Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:30x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 1992
168 s.

objednat
ISBN 80-901059-6-3 (brož.)
Studie ; sv. 2
Obsahuje ediční poznámku, úvod, resumé německy a anglicky
Bibliografie: s. 152-159
Systémy politické - Československo - r. 1918-1938 - studie
000017691
EDIČNÍ POZNÁMKA 7 // ÚVOD: TÉMA A JEHO ZPRACOVÁNÍ 8 // I. ČESKOSLOVENSKÝ POLITICKÝ SYSTÉM -ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY 11 // 1. Demokratický vládni systém 11 // 2. Historické okolnosti vzniku ČSR 12 // 3. Koncepce státu a její zahraničně politické souvislosti 16 // 4. Československá ústava 21 // a) Vzory ústavní listiny a historie jejího vzniku 22 // b) Hodnocení ústavy a její obsah 26 // 5. Moc zákonodárná, vládní a výkonná, soudnictví 27 // a) Československá parlamentní demokracie // a Parlamentarismus 27 // b) Zákonodárná moc - parlament (referendum) 29 // c) Moc vládní a výkonná 34 // 6. Soudnictví 46 // 7. Veřejná správa 47 // a) Pojem 47 // b) Veřejná správa na československém území 49 // c) Shrnutí 56 // 8. Občanská práva a svobody, ochrana menšin 61 // II. SYSTÉM POLITICKÝCH STRAN V ČESKOSLOVENSKU 73 // 1. Systém politických stran // jako součást demokratického systému 73 // 2. Základní charakteristiky systému // politických stran v předmnichovské ČSR 76 // 3. Volební soustava - československé volební zákonodárství 79 // 4. Poznámky k systému stran v ČSR 89 // III. KRIZE DEMOKRACIE 100 // 1. Demokracie v krizi 100 // 2. Rozměry demokracie 103 // 3. Silná demokracie v ČSR 1933 110 // 4. Výjimečné nesnáze československé demokracie 114 // a) Národnostní problematika 115 // b) Hospodářské a sociální poměry 135 // c) Mezinárodní postavení Československa a jeho zahraniční politika 142 // 5. Krize československé demokracie 144 // IV. ZÁVĚR 148 // PRAMENY A LITERATURA 152 // RESÜMEE (německé resumé) 160 // SUMMARY (anglické resumé) 165

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC