Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Svoboda, 1991

objednat
ISBN 80-205-0193-2
000017034
Rekat.
Obsah // Úvod ... 5 // 1. PRAVĚK A RANÁ DOBA DĚJINNÁ (do 8. století) ... 7 // 1.1. Nejstarší stopy lidského osídlení ... 7 // 1.2. Stěhování národů a slovanská kolonizace ... 12 // 2. STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST A STÁT (do roku 1419) ... 18 // 2.1. Velkomoravská říše ... 18 // 2.2. Utváření českého přemyslovského státu (do roku 1197) ... 22 // 2.3. Slovensko v počátcích arpádovského uherského státu ... 30 // 2.4. Vrchol a zánik přemyslovské moci (1197 —1306) ... 33 // 2.5. Český stát v době lucemburské (1310—1419) ... 45 // 2.6. Slovensko v době vrcholného středověku (1240—1420) ... 56 // 3. HUSITSKÁ REVOLUCE A JEJÍ DŮSLEDKY (1419-1526) ... 63 // 3.1. Husitské války 1419-1437 ... 63 // 3.2. Výsledky a důsledky husitských válek (1437 —1526) ... 72 // 3.3. Slovensko v 15. století ... 82 // 4. DOZNÍVÁNÍ STŘEDOVĚKU (1526-1648/1711) ... 87 // 4.1. Česká stavovská monarchie pod vládou Habsburků ... 87 // 4.2. Slovensko v době tureckých nájezdů (1526 — 1606) ... 97 // 4.3. Český stát v době třicetileté války (1618 —1848) ... 101 // 4.4. Slovensko v době tureckých válek (1606 —1711) ... 110 // 5. SPOLEČNOST A STÁT V RANÉM NOVOVĚKU (1648/1711-1848) ... 117 // 5.1. České země v době barokní (1648 — 1740) ... 117 // 5.2. Za vlády osvíceného absolutismu (1740 — 1790) ... 126 // 5.3. Vznik občanské společnosti v českých zemích (1790-1847) ... 140 // 5.4. Vznik občanské společnosti na Slovensku // (1790-1847) ... 153 // 6. NOVOVĚKÁ SPOLEČNOST A STÁT (1848-1914) ... 160 // 6.1. Politická krize a její přímé důsledky (1848 —1859) ... 160 // 6.2. Rakousko-uherská konštituční monarchie (1860—1873) ... 172 // 6.3. Základní rysy novodobé občanské společnosti ...184 // 6.4. České země a Rakousko 1873 — 1890 ... 196 // 6.5. Slovensko v novodobém uherském státě 1867 — 1890 ... 206 //
6.6. České země a Rakousko 1890-1914 ... 211 // 6.7. Uherský stát a slovenská společnost 1890 — 1914 ... 222 // 6.8. Občanská společnost na přelomu století ...229 // 7. PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A VZNIK // ČESKOSLOVENSKA ...243 // 7.1. První válečná léta 1914-1916 ...243 // 7.2. Světová revoluce a vznik R.Č.S. 1917 — 1918 ...250

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC