Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999
49 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7013-282-5 (brož.)
Praktická příručka pro sestry
Popsáno dle dotisku vydaného v roce 2003
Obsahuje bibliografii na s. 49
000017591
OBSAH // Ošetřovatelský proces...7 // Význam ošetřovatelského procesu...8 // Organizační systémy práce sester ...9 // Skupinový systém ...10 // Systém primárních sester...11 // Fáze ošetřovatelského procesu...13 // Fáze 1 - zhodnocení nemocného ...13 // Fáze 2 - ošetřovatelská diagnóza ...16 // Fáze 3 - ošetřovatelský plán...17 // Fáze 4 - realizace plánu...18 // Fáze 5 - zhodnocení efektu poskytované péče . . .18 Metodický návod pro zavedení ošetřovatelského // procesu ...19 // Abeceda zásad pro zavedení // ošetřovatelského procesu...19 // Rámcový standard ošetřovatelského procesu ...22 // Závěr ...25 // Ošetřovatelská dokumentace...27 // Význam ošetřovatelské dokumentace ...27 // Formy ošetřovatelské dokumentace...28 // Zásady správné ošetřovatelské dokumentace...29 // Dokumentování ošetřovatelského procesu...29 // Základní ošetřovatelská dokumentace...30 // Formalizace záznamů...31 // Jak změnit ošetřovatelskou praxi...33 // Metody zavádění změn ...33 // Strategie zavádění změn...35 // Plánování změn...36 // Průběh změny ...37 // Vytvoření vhodného klimatu ...38 // Pilotní vyzkoušení změny...40 // Abeceda pro zavedení změn do praxe...41 // 3 // Mýty o ošetřovatelském procesu...43 // 1.Ošetřovatelský proces vyžaduje větší počet sester ... .43 // 2. Systémem skupinové péče už dávno pracujeme ...44 // 3. Ošetřovatelský proces je ošetřovatelská
dokumentace 45 // 4. Ošetřovatelský proces znamená zbytečnou administrativní práci ...45 // 5. Kdo bude zajišťovat ordinace lékaře, // když sestra bude dělat jen ošetřovatelský proces? .. .46 // 6. Kdo bude nosit mísy a utírat zadky, když budou všichni primárními nebo skupinovými sestrami? ... .46 // 7. Ošetřovatelský proces nelze zavést naráz, jednotlivé fáze se musí zavádět postupně ...47 // 8. Ošetřovatelským procesem vytlačuje sestra // od nemocného lékaře, protože se tlačí na jeho místo . .47 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC