Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:10x 
BK
2. oprav. a doplněné vyd.
Praha : Pragoeduca, 1997
xxix, 520 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-85856-50-6 (váz.)
Obsahuje předmluvu, úvod, rejstřík
Poznámka o autorech
Korespondence obchodní - čeština - angličtina - učebnice
000017263
Předmluva XVII // Úvod XIX // 1. Organizace a průzkum trhu 2 // 1.1 Struktura trhu 2 // 1.2 Zastoupení 8 // 1.3 Průzkum trhu , 18 // 1.3.1 Základní informace 18 // 1.3.2 Komoditní průzkum 18 // 1.3.3 Cenový průzkum 22 // 2. Poptávka 32 // 2.1 Vyžádání nabídky 32 // 2.1.1 Vyžádání nabídky od nových dodavatelů 32 // 2.1.2 Vyžádání nabídky od zavedených dodavatelů 38 // 2.2 Odpověď na poptávku 46 // 2.2.1 Předběžná odpověd 46 // 2.2.2 Vyjasňování, odkaz 48 // 2.2.3 Záporná odpověd 54 // 3. Nabídka 60 // 3.1 Nabídka z vlastní iniciativy 60 // 3.1.1 Nábor u nových zákazníků 60 // 3.1.2 Nábor u známých zákazníků 64 // 3.1.3 Nabídka skladového zboží 70 // 3.1.4 Nabídka volné výrobní kapacity 74 // 3.1.5 Nabídka novinky 76 // 3.1.6 Nabídka vzorků 80 // 3.2 Nabídka na základě poptávky 84 // 3.2.1 Nabídka odpovídající poptávce 84 // 3.2.2 Nabídka se změnou 94 // 3.2.3 Protinabídka 98 // 3.3 Náležitosti nabídky 102 // 3.3.1 Formulář nabídky 102 // 3.3.2 Popis zboží 106 // 3.3.3 Jakost a provedení 106 // 3.3.4 Balení 108 // 3.3.5 Množství 110 // 3.3.6 Cena a dodací podmínky 110 // 3.3.7 Pojištění 112 // 3.3.8 Dodací Ihúta 114 // 3.3.9 Platební podmínky 114 // 3.3.10 Servis, záruky 116 // 3.3.11 Platnost nabídky 118 // 3.4 Dodatečné změny, opravy, storno, urgence 118 // 3.5 Pokyny zástupci 126 // 3.6 Odpověd na nabídku 132 // 3.6.1 Předběžná odpověd 132 // 3.6.2 Vyjasňování nabídky, vyžádání údajů, vzorků 134 // 3.6.3 Protinabídka 138 // 3.6.4 Odmítnutí nabídky 144 // 4. Cena 150 // 4.1 Cena z hlediska kupujícího 150 // 4.1.1 Vyžádání cenové informace 150 // 4.1.2 Snížení ceny 152 // 4.1.3 Stanovisko ke zvýšení ceny 160 // 4.2 Cena z hlediska prodávajícího 164 // 4.2.1 Oznámení ceny 164 // 4.2.1.1 Předběžné sdělení, vyjasňování 164 //
4.2.1.2 Konkrétní cenová informace 168 // 4.2.1.3 Cenové pokyny zástupci 170 // 4.2.2 Změna ceny 174 // 4.2.2.1 Snížení ceny 174 // 4.2.2.2 Zvýšení ceny 182 // 4.2.2.3 Oprava ceny 186 // 4.2.2.4 Pokyn zástupci 190 // 5. Platební podmínky 198 // 5.1 Z hlediska kupujícího 198 // 5.1.1 Vyjasňování 198 // 5.1.2 Způsob placení 200 // 5.1.2.1 Plat předem 200 // 5.1.2.2 Dokumentární akreditiv 202 // 5.1.2.3 Speditérská a bankovní dobírka 204 // 5.1.2.4 Proti dokumentům 206 // 5.1.2.5 Úvěr krytý 208 // 5.1.2.6 Úvěr volný 210 // 5.2 Z hlediska prodávajícího 212 // 5.2.1 Vyjasňování 212 // 5.2.2 Způsob placení 216 // 5.2.2.1 Platba předem 216 // 5.2.2.2 Dokumentární akreditiv 220 // 5.2.2.3 Speditérská a bankovní dobírka 224 // 5.2.2.4 Proti dokumentům 224 // 5.2.2.5 Úvěr krytý 228 // 5.2.2.6 Úvěr nekrytý 230 // 6. Objednávka 236 // 6.1 Z hlediska kupujícího 236 // 6.1.1 Zadání objednávky 236 // 6.1.1.1 Předběžná objednávka 236 // 6.1.1.2 Závazná objednávka 238 // 6.1.1.3 Urgence potvrzení objednávky 244 // 6.1.2 Průběh vynzování objednávky 246 // 6.1.2.1 Dotazy a změny 246 // 6.1.2.2 Urgence dodávky 252 // 6.1.3 Storno objednávky 254 // 6.2 Z hlediska prodávajícího 260 // 6.2.1 Příjem objednávky 260 // 6.2.1.1 Předběžná zpráva, vyjasňování 260 // 6.2.1.2 Návrh změn 262 // 6.2.2 Potvrzení objednávky 266 // 6.2.2.1 Průvodní dopis 266 // 6.2.2.2 Dodatečné opravy, urgence souhlasu 272 // 6.2.3 Průběh vyřizování objednávky 274 // 6.2.4 Odmítnutí objednávky 282 // 6.2.5 Storno objednávky 286 // 7. Expedice, fakturace 294 // 7.1 Z hlediska kupujícího 294 // 7.1.1 Odesílací pokyny 294 // 7.1.2 Fakturační pokyny 298 // 7.1.3 Změny v expedici 300 // 7.1.4 Urgence odeslání zboží 306 // 7.1.5 Převzetí zásilky 308 // 7.2 Z hlediska prodávajícího 314 //
7.2.1 Příprava expedice 314 // 7.2.2 Změny v expedici 322 // 7.2.3 Odesílací avíza a pokyny 328 // 7.2.3.1 Avízo odběrateli 328 // 7.2.3.2 Pokyny místnímu speditérovi 332 // 7.2.3.3 Pokyny zahraničnímu speditérovi 332 // 7.2.3.4 Pokyny přístavnímu speditérovi 334 // 7.2.4 Fakturace, vystavení a odeslání dokladů 338 // 7.2.5 Předání zásilky 342 // 8. Inkasní problémy 346 // 8.1 Z hlediska kupujícího 346 // 8.1.1 Odmítnutí zásilky, inkasních dokladů 346 // 8.1.2 Žádost o změnu platební lhůty 350 // 8.1.3 Stanovisko к vymáhání pohledávky 352 // 8.1.4 Provedení úhrady 358 // 8.2 Z hlediska prodávajícího 360 // 8.2.1 Stanovisko к nepřevzetí zásilky, inkasních dokladů 360 // 8.2.1.1 Upozornění odběrateli 360 // 8.2.1.2 Pokyny speditérovi 366 // 8.2.1.3 Pokyny bance 370 // 8.2.1.4 Pokyny zástupci 374 // 8.2.1.5 Akreditívni závady 378 // 8.2.2 Vymáhání pohledávky : 382 // 8.2.2.1 Stanovisko к žádosti o odložení platby 382 // 8.2.2.2 Upomínky splatných pohledávek 384 // 8.2.2.3 Vymáhání u speditéra 392 // 8.2.2.4 Pokyny zástupci 394 // 8.2.3 Potvrzení příjmů úhrady 398 // 9. Reklamace 406 // 9.1 Z hlediska kupujícího 406 // 9.1.1 Předběžná reklamace 406 // 9.1.2 Uplatnění reklamace 410 // 9.1.3 Urgence vyřízení reklamace 420 // 9.2 Z hlediska prodávajícího 424 // 9.2.1 Předběžné vyjádření, odkaz 424 // 9.2.2 Uznání reklamace 430 // 9.2.2.1 Bezvýhradné uznání 430 // 9.2.2.2 Uznání reklamace s výhradou, kompromis 434 // 9.2.3 Zamítnutí reklamace 440 // 9.2.4 Pokyny zástupci 452 // 10. Různé 460 // 10.1 Korespondence s hotely, ubytování, konference 460 // 10.2 Návštěvy, program jednání 464 // 10.3 Korespondence s bankou 470 // 10.4 Děkovné dopisy, gratulace, kondolence 480 // 10.5 Změna adresy, změna ve vedení firmy 482 // 10.6 Veletrhy, výstavy 486 //
10.7 Informace o firmách 488 // Rejstřík 495 // Contents // 1. Market Organization and Market Research 3 // 1.1 Market structure 3 // 1.2 Representation 9 // 1.3 Market research 19 // 1.3.1 Basic information 19 // 1.3.2 Commodity research 19 // 1.3.3 Price research 23 // 2. Inquiry 33 // 2.1 Asking for offers 33 // 2.1.1 Asking for offers from new suppliers 33 // 2.1.2 Asking for offers from established suppliers 39 // 2.2 Answering inquiries 47 // 2.2.1 Preliminary answer 47 // 2.2.2 Clearing up, referring to third parties 49 // 2.2.3 Negative reply 55 // 3. Offer 61 // 3.1 Unsolicited offer 61 // 3.1.1 Addressing new customers 61 // 3.1.2 Addressing traditional customers 65 // 3.1.3 Offering stock goods 71 // 3.1.4 Offering free production capacity 75 // 3.1.5 Offering novelties 77 // 3.1.6 Offering samples // 3.2 Offer in reply to inquiries 85 // 3.2.1 Offer corresponds to inquiry 85 // 3.2.2 Offer with alterations 95 // 3.2.3 Counter-offer 99 // 3.3 Essentials of the offer 103 // 3.3.1 Offer form 103 // 3.3.2 Product description 107 // 3.3.3 Quality, finish 107 // 3.3.4 Packing 109 // 3.3.5 Quantity Ill // 3.3.6 Price, terms (conditions) of delivery Ill // 3.3.7 Insurance 113 // 3.3.8 Term (time) of delivery 115 // 3.3.9 Terms (conditions) of payment 115 // 3.3.10 Service, guarantee 117 // 3.3.11 Validity of offer 119 // 3.4 Subsequent alteration, correction, cancellation, // reminder 119 // 3.5 Instructions to representatives 127 // 3.6 Response to offers 133 // 3.6.1 Preliminary reply 133 // 3.6.2 Asking for explanation, details, samples 135 // 3.6.3 Counter-offer 139 // 3.6.4 Declining the offer 145 // 4. Price 151 // 4.1 Price from the buyer’s viewpoint 151 // 4.1.1 Requesting price information 151 // 4.1.2 Price reduction 153 // 4.1.3 Reaction to increased prices 162 // 4.2 Price from the seller’s viewpoint 165 // 4.2.1 Giving price information 165 //
4.2.1.1 Preliminary information, explanation 165 // 4.2.1.2 Giving exact price information 169 // 4.2.1.3 Price instructions to the agent 171 // 4.2.2 Price alteration 175 // 4.2.2.1 Price reduction 175 // 4.2.2.2 Price increase 183 // 4.2.2.3 Price correction 187 // 4.2.2.4 Instructions to the agent 191 // 5. Terms of payment 199 // 5.1 From the buyer’s viewpoint 199 // 5.1.1 Requesting explanation 199 // 5.1.2 Mode of payment 201 // 5.1.2.1 Payment in advance 201 // 5.1.2.2 Documentary letter of credit (L/C) 203 // 5.1.2.3 Cash on delivery (COD) through forwarder, bank 205 // 5.1.2.4 Against documents (documents against // payment, D/P) 207 // 5.1.2.5 Secured credit 209 // 5.1.2.6 Unsecured credit 211 // 5.2 From the seller’s viewpoint 213 // 5.2.1 Clearing up 213 // 5.2.2 Mode of payment 217 // 5.2.2.1 Payment in advance 217 // 5.2.2.2 Documentary letter of credit (L/C) 221 // 5.2.2.3 Cash on delivery (COD) through forwarder, bank 225 // 5.2.2.4 Against documents (documents against // payment, D/P) 225 // 5.2.2.5 Secured credit 229 // 5.2.2.6 Unsecured credit 231 // 6. Order 237 // 6.1 From the buyer’s viewpoint 237 // 6.1.1 Placing the order 237 // 6.1.1.1 Preliminary order 237 // 6.1.1.2 Binding order 239 // 6.1.1.3 Claiming order confirmation 245 // 6.1.2 Order in process 247 // 6.1.2.1 Requesting information, discussing alterations 247 // 6.1.2.2 Pressing for delivery 253 // 6.1.3 Cancelling the order 255 // 6.2 From the seller’s viewpoint 261 // 6.2.1 Receiving the order 261 // 6.2.1.1 Giving preliminary information 261 // 6.2.1.2 Suggesting alterations 263 // 6.2.2 Confirming the order 267 // 6.2.2.1 Covering letter 267 // 6.2.2.2 Subsequent corrections, pressing for approval 273 // 6.2.3 Order in process 275 // 6.2.4 Declining Ihe order 283 // 6.2.5 Cancelling the order 287 // 7. Dispatch, invoicing 295 // 7.1 From the buyer’s viewpoint 295 //
7.1.1 Giving dispatch instructions 295 // 7.1.2 Giving invoicing instructions 299 // 7.1.3 Alterations in dispatch 301 // 7.1.4 Pressing for dispafch 307 // 7.1.5 Taking delivery 309 // 7.2 From the seller’s viewpoint 315 // 7.2.1 Preparing dispatch 315 // 7.2.2 Alterations in dispatch 323 // 7.2.3 Dispatch instructions and advices 329 // 7.2.3.1 Dispatch advice to buyer 329 // 7.2.3.2 Dispatch instructions to local forwarder 333 // 7.2.3.3 Dispatch instructions to forwarder abroad 333 // 7.2.3.4 Dispatch instruction to shipping agent 335 // 7.2.4 Invoicing, issuing and sending documents 339 // 7.2.5 Handing over the consignment 343 // 8. Collection problems 347 // 8.1 From the buyer’s viewpoint 347 // 8.1.1 Refusing acceptance of delivery, of collection documents 347 // 8.1.2 Requesting change of payment term 351 // 8.1.3 Reactions to reminders 353 // 8.1.4 Remittances 1 359 // 8.2 From the seller’s viewpoint 361 // 8.2.1 Reactions to non-acceptance of delivery, // of collection documents 361 // 8.2.1.1 Warning to the buyer 361 // 8.2.1.2 Instructions to the forwarder 367 // 8.2.1.3 Instructions to the bank 371 // 8.2.1.4 Instructions to the agent 375 // 8.2.1.5 Letter of credit - payment with reserve 379 // 8.2.2 Enforcing payments 383 // 8.2.2.1 Reactions to request for extension of payment term.383 // 8.2.2.2 Reminders to the buyer 385 // 8.2.2.3 Reminders to the forwarder 393 // 8.2.2.4 Instructions to the agent 395 // 8.2.3 Confirming receipt of payment 399 // 9. Complaints 407 // 9.1 From the buyer’s viewpoint 407 // 9.1.1 Preliminary information 407 // 9.1.2 Presenting the claim 411 // 9.1.3 Pressing for settlement 421 // 9.2 From the seller’s viewpoint 425 // 9.2.1 Preliminary response, reffering to third parties 425 // 9.2.2 Recognizing the claim 431 // 9.2.2.1 Recognizing the claim without reserve 431 // 9.2.2.2 Recognizing the claim with reserve, offering compromise 435 //
9.2.3 Declining the complaint 441 // 9.2.4 Instructions to the agent 453 // 10. Miscellaneous 461 // 10.1 Writing to hotels, booking accomodation, // conference rooms 461 // 10.2 Business visits, preparing agenda 465 // 10.3 Writing to banks 471 // 10.4 Thank you letters, congratulations, condolences 481 // 10.5 Changing address, changing partners 483 // 10.6 Fairs, exhibitions 487 // 10.7 Trade references 489 // XVIOrganizace a průzkum trhu // 1.1 Struktura trhu 2 // 1.2 Zastoupení 8 // 1.3 Průzkum trhu 18 // 1.3.1 Základní informace 18 // 1.3.2 Komoditní průzkum 18 // 1.3.3 Cenový průzkum 222 // Poptávka // 2.1 Vyžádání nabídky 32 // 2.1.1 Vyžádání nabídky od nových dodavatelů 32 // 2.1.2 Vyžádání nabídky od zavedených dodavatelů 38 // 2.2 Odpověd na poptávku 46 // 2.2.1 Předběžná odpověd 46 // 2.2.2 Vyjasňování, odkaz 48 // 2.2.3 Záporná odpověd 543 // Nabídka // 3.1 Nabídka z vlastní iniciativy 60 // 3.1.1 Nábor u nových zákazníků 60 // 3.1.2 Nábor u známých zákazníků 64 // 3.1.3 Nabídka skladového zboží 70 // 3.1.4 Nabídka volné výrobní kapacity 74 // 3.1.5 Nabídka novinky 76 // 3.1.6 Nabídka vzorků 80 // 3.2 Nabídka na základě poptávky 84 // 3.2.1 Nabídka odpovídající poptávce 84 // 3.2.2 Nabídka se změnou 94 // 3.2.3 Protinabídka 98 // 3.3 Náležitosti nabídky 102 // 3.3.1 Formulář nabídky 102 // 3.3.2 Popis zboží 106 // 3.3.3 Jakost a provedení 106 // 3.3.4 Balení 108 // 3.3.5 Množství 110 // 3.3.6 Cena a dodací podmínky 110 // 3.3.7 Pojištění 112 // 3.3.8 Dodací lhůta 114 // 3.3.9 Platební podmínky 114 // 3.3.10 Servis, záruky 116 // 3.3.11 Platnost nabídky 118 // 3.4 Dodatečné změny, opravy, storno, urgence 118 // 3.5 Pokyny zástupci 126 // 3.6 Odpověd na nabídku 132 // 3.6.1 Předběžná odpověd 132 //
3.6.2 Vyjasňování nabídky, vyžádání údajů, vzorků 134 // 3.6.3 Protinabídka 138 // 3.6.4 Odmítnutí nabídky 1444 // 4. Cena // 4.1 Cena z hlediska kupujícího 150 // 4.1.1 Vyžádání cenové informace 150 // 4.1.2 Snížení ceny 152 // 4.1.3 Stanovisko ke zvýšení ceny 160 // 4.2 Cena z hlediska prodávajícího 164 // 4.2.1 Oznámení ceny 164 // 4.2.1.1 Předběžné sdělení, vyjasňování 164 // 4.2.1.2 Konkrétní cenová informace 168 // 4.2.1.3 Cenové pokyny zástupci 170 // 4.2.2 Změna ceny 174 // 4.2.2.1 Snížení ceny 174 // 4.2.2.2 Zvýšení ceny 182 // 4.2.2.3 Oprava ceny 186 // 4.2.2.4 Pokyn zástupci 1905 // Platební podmínky // 5.1 Z hlediska kupujícího 198 // 5.1.1 Vyjasňování 198 // 5.1.2 Způsob placení 200 // 5.1.2.1 Plat předem 200 // 5.1.2.2 Dokumentární akreditiv 202 // 5.1.2.3 Speditérská a bankovní dobírka 204 // 5.1.2.4 Proti dokumentům 206 // 5.1.2.5 Úvěr krytý 208 // 5.1.2.6 Úvěr volný 210 // 5.2 Z hlediska prodávajícího 212 // 5.2.1 Vyjasňování 212 // 5.2.2 Způsob placení 216 // 5.2.2.1 Platba předem 216 // 5.2.2.2 Dokumentární akreditiv 220 // 5.2.2.3 Speditérská a bankovní dobírka 224 // 5.2.2.4 Proti dokumentům 224 // 5.2.2.5 Úvěr krytý 228 // 5.2.2.6 Úvěr nekrytý 230Objednávka // ó.l Z hlediska kupujícího 236 // 6.1.1 Zadaní objednávky 236 // 6.1.1.1 Předběžná objednávka 236 // 6.1.1.2 Závazná objednávka 238 // 6.1.1.3 Urgence potvrzení objednávky 244 // 6.1.2 Průběh vyřizování objednávky 246 // 6.1.2..1 Dotazy a změny 246 // 6.1.2.2 Urgence dodávky 252 // 6.1.3 Storno objednávky 254 // 6.2 Z hlediska prodávajícího 260 // 6.2.1 Příjem objednávky 260 // 6.2.1.1 Předběžná zpráva, vyjasňování 260 // 6.2.1.2 Návrh změn 262 // 6.2.2 Potvrzení objednávky 266 // 6.2.2.1 Průvodní dopis 266 //
6.2.2.2 Dodatečné opravy, urgence souhlasu 272 // 6.2.3 Průběh vyřizování objednávky 274 // 6.2.4 Odmítnutí objednávky 282 // 6.2.5 Storno objednávky 2867 // Expedice, fakturace // 7.1 Z hlediska kupujícího 294 // 7.1.1 Odesílací pokyny 294 // 7.1.2 Fakturační pokyny 298 // 7.1.3 Změny v expedici 300 // 7.1.4 Urgence odeslání zboží 306 // 7.1.5 Převzetí zásilky 308 // 7.2 Z hlediska prodávajícího 314 // 7.2.1 Příprava expedice 314 // 7.2.2 Změny v expedici 322 // 7.2.3 Odesílací avíza a pokyny 328 // 7.2.3.1 Avízo odběrateli 328 // 7.2.3.2 Pokyny místnímu speditérovi 332 // 7.2.3.3 Pokyny zahraničnímu speditérovi 332 // 7.2.3.4 Pokyny přístavnímu speditérovi 334 // 7.2.4 Fakturace, vystavení a odeslání dokladů 338 // 7.2.5 Předání zásilky 342Ô // Inkasní problémy // 8.1 Z hlediska kupujícího 346 // 8.1.1 Odmítnutí zásilky, inkasních dokladů 346 // 8.1.2 Žádost o změnu platební lhůty 350 // 8.1.3 Stanovisko к vymáhání pohledávky 352 // 8.1.4 Provedení úhrady 358 // 8.2 Z hlediska prodávajícího 360 // 8.2.1 Stanovisko к nepřevzetí zásilky, inkasních dokladů 360 // 8.2.1.1 Upozornění odběrateli 360 // 8.2.1.2 Pokyny speditérovi 366 // 8.2.1.3 Pokyny bance 370 // 8.2.1.4 Pokyny zástupci 374 // 8.2.1.5 Akreditívni závady 378 // 8.2.2 Vymáhání pohledávky 382 // 8.2.2.1 Stanovisko к žádosti o odložení platby 382 // 8.2.2.2 Upomínky splatných pohledávek 384 // 8’.2.2.3 Vymáhání u speditéra 392 // 8.2.2.4 Pokyny zástupci 394 // 8.2.3 Potvrzení prýmu úhrady 3989 // Reklamace // 9.1 Z hlediska kupujícího 406 // 9.1.1 Předběžná reklamace 406 // 9.1.2 Uplatnění reklamace 410 // 9.1.3 Urgence vyřízení reklamace 420 // 9.2 Z hlediska prodávajícího 424 // 9.2.1 Předběžné vyjádření, odkaz 424 //
9.2.2 Uznání reklamace 430 // 9.2.2.1 Bezvýhradné uznání 430 // 9.2.2.2 Uznání reklamace s výhradou, kompromis 434 // 9.2.3 Zamítnutí reklamace 440 // 9.2.4 Pokyny zástupci 45210 // Různé // 10.1 Korespondence s hotely, ubytování, konference..460 // 10.2 Návštěvy, program jednání 464 // 10.3 Korespondence s bankou 470 // 10.4 Děkovné dopisy, gratulace, kondolence 480 // 10.5 Změna adresy, změna ve vedení firmy 482 // 10.6 Veletrhy, výstavy 486 // 10.7 Informace o firmách 488
(OCoLC)41240994
cnb000299876

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC