Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.7) Půjčeno:11x 
BK
1. vyd.
Praha : Albatros, 1995
63 s. : obr.

objednat
ISBN 80-00-00233-7 (váz.)
Dějiny v obrazech
Česko - dějiny - stol. 18. - výklady pro děti
000017487
SLOVNÍČEK // Rokoko a klasicismus // štuk hmota ze sádry, vápna a písku používaná pro // modelování architektonické výzdoby fronton uzavřený nebo polouzavřený štít nad oknem či // portálem // portál architektonicky upravený vchod, často // několikadílný s okny, sloupky a pilastry pilastr plochý pilíř s patkou a hlavicí dělící fasádu // kladl vodorovné překlady nad sloupy // feston věnec nebo půlvěnec z listů, květů nebo plodů, // pás festonů tvoří girlandu // Pohodlí a soukromí // kanelování svislé žlábkování // vykládání dřeva jiným dřevem odlišné barvy, slonovinou, perletí či kovem pohodlné široké křeslo, čalouněné nebo pol-strované // pohodlné lavice s opěradly vzadu i po stranách určené ? sezení či ležení (divan, otoman, sofa ap.) // (gobelín) — nástěnné koberce zhotovované pro-tkáváním nebarevné osnovy barevnými útky, vytvářejícími vzory a obrazy // Selská rebélie roku 1775 // intarzie // lenoška // pohovky // tapisérie // člověčenství (nepřesně nevolnictví) — tuhé poddanství, kdy // poddaný nesmí bez svolení své vrchnosti změnit bydliště, povolání, rodinný stav, nesmí kupovat ani prodávat své výrobky, rozhodovat o povolání svých dětí atd. // urbář soupis poddanských dávek a robotních // povinností. Urbáře byly na panstvích vedeny již od středověku // První služebník státu // osvícenský vládce jako nejvyšší Bohem ustanovený
pán absolutismus mění některé neudržitelné zákony omezující // rozvoj hospodářské aktivity poddaných a rozšiřuje některá práva a svobody // josefinismus panovník je vládcem nikoli z Boží vůle, ale jako představitel svrchovaného rozumu. Je zdůrazňována praktičnost všech reformních kroků policejní vládce se přiklání ? tradičním hodnotám spo-absolutismus lečnosti, odmítá reformy. Stát brání každému // projevu revoluce všudypřítomnou tajnou poli-• * ?? // Podle zvyku a kraje // došky // šindele // štít // brázděni // lomenice // kabřinec // roubení // skanzen // malé snopy ze žitné slámy vzájemně spojované a přivazované na střechu // ručně štípané dřevěné destičky po jedné straně opatřené drážkou a po druhé ostrou hranou, které jsou zasazovány do sebe a přibíjeny na střechy // stěna uzavírající půdní prostor trámová konstrukce vyplněná proutěným výpletem vyplněným tyčkami nebo kameny omaza-nými hlínou // štít z různě skládaných prken, způsoby skládání se liší podle oblastí // menší nebo větší stříška u vrcholu štítu naspo-du uzavřená // stěny složené z trámů či kulatiny spojené v nárožích pomocí zářezů. Mezery mezi trámy byly utěsňovány obvykle mechem a omazávány hlínou // muzeum v přírodě, kde jsou shromažďovány památky lidové architektury z určité oblasti // Úsilí prvních vlastenců // zpěvohra hra s převahou
mluveného textu a zpívanými // vložkami // činohra hra pouze s mluvenými texty // opera hudební dílo, text je obvykle v celém rozsahu // zpíván // pantomima hra, v níž je obsah sdělován pomocí výrazu tváře // a pohybu těla bez mluveného slova balet hudební představení, v němž je děj vyjadřován // tancem // Obsah // Filozofové, panovníci a revolucionáři Soupeři a spojenci Nelehký úkol Císařští soldáti Úředníci státu // Dobře uspořádané společenství Státní medicína a zdravotní policie // Technika doby manufaktur Přadláci, tkalci a faktoři // V soukenické manufaktuře Výroba papíru // Republika vzdělaných duchů Ve školních škamnách Rokoko a klasicismus Pohodlí a soukromí Od hravosti ? uměřenosti Proměny módního stylu Města a stát Větroplavci, panorámy a automaty // Společnost kaváren a salónů Selská rebélie roku 1775 Technický pokrok v zemědělství První služebník státu Tělesná poddanost neb člověčenství // Pohled ze selské světnice Podle zvyku a kraje Bez ohledu na rozdíl náboženství Úsilí prvních vlastenců Hudební klasicismus // V České expedici Obratný diplomat // 2 // 4 // 6 // 8 // 10 // 12 // 14 // 16 // 18 // 20 // 22 // 24 // 26 // 28 // 30 // 32 // 34 // 36 // 38 // 40 // 42 // 44 // 46 // 48 // 50 // 52 // 54 // 56 // 58 // 60 // 62

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC