Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
1. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001
243 s. : il.

objednat
ISBN 80-7235-155-9 (brož.)
"Zpracováno podle Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury" -- Titulní list
Obsahuje ilustrace, slovník přejatých slov, slovník pojmů z lingvistiky a stylistiky
Čeština - učebnice středošk.
000017849
OBSAH // I.1 Nauka o slovní zásobě (lexikológie) // Motivace...7 // 1. Úvod do nauky o slovní zásobě...11 // 2. Význam pojmenování. Druhy pojmenování // podle stylistické platnosti...16 // 3. Druhy pojmenování podle významu...20 // 4. Přenášení pojmenování, obraznost...25 // 5. Slovní zásoba...32 // 6. Slovníky a práce s nimi ...36 // 7. Lexikální a sémantická cvičení ...43 // 8. Vybrané kapitoly ze sémantiky - jevy z nauky o slovní zásobě . . 47 // II. I Nauka o tvoření slov (derivologie) // Motivace...53 // 1. Úvod do nauky o tvoření slov ...55 // 2. Slovotvorná a morfémová stavba slova ...59 // 3. Tvoření slov (1. část)...64 // 4. Tvoření slov (2. část)...70 // 5. Slovotvorný a morfematický rozbor...74 // III. I Pravopis (ortografie) // 1. Psaní velkých písmen...81 // 2. Interpunkční znaménka - čárka ve větě jednoduché...88 // 3. Hranice slov v písmu...95 // IV. I Nauka o slohu (stylistika) // Motivace ...100 // 1. Publicistický styl - obecné poučení...103 // 2. Kompozice a jazykové prostředky publicistického stylu...108 // 3. Vybrané útvary publicistického stylu (1. část)...116 // 4. Vybrané útvary publicistického stylu (2. část) ...120 // 5. Vybrané útvary publicistického stylu (3. část) ...129 // 6. Publicistický styl - procvičování ...133 // 15 // V. I Tvarosloví (morfologie) // Motivace ...139 // 1. Úvod do tvarosloví...141 // 2. Slovní druhy ...145 // 3. Funkční tvarosloví
- jména (1. část)...153 // 4. Funkční tvarosloví - jména (2. část)...157 // 5. Funkční tvarosloví - slovesa (1. část)...163 // 6. Funkční tvarosloví - slovesa (2. část)...168 // 7. Funkční tvarosloví - slovesa (3. část)...173 // 8. Funkční tvarosloví - slovesa (4. část)...178 // 9. Funkční tvarosloví - slovesa (5. část)...185 // 10. Funkční tvarosloví - neohebné slovní druhy ...190 // Z historie české jazykovědy -Česká jazykověda v 19. století // a na počátku 20. století. Jan Gebauer...194 // 11. Formální tvarosloví - úvod...201 // 12. Formální tvarosloví - jména (1. část) ...205 // 13. Formální tvarosloví - jména (2. část)...211 // 14. Formální tvarosloví - slovesa ...217 // 15. Vybrané kapitoly ze sémantiky - tvaroslovné jevy (1. část)... 223 // 16. Vybrané kapitoly ze sémantiky - tvaroslovné jevy (2. část)... 225 // 17. Vybrané kapitoly ze sémantiky - tvaroslovné jevy (3. část)... 231 // Slovník přejatých slov ...233 // Slovník pojmů z lingvistiky a stylistiky...236 // I 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC