Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Trizonia, c1992
191 s. : il.

objednat
ISBN 80-85573-02-4 (brož.)
Obsahuje ilustrace
Bibliografie: s. 189
Čeština - učebnice středošk.
000017846
Obsah // I. SLOH...7 // 1. Popis a charakteristika...7 // A) Ukázky...7 // B) Co je popis a charakteristika, jejich témata...33 // C) Kompozice popisu a charakteristiky...34 // D) Jazykové prostředky popisu a charakteristiky ...36 // E) Otázky, úkoly a náměty...38 // 2. Životopis...53 // A) Ukázky...53 // B) Co je životopis, jeho téma...71 // C) Kompozice životopisu...72 // D) Jazykové prostředky životopisu...72 // E) Otázky, úkoly a náměty...73 // 3. Korespondence - dopis ...78 // A) Ukázky...78 // B) Co je dopis, jeho téma ...95 // C) Kompozice dopisu...95 // D) Jazykové prostředky dopisu...97 // E) Otázky, úkoly a náměty...97 // 4. Neverbální komunikace...104 // A) Ukázky...104 // B) Co je neverbální komunikace...109 // C) Otázky, úkoly a náměty...110 // 5. Projev (proslov)...114 // A) Ukázky...114 // B) Co je projev (proslov), jeho téma ...125 // C) Kompozice projevu (proslovu)...126 // D) Jazykové prostředky projevu (proslovu)...127 // E) Otázky, úkoly a náměty...127 // II. JAZYK...132 // 6. Nauka o slově a slovní zásobě...132 // 6.1 Ukázky...132 // 6.2 Slovo a jeho významy...139 // 190 // 6.3 Přehled slovních druhů...140 // 6.4 Stavba slova ...143 // 6.5 Slovní zásoba a její rozvrstvení...146 // 6.6 Obohacování slovní zásoby...152 // 6.7 Slovníky...162 // 7. Obecné poučení o jazyce...167 // 7.1 Jazyky indoevropské...167 // 8. Souhrnné opakování ...171 // Všestranné jazykové rozbory ...171 // A) Terminologie...171
// B) Grafické znázornění vět a souvětí...173 // 8.1 Všestranný jazykový rozbor 1 ...178 // 8.2 Všestranný jazykový rozbor 2 ...179 // 8.3 Všestranný jazykový rozbor 3 ...180 // Diktáty ...181 // 8.4 Diktát 1... 181 // 8.5 Diktát 2...182 // 8.6 Diktát 3...183 // 8.7 Diktát 4...183 // 8.8 Diktát 5...184 // 8.9 Diktát 6...185 // 8.10 Místo závěru... (aneb Diktát 7)...185 // Návrh tematického plánu...187 // Použitá literatura ...189 // Obsah...190 // iliočcská’ ťdeikii kiiinoviin // ч k . 191

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC