Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23.1) Půjčeno:231x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 1992
53 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-210-0393-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii a rejstřík
000017196
I. Lexikologie 5 // A. Základní lexikologické disciplíny a metody 5 // 1. Předmět lexikológie a její členení na disciplíny 5 // 2. Analýza lexikálního plánu jazyka - Lexikálni jednotky 7 // 3. Metoda sémaziologická a onomaziologická 11 // B. Lexikálni sémantika 12 // 1. Otázky významu . 12 // 2. Reference, denotace, smysl 13 // 3. Definice 15 // 4. Propria a apclativa 17 // 5. Základní a asociativní význam 19 // 6. Polysémie a homonymie 20 // 7. Lexikální a sémantická pole 22 // C. Základní sémantické vztahy 24 // 1. Synonymie 24 // 2. Hyponymie, hyperonymie a kohyponymie 26 // 3. Antonymie 27 // II. Frazeologie 32 // A. Kolokabilila a kompatibilita 32 // B. Frazém, idiom 33 // III. Vývoj slovní zásoby češtiny 36 // A. Slovní zásoba češtiny 36 // B. Období staroslověnské 37 // C. Období rozvinutého feudalismu 37 // D. Období husitské 38 // E. Období humanistické 38 // F. Období pobělohorské У) // G. Období národního obrození , 39 // H. Období nejnovčjší 39 // IV. Lexikografie 41 // A. Předmět a problematika lexikografie 41 // B. Туру slovníku 42 // 1. Slovníky eneyklopedieké a jazykové 42 // 2. Slovníky jazykové 42 // a. Slovníky jednojazyčné 42 // b. Slovníky překladové 45 // Literatura 46 // Rejstřík základních termínů 50
(OCoLC)39566208
cnb000095652

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC