Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Oikoymenh : Filosofia, 2006
901 s.

objednat
ISBN 80-7298-181-1 (Oikoymenh)
ISBN 80-7007-230-X (Filosofia)
Sebrané spisy Jana Patočky ; sv. 12
Obsahuje bibliografické odkazy
Patočka, Jan, 1907-1977 - filozofie - studie
000017953
OBSAH // První díl // (Sebrané spisy sv. 12) PRÁCE PUBLIKOVANÉ // Předmluva...11 // ČÁST I. ČLÁNKY, STUDIE, PŘEDNÁŠKY...19 // Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krize evropského lidstva.. 21 // Význam pojmu pravdy pro Rádiovú diskusi s pozitivismem...34 // Filosofické předpoklady praktické činnosti...52 // Masaryk a naše dnešní otázky...87 // Masaryk včera a dnes...92 // Útěcha z filosofie...?? // Emanuel Rádi: Útěcha z filosofie... 107 // Ještě ? některým novějším kritikám Rádla...110 // Český humanismus a jeho poslední slovo v Rádioví...115 // Humanismus Edvarda Beneše...122 // J. L. Hromádka a filosofie...127 // Bolzanovo místo v dějinách filosofie...136 // Ladislav Klíma. Pokus o rozbor klíčových tezí...153 // O vztahu mezi vědou a tradiční morálkou...165 // Společenská funkce literatury...175 // Filosofie českých dějin...188 // Heidegger z druhého břehu...214 // ČÁST II. O SMYSL DNEŠKA // 231 // Inteligence a opozice... // O principu vědeckého svědomí... // Morálka obecná a morálka vědce... // Věda a její filosofie v posledním padesátiletí Spisovatel a jeho věc... // 233 // 250 // 255 // 269 // 280 // Dilema v našem národním programu - Jungmann a Bolzano...293 // Česká filosofie a její soudobá fáze...306 // ? „ideji Národního divadla“...328 // Náš národní program a dnešek...334 // Část III. Dvě studie o Masarykovi...339 // Pokus o českou národní filosofii a jeho
nezdar...341 // Kolem Masarykovy filosofie náboženství...366 // Příloha L Texty ? Chartě 77... // ? záležitostem Plastic People of the Universe a DG 307. // Čím je a čím není Charta 77... // Proč nemá Charta 77 být zveřejňována... // ? prohlášení Generální prokuratury ČSSR ze dne 1. 2. 1977 // Prohlášení... // Co můžeme očekávat od Charty 77?... // Východní politika ano - ale se ctí!... // 423 // 425 // 428 // 431 // 434 // 438 // 440 // 445 // Příloha II A. Recenze, referáty, // VZPOMÍNKY, GLOSY...449 // Výbor ze spisů T. G. Masaryka...451 // Josef L. Hromádka: Masaryk...453 // Jan B. Kozák: Ježíš ve víře a skepsi...455 // t Vladimír Hoppe...457 // Mezinárodní filosofická konference tomistická...463 // Olomoučtí dominikáni...468 // ? českému překladu Summy Theologie // od Tomáše Akvinského... 470 // Josef Kratochvil: Meditace věků...472 // Jan Slavík: Básnická perioda českého dějepisectví...475 // Platón: Theaitétos...477 // Odpověď p. prof. Novotnému o překladech Platónových spisů ... 479 // Vladimír Tardy: Teleologie lidského chtění...482 // Osmý mezinárodní filosofický kongres v Praze...487 // Edmund Husserl v Praze...495 // ? článku p. docenta dra Riegra Na okraj fenomenologie...497 // Pražský filosofický kroužek...501 // Z pražských přednášek...505 // Konrad Bittner: Deutsche und Tschechen...507 // Německý historik o Masarykově a Pekařově pojetí českých dějin // a
české kulturní orientaci...511 // Jiřina Popelová: Problém poznání kulturní skutečnosti...515 // Francouz o našem školském systému...520 // ? diskusi o nových osnovách úvodu do filosofie...522 // Něco o filosofickém referentství... 524 // Ještě k Masarykově filosofii náboženství...527 // ? článku prof. E. Rádla Sociologie a historie // v 9. čísle Naší doby...530 // Vlasta T. Miškovská: Filosofický význam druhého vydání // Kantovy „Kritiky čistého rozumu“...533 // Ladislav Rieger: Idea filosofie...536 // Úvaha o porážce...540 // Před rokem zemřel ...542 // Z předmluvy ke spisům Jana Kaprase...545 // ? šedesátinám Františka Novotného...551 // Úvodem...559 // Kolem jubilea akademika O. Chlupa...561 // Profesor Jean Piaget v Praze...568 // Bernard Bolzano (1781-1848)...571 // Jean-Paul Sartre návštěvou ve Filosofickém ústavě ČSAV...583 // Dvě filosofické návštěvy v poslední době...595 // Jací jsme a jací nejsme...600 // Falešná teorie národa a Slovensko...604 // ? filosofovým šedesátinám...607 // Vzpomínky na Husserla...630 // Životní jubileum J. B. Kozáka...642 // t František Fajfr (1892-1969)...645 // Jan B. Kozák pětaosmdesátiletý...648 // Příloha ? B. Slovníková hesla a zprávy...651 // Filosofie česká...653 // Kozák, Jan Blahoslav PhDr...659 // Česká filosofie od roku 1918... // Zpráva o české literatuře ? dějinám filosofie... // Kozák Jan ?... // Filosofie v Československu
a její současná orientace // Česká filosofie... // Hodnocení filosofické produkce za rok 1966 ... // 661 // 681 // 704 // 706 // 719 // 723 // Příloha II C. Anotace // 731 // Ladislav Horák: Příruční dějiny národa českého... // Filosofický sborník věnovaný moravskému filosofu // dru Jos. Kratochvílovi ? 50. narozeninám... // Wolfgango Giusti: Studi sulla cultura ceca contemporanea Kamil Krofta: Čechové a Slováci před svým // státním sjednocením... // Edvard Beneš: Demokratická armáda, pacifism // a zahraniční politika... // Marxismus a náboženství... // Kamil Krofta: Žižka a husitská revoluce... // František Dohnal: Poutníci a trosečníci absolutna... // Správnou cestou... // Inocenc A. Bláha: Vědecká morálka a mravní výchova ... // Bohumil Sekla: Růst národa... // Vladimír Úlehla: Zamyšlení nad životem... // Albína Dratvová: Filosofie a přírodovědecké poznání... // Filosofické listy Ladislava Klímy... // Duchovní přátelství... // Miloš Srb: Živá skutečnost [I]... // Miloš Srb: Živá skutečnost [II] ... // Tomáš Trnka: Hledám tajemství života... // Jiřina Popelová: Dějiny a hodnocení... // Albína Dratvová: Smutek vzdělanců... // Jaroslav Kříženecký: Boj o život a dohoda ? životu... // Bohdan Chudoba: O dějinách a pokroku... // Josef Tvrdý: Názory o hrdinství v životě společenském ... // František Fajfr: Hegelova filosofie světové Moudrosti. // Josef Hendrich: Naše
mládež a naše školy... // Vladislav Čermák: O podstatě práva... // .733 // .734 // .735 // .131 // .738 // .739 // .740 // .741 // .742 // .744 // .746 // .747 // .749 // .750 // .751 // .752 // .754 // .755 // .757 // .758 // .759 // .760 // .761 // .762 // .763 // .765 // Vladislav Čermák: K logické podstatě prám...766 // Vladimír Úlehla: Za oponou života...767 // L. Kratochvíl: František Drtina - J. Novák: G. A. Lindner...768 // Otakar Matoušek: Člověk kritisuje přírodu...770 // Jiřina Popelová: Pravda a jistoty - // Otakar Glos: Nedůvěra v myšlení ...771 // Jaromír Červenka: Friedrich Nietzsche...773 // Příloha ?. Varianty, náčrty, zlomky...775 // Rádiová filosofie zpátečnictvím?...777 // Ladislav Klíma - náčrt přednášky...783 // Český subjektivní idealismus počátkem 20. století...799 // Přednáška pro redaktory čs. rozhlasu (22. II. 1967)...806 // Poznámky ke studii Inteligence a opozice...809 // Námitka Karla Kosíka a její zodpovězení...815 // Studenti ...817 // Úvaha nad knihou A. Wertha: Russia - hopes and fears...819 // O vědecké morálce...821 // Principy vědecké morálky...827 // V počátcích naší organizace...840 // O potřebě demokratizace ve vědě...845 // Odvěké a dnešní úkoly filosofie...846 // Poznámky ke studii Spisovatel a jeho věc...857 // Filosofie českých dějin...863 // Česká filosofie - o „smyslu češství“...867 // Osud českého národa po 1. světové válce...869
// Duchovní život v Čechách a filosofie (19. stol.)...870 // Český hegelianismus...872 // Masarykova filosofie dějin a současná filosofická situace...879 // Humanita a nihilismus...883 // Dostojevskij - Nietzsche - Masaryk...893 // Heidegger a Masaryk...899

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC