Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 2004
152 s. : il. ; 28 cm

objednat
ISBN 80-7238-257-8 (brož.)
Obsahuje tabulky, černobílé fotografie
000018053
ČÁST OBČANSKÁ VÝCHOVA // SLOVO AUTOREK ...6 // ÚVODNÍ HODINA ...7 // ČLOVĚK V RYTMU ČASU...8 // Čas nezastavíš ...8 // Cyklus přírody ...1 0 // RODINNÝ ŽIVOT ...13 // Rodina ...13 // Rodinné vztahy ...1 5 // Příbuzenské vztahy ...17 // Manželství je smlouva, slib a přísaha ...18 // Rodina - místo návratů ...21 // Děti - pokračování našeho života ...22 // Rodina - ostrov bezpečí ...25 // Rodina dělá z domu domov ...27 // Rodina jako vzor a příklad ...29 // Když vlastní rodina chybí ...31 // ŽIVOT VE ŠKOLE ...33 // Škola - základ života ...33 // I ve škole s pravidly ...35 // Umění učit se ...36 // DOMOV JE TAM, KDE...39 // Místo, kde žijeme ...39 // Obec ...41 // Obecní zřízení ...42 // Životní prostředí ...43 // MÁ VLAST...45 // Život v regionech ...45 // Kolik řečí znáš ...46 // Státní symboly ...47 // Česká republika - demokratický právní stát ...49 // Z HISTORIE...51 // V hlubinách dávných časů ...51 // O zlatý dukát ...54 // Významné osobnosti ...56 // Naši prezidenti...58 // Stověžatá Praha ...60 // MINIÚVOD DO LIDSKÝCH PRÁV ...63 // Ty, já, on - jsme rozdílní? ...63 // První krok к lidským právům ...65OBSAH // Dvě strany mince...66 // Moje práva - tvoje práva ...67 // SPOLEČNÁ TÉMATA // PRVNÍ POMOC ...69 // Když rozhodují vteřiny aneb Zásady první pomoci ...69 // KALENDÁŘ ...72 // Září ...72 // Říjen ...73 // Listopad ...74 // Prosinec ...75 // Štědrý večer nastal ...76 // Leden ...77 // Únor ...78 // Březen ...78 // ...dejte vejce malovaný - Duben ...79 // Květen ... 80 // Červen ...80 // Červenec, Srpen ...80 //
CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ UČIVA - OV // Návrh časově tematického plánu ...82 // HODNOCENÍ ...84 // Ukázka hodnocení pro občanskou výchovu ...84 // ČÁST RODINNÁ VÝCHOVA // SLOVO AUTORKY...85 // ÚVOD - Všichni jsme lidé...85 // ŽIVOT V RODINĚ A MIMO NI ...88 // Rodina - postavení a role ženy a muže ...88 // Vliv rodiny na rozvoj osobnosti dítěte ...90 // Komunikace ...91 // Komunikace v rodině ...93 // Komunikace mezi vrstevníky a ve společnosti dospělých ...95 // Modelové situace a hry zaměřené na osvojení // komunikačních dovedností ...97 // Kamarádství, přátelství, láska ...99 // ROZVOJ OSOBNOSTI ...1 04 // Duševní a tělesné zdraví ...104 // Vyrovnávání se s problémy ...106 // OSOBNÍ BEZPEČÍ ...108 // Způsoby chování v krizových situacích ...108 // Detská krizová centra, linky důvěry ...110 // PÉČE O ZDRAVÍ, REŽIM DNE ...112 // Vedení záznamu o volném čase ...112 // ZDRAVÁ VÝŽIVA ...1 1 4 // Vliv výživy na zdravotní stav lidí ...114 // Výživová hodnota potravy...115 // Způsoby technologie zpracování potravin ...118 // Sestavování jídelníčku ...120 // ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK ...121 // Pozitivní životní cíle a hodnoty ...121 // Kouření (tabakismus)...122 // Alkoholismus ...124 // SEXUÁLNÍ VÝCHOVA ...126 // Sexuální výchova ...1 26 // CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ UČIVA - RV // Návrh časově tematického plánu ...128 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY // Část OV ...130 // Část RV ...130 // PRACOVNÍ PŘÍLOHY - KOPÍROVACÍ LISTY ...131 // Část OV ...1-16 // Část RV ...1-4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC