Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:18x 
BK
Dotisk 1. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2003
199 s. : il.

objednat
ISBN 80-7235-135-4 (brož.)
"Zpracováno podle Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury" -- Titulní list
Obsahuje ilustrace, slovník přejatých slov, slovník pojmů z lingvistiky a stylistiky
Čeština - učebnice středošk.
000018030
I. I Smysl výuky mateřského jazyka 7 // II. I Úvod do studia jazyka a slohu // 1. Základní pojmy jazykovědy a stylistiky 16 // 2. Národní jazyk 22 // 3. Čeština a jazyky příbuzné 28 // 4. Získávání a zpracovávání informací - 1. část 34 // 5. Získávání a zpracovávání informací - 2. část 40 // III. I Nauka o zvukové stránce jazyka (hláskosloví) // Motivace 45 // 1. Úvod do nauky o zvukové stránce jazyka 48 // 2. Systém českých samohlásek 53 // 3. Systém českých souhlásek 56 // 4. Spodoba hlásek. Slovní přízvuk 58 // 5. Zvuková stránka souvislé řeči 61 // 6. Spisovná výslovnost češtiny 66 // 7. Opakování a prohlubování učiva hláskosloví 74 // 8. Praktické využití poznatků z hláskosloví 76 // Z historie české jazykovědy - Česká jazykověda od počátků do 17. století 83 // IV. I Nauka o písemné stránce jazyka (grafémika) // Motivace 89 // 1. Úvod do nauky o písemné stránce jazyka 90 // 2. Úvod do nauky o pravopisu 96 // 3. Psaní i,í/yý 100 // 4. Psaní písmena , předpon s(e)-/z(e)- a souhláskových skupin 112 // 5. Psaní délky samohlásek 118 // 6. Psaní zkratek a značek 123 // 7. Psaní slov přejatých 124 // 8. Souhrnné testování pravopisu 129 // V. I Stylistika // 1. Úvod do stylistiky - 1. část 135 // 2. Úvod do stylistiky - 2. část 139 // 3. Funkční styly 144 // 4. Prostěsdělovací styl - obecné poučení, informační slohový postup 150 // 5. Mluvené útvary prostěsdělovacího stylu — 1. část 156 // 6. Mluvené útvary prostěsdělovacího stylu - 2. část 161 // 7. Psané útvary prostěsdělovacího stylu - 1. část 163 // 8. Psané útvary prostěsdělovacího stylu - 2. část 169 // 9. Psané útvary prostěsdělovacího stylu - 3. část 173 // Z historie české jazykovědy - // Česká jazykověda v 17. a 18. století. Josef Dobrovský 175 // Slovník přejatých slov 185 // Slovník pojmů z lingvistiky a stylistiky 193

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC