Jindřich, biskup tridentský ; Jindřich, probošt z Wörthu ; Jindřich z Boxbergu ; Jindřich z Byernu ; Jindřich z Dewinu ; Jindřich z Fürstenbergu ; Jindřich Schenk z Haßbachu ; Jindřich z Hradce ; Jindřich z Jevišovic ; Jindřich z Kalhamu ; Jindřich z Kindhausenu ; Jindřich I. z Kuenringu ; Jindřich V. z Kuenringu ; Jindřich z Lichtensteinu ; Jindřich z Lipé ; Jindřich ze Seefeldu ; Jindřich Hcimburský, kronikář ; Jindřich Řezbář, kronikář ; Jindřich Vlach z Isernie, notář ; Jindřich, dědic Paltrama „Ante cymiterium" ; Jindřichův Hradec (Neuhaus, Nova domus) ; Jiří z Milevska ; Jiří z Poděbrad ; Josef II. ; Juda Makabejský, biblická postava ; Judenburg ; Judendorf ; Judita Durynská, manželka Vladislava I. (II.) ; Kadaň ; Kadold Sirotek ; Kalham, hrad ; z Kalhamu ; Kališsko ; Kamp ; Kanaltal ; Kapua ; Karel I. z Anjou, král neapolský ; Karel IV. ; Karel Veliký ; Karlštejn ; Karnburg ; Kateřina, dcera Rudolfa I. Habsburského ; Kausler, Franz von ; Kierling ; Kittel, Erich ; Klaar, Adalbert ; Kladsko ; Klára sv. ; Kleinmariazell ; Kleinschmidt, Erich ; Kliment IV. ; Klokoty ; Klosterneuburg ; Knittelfeld ; Köflach ; Köhler, Gustav ; Koch, Bernhard ; Konrád IV. ; Konrád, údělný kníže brněnský, kníže český ; Konrád Ota, údělný kníže znojemský, kníže český ; Konrád, biskup freisinský ; Konrád, probošt brněnský ; Konrád, komtur pražské komendy johanitského fadu ; Konrád Sack, pruský zemský mistr řádu německých rytířů ; Konrád z Feuchtwangen ; Konrád z Goldeggu ; Konrád z Kalhamu ; Konrád z Tullnu ; Konrád z Walchen ; Konrád ze Sumerau ; Konrád Čech ze Zwingendorfu ; Konrád, měšťan hradecký ; Konrád Chamber, vídeňský měšťan ; Konradin Štaufský ; Konstanjevica ; Konstantin, císař římský ;
Köpke, Rudolf ; Korneuburg (Neuburg) ; Korutany ; Kosmas ; Kostelec ; Kounicové ; Krakov ; z Krasikova ; Kremsmünster ; Kremže (Krems) ; Kressenbrunn ; Kroměříž ; Krumau, hrad poblíž Kremže ; Krumlov (Český Krumlov) ; z Krumlova ; Kruttelbach ; z Kuenringu ; Kühnei, Harry ; Kumáni ; Kunhuta Braniborská, neteř Přemysla Otakara II. ; Kunhuta Štaufská, manželka Václava I. ; Kunhuta Uherská, manželka Přemysla Otakara II. ; Kunhuta, dcera Přemysla Otakara II. ; Kunhuta, manželka Engelberta z Blankenbergu ; Kunhuta, dědička Paltrama „Ante cymitcrium“ ; Kuno V. z Gutrat ; Kuno z Kalhamu ; Kusternig, Andreas ; Kuthan, Jiří ; Kutzner, Marian ; Ladislav IV., král uherský ; Lagopesole ; Lambach ; Landštejn ; Langheim ; Lava (Laa) ; Lechner, Karl ; Lechovice ; Leibnitz ; Leoben ; Leobendorf ; Leopold II., markrabě rakouský ; Leopold III. (Svatý), markrabě rakouský ; Leopold IV., markrabě rakouský ; Leopold V., vévoda rakouský ; Leopold VI., vévoda rakouský ; Leopold III. ze Sanecku ; Leupold z Kuenringu ; Lewes ; Lhotsky, Alfons ; Ligurie ; Lichnowski, Eduard Maria ; Lichtenburkové ; Lilek, Emilian ; Lilienfeld ; Linec (Linz) ; Litava ; Litold z Přibětic ; Litold, údělný kníže znojemský ; Litoměřice ; Litoměřicko ; Litva ; Liutold „de Stadekke“ ; Liutpold, syn Adalberta, markraběte Východní marky ; Löhr, Maja ; Lombardie ; Lorenz, Ottokar ; Lorch ; Louka u Znojma ; Louňovice ; Louny ; Lublin, „comes camere ducis Austrie“ ; Lucemburkové ; Lucera ; Ludvík Pobožný ; Ludvík VII., král francouzský ; Ludvík VIII., král francouzský ; Ludvík IX., král francouzský ; Ludvík, vévoda dolnobavorský ; Ludvík, zemský komtur řádu německých rytířů ; Ludvík z Baldersheimu ; Lužnice ; Lyon ; Macek, Josef ; Magdebursko ; z Mahrenbergu ; Machland ; z Maidburku ; Mailberg ; z Mailbergu ; Manětínsko ; Mantova (Mantua) ; Marchegg ; Mariastern ;
Maribor (Marburk) ; Marie z Hardeggu ; Maric, dcera Soběslava I. ; Marienthal ; Marienwerder ; Markéta Babenberská, manželka Přemysla Otakara II. ; Markéta, dcera Přemysla Otakara II. ; Markéta z Meránu ; Markvartici ; Marquartstein ; Martin, provinciál minoritů v Čechách ; Martin, synovec kancléře Gervasia ; Massenburg ; Matthias z Neuenburgu ; Mautern ; Maxmilián I. ; Mehovo ; Mechtilda, dcera Rudolfa I. Habsburského ; Meichau (Mehovo) ; Meinhard z Querfurtu ; Meinhard Tröstel z Ziersbergu ; Melk ; Menhart I., hrabě tyrolský (Menhart III., hrabě gorický) ; Menhart II., hrabě tyrolský a gorický ; Menko (Meinher) z Querfurtu ; Merán (Merano) ; z Meránu ; Měšek, kníže opolský ; z Michalovic ; Michelstetten ; Miletín ; Milevsko ; Milota z Dědic ; Mistelbach ; Míšeň (Meißen) ; z Mittersilu ; Mödling ; Moggio ; Mohan (Main) ; Mohuč (Mainz) ; Mongolové ; Moravské pole ; Most nad Litavou (Bruck an der Leitha) ; Mostecko ; Mühldorf ; Mühlviertel ; Müller, Eugen ; Mur ; Muret ; Muri ; Mürz-Murfurche ; Mürzzuschlag ; Mutinus, zemský komtur řádu německých rytířů ; Myšenec ; Napoli ; Neapol (Napoli) ; Nekolo, komorník vévody rakouského ; Neplach, kronikář ; Netolice ; Netolicko ; Neubrandenburg ; Neuburg ; Neufelden ; Neumarkt ; Nižbor ; Norimberk (Nürnberg) ; Novara ; Nové Hrady (Gratzen) ; Odalrich z Emmerbergu ; Odorico di Pordenone ; Oettinger, Karl ; Offenburg, hrad ve Štýrsku ; Offo z Emmerbergu ; Ogris, Alfred ; Ojíř z Lomnice ; Ojíř ze Svin ; Okule ; Oldřich III. Sponheimský, vévoda korutanský ; Oldřich, kníže český ; Oldřich, syn Sobčslava I. ; Oldřich, arcibiskup salcburský ; Oldřich, biskup sekovský ; Oldřich, opat v Altenburgu ; Oldřich z Drnholce ; Oldřich z Heunburgu ; Oldřich z Hradce ; Oldřich z Kotzendorfu ; Oldřich z Lichtensteinu ; Oldřich z Rožmberka ; Oldřich, notář ; Olomouc, dóm sv. Václava, klášter sv. Jakuba ; Ondřej, biskup pražský ;
Opavsko ; Ortolf ze Saalfelden ; Orvieco ; Osek ; Oslavany ; Ota, opat zbraslavský ; Ota II. ; Ota IV. ; Ota II., vévoda bavorský ; Ota, syn Jindřicha XIII. Bavorského ; Ota, markrabě braniborský ; Ota z Emmerbergu ; Ota z Haslau ; Ota z Lonsdorfu, biskup pasovský ; Ota z Maissau ; Ota VII. z Meránu ; Ota z Perchtoldsdorfu ; Ota z Plainu ; Ota z Walchen ; Otokar, markrabě štýrský ; Otokar Štýrský, kronikář ; Ottenstein ; Otýlie z Hohensteinu ; Palestina ; Pálóczi-Horváth, András ; Paltramové, vídeňská měšťanská rodina ; Jan Paltram ; Paltram am Hohen Markt, vídeňský měšťan ; Paltram Vatzo ; Paltram, dědic Paltrama „Ante cymiterium“ ; Paltram, řeč. „Ante cymiterium“ (vor der Freithof) ; Pangerl, Matthias ; Pardus, komorník olomoucký ; Paříž ; Pasov (Passau) ; Pasovsko ; Peball, Kurt ; Perger, Richard ; z Pergu ; Perchta z Falkenštejna ; Perchta, manželka Budivoje z Krumlova ; Pernek (Pernegg) ; z Perneggu ; z Pernštejna ; Pěšina z Čechorodu, Tomáš ; Petr z Aspeltu, arcibiskup mohučský ; Petr, biskup pasovský ; Petr, probošt vyšehradské kapituly ; Petr Žitavský, kronikář ; Petr Angeli, notář ; Petr z Kunštátu a na Jevišovicích ; Petr, dědic Paltrama „Ante cymiterium“ ; Pettau ; Piastovci ; Piberové ; Pilgram, dědic Paltrama „Ante cymiterium“ ; Pinzgau ; Pirckmayer, Friedrich ; Písek ; Pittensko (Pittener Gebiet) ; z Plainu ; Plzeň ; Plzeňsko ; Podivín ; Poche, Emanuel ; z Polheimu ; Polička ; Pomořansko ; Popice ; Poppo z Osternohe ; z Porcia ; Pordenone ; Porýní ; z Pořešína ; Povltaví ; Praha, Anežský klášter, kostel sv. Salvátora, kostel sv. Františka, katedrála sv. Víta, kostel sv. Benedikta, kostel sv. Jakuba, Malá Strana, Pražský hrad, řádový dům johanitů u Panny Marie pod řetězem, řádový dům německých rytířů u sv. Petra na Poříčí ; Prácheň ; Prato ; Prčice ; Prinzendorf ; Probsdorf ; Prokop, biskup krakovský ;
Prusko ; Přemysl Oráč ; Přemysl Otakar I., král český ; Přemysl, bratr Václava I., markrabě moravský ; Přemyslovci ; Pulkava z Radenína ; Přídolí ; Přímětice ; Pulkau ; Purkart z Janovic ; Purkart ze Zvíkova ; Půta z Wildenberka ; Raabs ; z Raabsu ; z Rabenswalde ; z Radecku ; Radkersburg, hrad Oberrad kersburg, hrad Tabor ; Raimondo della Torre ; Rausch, Wilhelm ; Redlich, Oswald ; Reichenau ; Rein, klášter ; Reinmar von Zweter ; Retz, dominikánský klášter, hrad Althof, zámek Gatterburg ; Reussa (Reuss) ; Riegersburg ; Riga ; Rich(e)za, dcera Vladislava II. (I.) ; Richard Cornwallský ; Richard Lví Srdce ; Richard z Lentini ; Risperus, rychtář v Pulkau ; Rochtice ; Roman Haličský ; Ronovci ; Rott ; Rožmberk, hrad ; z Rožmberka ; Rožmitál pod Třemšínem ; Rudiger, notář ; Rudolf Habsbursko-Laufenburský, biskup kostnický ; Rudolf II., syn Rudolfa I. Habsburského ; Rudolf III. Habsburský, král český ; Rudolf IV. Habsburský ; Rudolf z Emmerbergu ; Rugierové, germánský kmen ; Rychnov u Nových Hradů ; Rýn (Rhein) ; Řehoř VII. ; Řehoř IX. ; Řehoř X. ; Řehoř z Montelongo, patriarcha aquilejský ; Řezno (Regensburg) ; ze Saalfelden ; Sadská ; Saint-Denis ; Salcburk, klášter sv. Petra ; San Germano ; ze Sanecku ; Saracénové ; Sasko ; von Sava, Karl ; Sedlčansko ; Sedlčany ; Sedlmayr, Hans ; Seebach, Gerhard ; Sekov (Seckau) ; Semmering ; Sepekov ; ze Sepekova ; Sezema, synovec Vítka z Prčice ; Sezimovo Ústí (Ústí nad Lužnicí) ; Scharff, Ancon ; Schaunberkové ; Scheyern ; Schiedlausky, Günter ; z Schönhering-Blankenbergu ; Schwarz, Mario ; Schwarz, Stephan ; Schwarzwald ; Sibyla, manželka Vítka z Krumlova ; Siegfried, markrabě Uherské marky ; Siegfried z Mahrenbergu ; Sirotkové ; Sisinfurt ; Skopal, Michael ; Slavkovsko ; Slavonsko ; Soběslav I., kníže český ; Soběslav II., kníže český ;
Sperl, Heinrich ; Sponheimové ; Spranger, Bartoloměj ; St. Georgen, hrad v údolí Jauntal ; St. Pauli ; St. Veit ; Stadeckerové ; Stará Morava ; ze Scauffeneggu ; Stein ; Steyr ; Stillfried ; Stöller, Ferdinand ; Stožec ; Strakonice ; ze Strakonic ; Strein ze Schwarzenau, Richard ; Strnadt, Julius ; Stropnice ; Strzygowski, Josef ; Stupešice ; Suckale, Robert ; Suché Kruty (Dürnkrut) ; Sv. Florián (St. Florian) ; Sv. Hypolit (St. Pölten) ; Sv. Kříž (Heiligenkreuz) ; Sv. Lambrecht (St. Lambrecht) ; Svatá země ; Světlá (Zwettl) ; Světlík ; Šebánek, Jindřich ; Šimon z Montfortu ; Šimon z Montfortu ml. ; Šindlová (Schindlau) ; Špýr (Speyer) ; Špýrsko ; Štaufové ; Konrád IV., Konradin Štěpán V., král uherský ; Štěpán, vévoda slavonský ; Štěpán z Maissau ; Štrasburk (Strasbourg) ; Štýrsko ; Štýrský Hradec (Graz) ; Šusta, Josef ; Švábsko ; Tábor (Hradiště hory Tábor), hrad Kotnov ; Tagliacozzo ; Tachov ; Tangl, Michael ; z Tannu ; Tasovice ; Tataři ; Thomas Ebendorfer ; Thurgau ; Thürnauové ; Tilgner, Vietor ; Tillack, Heinz ; Tirol, zámek ; Tobiáš z Bechyně, biskup pražský ; Tomáš Tuscus ; z Törringu ; Toskánsko ; Trani ; Tratzberg ; Traun ; Traungauerové ; Travensko (Traungau) ; Treichler, Willi ; Trident (Trento) ; Trostelové ; Trstěnice u Znojma ; Třeboň ; Tulln ; Turnhošť ; z Tyrol-Gorice ; Uherská marka ; Uherské Hradiště ; Újezd, neurčená lokalita v Polsku ; Ulrich, zemský písař štýrský ; Ulrich z Kapellu ; Ulrich z Montfortu ; Ulrich z Pfannbergu ; Ulrich z Täufers ; Ulrich z Wiesbachu ; Unterlaa ; Urban IV. ; Url ; Václav I„ král český ; Václav II., král český ; Václav III., král český ; Václav IV., král český a římský ; Václav Svatý, kníže český ; Vega, Lope Felix de ; Velešín ; Velislav, notář ; Veselí nad Lužnicí ; Vestfálsko ;
Vídeň (Wien), kostel sv. Michala, kostel sv. Štěpána, minoritský klášter, Nové tržiště (Neuer Markt), škola u sv. Štěpána ; Vídeňské Nové Město (Wiener Neustadt), brána Pibertor, brána Widmertor, klášter minoritů, kostel Panny Marie ; Vilém Holandský ; Vilém II. z Jülichu ; Vilém III. z Jülichu ; Vilém IV. z Jülichu ; Vimperk ; Vindická marka ; Visconti ; Vít sv. ; Vítek z Hradce ; Vítek z Krumlova ; Vítek z Prčice ; Vítek Starší z Prčice ; Vítek Mladší z Prčice ; Vítek, z třeboňské větve Vítkovců ; Vítkovci ; Vítkův Hrádek ; Vitoraz (Weitra) ; Vitorazsko ; Vladislav I., kníže český ; Vladislav II. (I.), kníže a král český ; Vladislav Jagellonský, král český ; Vladislav Jindřich, markrabě moravský ; Vladislav Lokýtek, král polský ; Vladislav, syn Václava I., markrabě moravský ; Vladislav Slezský, arcibiskup salcburský ; Vlček, Emanuel ; Voitsberg ; Vok z Rožmberka ; Vratislav (Wroclaw) ; Vratislav II.(I.), kníže a král český ; Vratislav, syn Přemysla Otakara I. ; Vrbice ; Vsetín ; Východní marka ; Výrovice ; Vyšehrad ; Wagner-Rieger, Renate ; Waidenbach ; Waidhofen an der Thaya ; Waldburg ; z Waldecka ; Waldviercel ; Walchun z Timmersdorfu ; Wallersee ; Walram Lucemburský ; Walter ; Walther ze Saint-Polu ; Weidenbach ; Weinviertel ; Welfové ; Welingen ; Wels ; Weltin, Max ; Wernhard, biskup sekovský ; Wernhard ze Schaumberka ; Wetterau ; Wettinové ; Widebauer, Georg ; z Wiesbachu ; Wilbirg, manželka Jindřicha z Dewinu ; Wilhelm de Wahlen ; Wilhering ; z Windberga ; Wisint von Pinzgau ; Witego, štýrský zemský písař ; Wittelsbachové ; Wolfger z Ellenbrechtskirchcnu, biskup pasovský ; Wolfger, převor johanitského řádu ; Wolfram, Herwig ; Wulfing z Emmerbergu ; Wulfing, strýc Adlolda von Kaya ; Wulfing ze Stubenberku ; Wulfing, mistr řádového domu johanitů v Mailbergu ; Würzburk (Würzburg) ; Zahn, Josef von ; Záviš z Falkenštejna ;
Zbraslav ; Zillertal ; Zistersdorf ; Zlatá Koruna ; Znojemsko ; Znojmo, Jihomoravské muzeum, kaple sv. Kateřiny, klášter minoritů a klarisek (Alžběta, abatyše; Gothard, kvardián), kostel Nanebevzetí P. Marie, kostel sv. Alžběty, kostel sv. Hypolita, kostel sv. Michala, kostel sv. Mikuláše, Židovská ulice ; Zobingové ; Zürichgau ; Zvíkov ; Zykanová, Marlene ; Ždár nad Sázavou ; ze Železnice ; Želiv ; z Žerotína ; Žibřid Sirotek z Huntshaimu ; Žitava (Zittau)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC