Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Pragoeduca, 1992

objednat
ISBN 80-900849-4-X
000017286
Rekat.
5 // UVOĎ // OBSAH INHALT // 1. VŠEOBECNÉ ALLGEMEINE // ZPRÁVY NACHRICHTEN 6 // 2. POPTÁVKA ANFRAGE // vývoz Export 18 // dovoz 26 // 3. NABÍDKA ANGEBOT // vývoz Export 32 // dovoz Import 70 // 4. CENY PREISE // vývoz Export 80 // dovoz 86 // 5. OBJEDNÁVKA AUFTRAG // vývoz Export 90 // dovoz 106 // 6. EXPEDICE VERSAND // vývoz 118 // dovoz 144 // 7. PLACENÍ ZAHLUNG // vývoz 154 // 8. REKLAMACE REKLAMATION // vývoz Export 172 // dovoz 184 // 9. RŮZNÉ VERSCHIEDENES 194 // REJSTŘÍK // 197 // 197 // REJSTŘÍK // REJSTŘÍK // adresa 1183 // - dodavatele 0265 // - firem 0392 // - naše 0276, 1182 // - vývozce 0574 // - zasílatele 1881 adresát 0096 // akce předváděcí 0917 akceptace 1974, 2163, 2567, 2614 akreditiv dělitelný 2495 // - neodvolatelný 0847, 2494 // -, otevření 1616, 1891, 2438, 2503 // - potvrzený 2496 // -, prodloužení 1616, 1891, 2453 // - převoditelný 2495 arbitrážní řízení 0863 atest 0391 // avízo 1123, 1984, 2019, 2314, 2333 // balení 0356, 0534, 0554, 0614, 0765, 0814, 0901, 1079, 1113 balící list 2482 balík 0616, 0816 banka 2459, 2493, 2549, 2564 barva 0212 bedna 0616, 0817 // celní projednání 2086, 2138-9, 2338, 2347 celnice 2329 // cena 0358, 0530, 0553, 0626, 1276, 1300 -, konkurenční 0772 // - na světových trzích 0739 -, sleva 1401 // -, snížená 0378 // -, úprava 1289 // -, zvýšení 1328 // ceník 0344, 0522, 0647, 1384 // cenový limit 1405
// čas 0144, 0222, 0546, 1511, 1715 // částka dlužná 2587 člun 1905, 1958 čtvrtletí 0242, 1537-8 // dálnopis 0003, 0089, 0120, 1969, 2618 datum 0096, 0509 deklarace 2293 // delegát 0226, 2012, 2852, 2883 dispozice dopravní 1712,1880,1933, 2263, 3092 // dobírka 0844 dobropis, zaslání 3106 dobrozdání 2851 // dodací lhůta 0353, 0360, 0398, 0546, 0547, 0623, 0717, 0768, 1167, 1168, 1178, 1457, 1473, 1549, 1550, 1560, 1751, 1794-7, 2269, 2348 // - možnosti 0225, 0340, 0402, 0543, 0651, 1722 // - podmínka 0358, 0529, 0532, 0636, 0703, 1283 // dodávka částečná 2451, 2470 // - dílčí 1522, 1594, 1742, 2275 -, podmínky 0705 // -, zajištění 0546 dohoda 0239, 2865 doklady 2479 // - celní 2166 // - přepravní 2290, 2303, 2465 -, převzetí 2553 // - pro celní odbavení 1160 -, vystavení 1886 // -, zaslání 2338 // dokumentace technická 0345, 0388, 0524, 0577, 0939 -, zaslání 0600 dokumenty, v. doklady dopis 0003, 0120, 0133-4, 0252 doprava 1885 // REJSTŘÍK // 198 // dotaz 2607 dotazník 0748 // duplikát nákladního listu 2007 expedice 2093, 2125, 2273 // faktura 1121, 2314, 2531, 2548, 2562, 2572 // - celní 2058 // - konzulární 2059 // - proforma 0512, 0521, 0531, 0645, 1121, 1452-3 // -, předložení 2481 // - splatná 2532, 2541 // -, úhrada 2515, 2557, 2586 -, vyrovnání 2522 fax 0003, 0092 fotografie 0559, 0608, 0937 // hlášení 2136 hodnota 0908, 2462 // - nominální 0908 // - obchodní 0899 // chyba 1487, 2131 // Incoterms 0533 inkaso
2590 intervence 2604 // jakost 0355, 0397, 0553, 0611, 0712, 1140 // -, cena 1392 // -, osvědčení 2005 // jednání obchodní 1786 // -, výsledek 0062, 0263, 0660, 0676 // jméno 0162, 1889 // kalkulace 1400 kamión 1905, 1958 kapacita 0695, 0698, 0710 karton 0616 // katalog 0274, 0344, 0372, 0522, 0608, 0647, 0934, 1273, 1279 // kolekce 0335, 0348, 0944 komerční zápis 2015, 2848 kompletace 0709, 1912 konkurence 0661, 1403-4 konosament palubní 2491 // - přejímací 2491 -, sada 2060 kontejner 1958 kontingent 0239, 0240 konto 2539 kontrakt 1871 kontrola 3063, 3096, 3120 kopie 0029, 0103 korespondence 1710 krabice 0818 // kus 0617, 0806 kvóta 0238 // latění 0616, 0817 lhůta dodací 0360, 0398 // - náhradní 1591 // - platební 2535 // - poslední 2587 -, potvrzená 2279 // - pro odeslání 2279 // - reklamační 2875, 2907 // - sjednaná 2279 likvidace 2557 limit cenový 1405 loď 1889 // lodní prostor 1905 // manko 3113 měna 2605 // meziprodej 0505, 0556, 0634, 0702, 0734 místo určení 2258 // množství 0357, 0367-8, 0530, 0553, 0620, 1388 // model 0210, 0752, 0947 modernizace 0591 // 199 // REJSTŘÍK // nabídka 0602, 0680, 0720, 0750 // - bezpředmětná 0735 // - kompletní 0343, 0577 // - konkurence 0661 // - neplatná 0662 // - nezávazná 0343, 0364-5 // - nová 0735, 0745 // -, platnost 0537, 0632, 0731 -, projednání 0542, 0650 -, zaslání 0273-5, 0385-7, 0403 -, závazná 0343, 0363-5, 0718 nábor 0675, 0678 nábřeží 1963 nákladní list 2007 náklady
na vrub 2556 -, náhrada 3081 -, odpovědnost 2350 // - přepravní 2024 // - výrobní 1323 // - zbytečné 2570 nákres 1529 // nákup 0352, 0584, 0676, 1086 náležitost 2605, 2846 nalodění 1887, 1964, 2454 nárok 2537, 3081 nával práce 0033, 1499, 1509 návěští 1187 // návrh 0013-4, 0131, 0776, 1529, 2881 návštěva 0090, 0577, 0601, 3254 názor 0682, 0722, 0915, 2885 nedoplatek 2529 nedorozumění 2461 nejasnost 1711 nepříjemnost 1808, 2589 nesplnění 1810 nesrovnalost 2010, 2063 netto 0810 // novinka 0333, 0541, 0557, 0561, 0946 // obal, druh 2025 -, stav 3158 // obalová jednotka 1122, 1998, 2003, 2026, 3094 // období 0593, 0665, 0677, 0696 objednávka 1701, 1806, 1808 // - definitivní 1145 -, kompletace 0709 -, obdržení 0508 // - pevná 0503, 0698, 0717, 1788 // -, potvrzení 0509, 1457, 1461, 1471-2, 1495, 1505-6, 1533, 1574, 1583, 1702-3 // - předběžná 1451 // - stornovaná 1147, 1565, 1747, 1761 -, vyřizování 1627 // - závazná 0569 // - v záznamu 0670 // - zkušební 0544 obsah 1704, 2303 odběr 0714 odběratel 2317 odborník 0914 odeslání avisa 1984 -, lhůta 2279 // -, pokyny 2278 -, zpráva 2016 odpovědnost 2015, 2350 odškodnění 1798, 2015, 2882, 2977-8 omyl 2563, 3116, 3154 opce 1064 // oprava 1563, 1705, 1749 oprávněnost 2884 originál 0133, 0252, 0642-4, 1772 osvědčení o analýze 2005, 2490 // - o původu 0845, 1981, 2004, 2488 // paleta 0810 partie 2838 penále 1810 // placení 1892, 1910, 1934, 1955, 2606, 2615 platnost 2472
// - akreditivu 1891 // - nabídky 0537, 0632, 0731, 0743 plomba 2159, 2834, 3097 // REJSTŘÍK // 200 // podklady 0129, 1097 podmínky 1781, 2256 // - cenové 0703 // - dodad 0358, 0703 // - nepřijatelné 0237 // - obvyklé 0016 // - platební 0359, 0536, 0630, 0703, 0838, 1080, 2031, 2089, 2534 // - prodejní 2538 // - sjednané 2270 // - všeobecné 0529 // - výhodné 0552 // podpis 0102, 0126, 0162, 2560 // pohledávka 2540, 2585 // pochopení 0144 // pojistka 1982, 2015, 2487 // pojištění 0831, 1260-1 // pojišťovna 2015, 2856, 2858, 2870, 2975 // pololetí 1537-8 // položka skladová 0364 // popis 0345, 2831, 2973 // poplatek 0770 // poptávka, postoupení 0228 // -, projednání 0255 // postih 2015 // posudek 0914 // poškození 3068, 3096 // pošta 0116, 0118, 0517, 1992, 2039 // potvrzení bankovní 1974, 2162-3, 2167 // - dodad lhůty 1463 // - objednávky 0509, 1405, 1457, 1461, 1471-2, 1505-6, 1533, 1574, 1583, 1702-3, 1753 // poukaz 2167, 2574, 2606 použití 0383, ,2504 povolení dovozní 1890 pozornost 0653 // požadavek 0822, 1138, 1291, 1575, 2891 právo 0085, 1766, 1797, 1810, 2353, 3079 prejudice 2939 prodej 0234 // - výhradní 0234 // prodejní podmínky 2538, 0636, 0529 prodejnost 0682 // prodlení 1936, 2015, 2548, 2556, 2570 proforma faktura 0512, 0521, 0531, 0645, 0875, 1121, 1452-3, 1461, 1721 program 0265, 0334, 0665, 1770, 1928 projednání 0049, 0090, 0123, 3268 ? prospěch 0144 // prospekt 0523, 0608, 0647, 0936, 1547 // prostor 2558 // - lodní
1906 // protinávrh 0728, 3259 // protokol 2846, 2852 // provedení 0354, 0397, 0947 // provize 2507 // předání 0141, 2312 // předpis 2294-5, 3125 // přehlédnutí 2557, 2574 // překládka zboží 2451 // přeplatek 2506, 2520, 2530 // přeprava 2857, 2908 // přepravce 2015, 2309, 2844, 2849, 2869, 2955 // přepravné 2465 // převod 2586 // převzetí 2164, 2485 // příjemce 1883, 2290, 2303, 2312 // příkaz 2586, 2607, 2618 // příloha 0030, 0112, 0706 // připomínka 0546, 0726-7, 0776, 1931 // přirážka 1294-6, 1320, 1325 // přístav 1887, 1963 // rabat 0812 reexpedice 2153 reexport 0235 // reference 0001-2, 0392, 0530, 0553, 2154 reklamace 2015, 2820-1, 2825, 2830, 2845, 2854, 2859, 2879, 2903-7, 3080, 3089, 3248 // reklamační lhůta 2875, 2907 riziko 2351, 2354, 2556, 2570 // 201 // REJSTŘÍK // rozdíl 1321, 2527, 3153 rozhodnutí 0724-5 rozměr 2286, 2831, 2937 // sada 0617, 2060, 2491 sazba 0740 // sdělení 0250, 0340, 0402, 1881 schválení 0886, 1176, 1529, 1843 signo 1113, 1999 situace ekonomická 1328 -, vývoj 0061 -, změna 1544 // sklad 0788, 1737, 1803, 1889, 1963 skonto 0812, 1262-3, 2537 sleva, bez 1262 // - množstevní 1265 // - na reklamaci 2897 // - - zásilku 2898 // -, poskytnutí 0379, 0830, 1293, 1387 // - zvláštní 1312 směnka 1974, 2163, 2611 smlouva 0135, 0234 sortiment 0681 // -, dodávka 0707 -, objednávka 0671 -, sleva 1312 -, výrobní kapacita 0669 souběh 0709 // souhlas 1462, 1555-6, 1598, 1709, 1879, 1916, 1956, 2504 souprava
0806 // specifikace 0395, 0513, 0531, 0606, 0612, 0719, 0900, 1107, 1122, 1618, 1715, 1721, 1727, 1735, 2003, 2303 speditér, v. zasílatel spěšnina 2039 splatnost 2031, 2559, 2611 spojení, navázání 0225 // - obchodní 0235 spolupráce 2911 spor 0863 // stanice určení 1881, 1962, 2291 // stanovisko 0063 // - konečné 0078, 1760 -, obdržení 1549 // -, sdělení 1289, 1760, 2879-80 stav inkasa 2603 // - objednávek 0671 // - zásilky 2832 strpení 0219, 2825 styk 2938 storno 1570 // surovina 0738, 1324, 1500 // šek 1975, 2502, 2518 škoda, náhrada 3081 -, odpovědnost 2350 -, popis 2831 -, zjištění 2015 // test 0916 testování 1137 trata 2552 trh 0701, 0739 // účel 0908, 1159, 1162 účet 2121, 2354, 2515, 2988 účtárna 2573 // údaj, doplnění 0208, 1573 -, oprava 0066, 0663, 1573 -, ověření 1472, 1511, 1516 -, sdělení 0027-8, 1516 -, upřesnění 1516 -, vyjasnění 1516 úhrada, obdržení 2523 -, provedení 2605 -, termín 2558 // - urychlená 2529 // ukázka 0349, 0390, 0945, 1069 upomínka 2571, 2576, 2582 úprava 1289 // urgence 0069, 0095, 1171,1807, 2546, 2555 úrok 2538 úvěr 0852 // REJSTŘÍK // 202 // uzávěrka 2581 -, schválení 1477 // vagón 1905, 1920 -, zaslám 0342-7, 0566 zákazník 0684 // vážní list 2006 záměna 3112 // vrácení 0140, 2900-1 zaplacení 1972, 2554, 2588, 2604 // všeobecné prodejní a dodací podmínky zařízem 0392, 0482, 0582, 1087 // 0529 záruční lhůta 2876 // výhrada meziprodeje 0505, 0556, 0634, zásada
2015 // 0702, 0734 zasílatel 1881, 1960, 1979, 2135 // vyjádření 0079 zásilka dílčí 2301 // vyjasnění 0207, 1516 -, identifikace 1157, 2335 // výkres 0389, 0525, 0647, 0938, 1530 -, nepřevzetí 2551, 2566 // výlohy 0808, 2338, 3161 -, předání 2312 // výměna 2896 -, údaje 1121, 2024 // výpis 0136 -, vrácení 2901, 2950-2 // výroba, omezení 0233 zboží, balení 1606 // -, předání 1472 -, dodávka 0394-5 // -, zahájení 0888, 1604 -, jakost 0712 // -, zastavení 0233, 1613, 1746 -, kontingent 0239-40 // -, změna 0737-41 -, nabídka 0244, 0713 // vyřízení 0023,0148,0228,1486,1599,1627, -, náhradm 2948, 3107 // 2461, 2845, 2858, 2940, 2955 -, odebrání 0654 // vyrovnání 1321-4, 2522 -, odmítnutí 1799 // výstava 0883, 1175 -, omezení výroby 0233 // vysvětlení 0025, 0152, 1400 -, položka 0708, 1608-9 // vývoj 0061, 2602 -, prodejnost 0682 // vývoz 0575 -, specifikace 0395, 0513, 0606 // vývozce 0574 -, výhradní prodej 0234 // vyžádání 0747 -, výroba 1604-5, 1607, 1612-4 // vzor 0211, 0947 zdržení 0159, 0261, 1513, 2461 // vzorek 0864, 1155, 1168 ztráta 1798, 2889 // -, objednávka 1102 zůstatek 0376 // - referenční 1893, 2270 - reklamovaného zboží 2847 železniční stanice 2330

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC