Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:11x 
BK
1. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1996
182 s. : il.

objednat
ISBN 80-85937-35-2 (brož.)
Čeština - učebnice středošk.
Čeština - učebnice škol základních
000018032
Samostatný větný člen, osamostatněný včtný člen, elipsa...88 // Věta a souvětí...91 // Souvětí’podřadné...92 // Souvětřpodřadné svíce než jednou větou vedlejší’...97 // Čárka v sou vět í podřadném...102 // Tvořeni’vět ...102 // Hlavní zásady českého slovosledu ...108 // Stavba textová ...114 // Souvětí souřadné...114 // Souvětí souřadné svíce než dvěma větami...117 // Vsuvka...120 // Prostředky návaznosti v jazykových projevech...122 // SLOH A KOMUNIKACE // Jazyková kultura...130 // Slohové postupy a útvary užívané v různých komunikačních // oblastech a situacích...130 // Vypravování...131 // Vypravovánív běžné komunikaci (ve stylu prostěsdělovacím) . . . .131 // Vypravovánív umělecké oblasti...136 // Popis a charakteristika...139 // Popis předmětu ...140 // Popis děje (včetně pracovního postupu)...145 // Tiskopisy. Životopis...149 // Výklad a výtah ...150 // Úvaha...157 // Proslov...162 // Diskuse...165 // Publicistické útvary...168 // Zpravodajské útvary...168 // Úvahové útvary...170 // Přechodné útvary...173 // Souhrnné poučenío slohu...177

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC