Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
České Budějovice : Kopp, 2003
286 s. : il.

objednat
ISBN 80-7232-206-0 (brož.)
Obsahuje obrázky, tabulky
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 281
Technika digitální - učebnice středošk.
000018069
Obsah // 1 Úvod...11 // 2 Technické vybavení - hardware...13 // 2.1 Základní jednotka...13 // 2.2 Základní deska...17 // 2.2.1 Mikroprocesor...18 // 2.2.2 Konektory na základních deskách...19 // 2.3 Paměť... 19 // 2.3.1 Vnitřní paměti...21 // 2.3.2 Diskové paměti (vnější)...22 // 2.4 Zobrazovací jednotka...27 // 2.5 Vstupní zařízení...28 // 2.5.1 Klávesnice ...28 // 2.5.2 Myš...31 // 2.5.3 Jiná vstupní zařízení...33 // 2.6 Výstupní zařízení...34 // 2.6.1 Monitor...34 // 2.6.2 Tiskárny...36 // 2.7 Další vybavení PC...38 // 2.3 Nákup počítače...39 // 3 Data v počítači...41 // 3.1 Struktura dat...41 // 3.1.1 Disky...41 // 3.1.2 Adresáře, podadresáře a složky...42 // 3.1.3 Soubory...43 // 3.1.4 Cesta...44 // 3.1.5 Pracovní (aktuální) disky a adresáře...45 // 4 Základy obsluhy PC...46 // 4.1 Zapnutí počítače...46 // 4.2 Vypnutí počítače...47 // 5 Programové vybavení - software...50 // 5.1 Rozdělení programového vybavení...50 // 5.1.1 Rozdělení podle určení...50 // 5.1.2 Rozdělení podle způsobu šíření...52 // 6 Operační systémy...54 // 6.1 Operační systém DOS...ň4 // 6.1.1 Soubor CONFIG.SYS...?)5 // 6.1.2 Soubor AUTOEXEC.BAT...57 // 6.1.3 Další příkazy MS DOS ...57 // 6.2 Operační systém MS Windows...58 // 6.2.1 Ovládání MS Windows...58 // 6.2.2 Pracovní plocha...59 // 6.2.3 Nastavení parametrů systému ...66 // 6.2.4 Zástupce na Pracovní ploše...68 // 6.2.5 Práce se soubory a
složkami...68 // 6.2.6 Schránka systému Windows...72 // 6.2.7 Je to vše?...73 // 6.3 MS Windows XP...74 // 6.4 Linux...76 // 6.4.1 Aplikace pro Linux...77 // 7 Nadstavby operačních systémů...81 // 7.1 Druhy nadstaveb OS...81 // 7.2 Použití nadstaveb OS...81 // 7.2.1 Popis prostředí...82 // 7.2.2 Ovládání nadstaveb...83, // 8 Textové editory...99 // 8.1 Druhy textových editorů...99 // 8.2 Tvorba textových dokumentů...100 // 8.2.1 Písmo ...101 // 8.2.2 Postup tvorby textových dokumentů...102 // 8.2.3 Pravidla pro úpravu dokumentů ...103 // 8.2.3 Základní činnosti při práci s textovými editory...105 // 8.3 Prostředí textových editorů...107 // 8.4 Psaní textu...108 // 8.4.1 Uložení souboru ...109 // 8.4.2 Otevření souboru ... 111 // 8.4.3 Vytvoření nového dokumentu ...113 // 8.4.4 Smazání souboru...113 // 8.4.5 Práce s více dokumenty...114 // 8.5 Oprava chyb a překlepů...114 // 8.6 Formátování textu ...116 // 8.6.1 Vlastnosti stránky...116 // 8.6.2 Nastavení písma... 117 // 8.6.3 Vlastnosti odstavce... // 8.6.4 Styly odstavců... // 8.6.5 Tabulátory... // 8.7 Vkládání objektů... // 8.7.1 Vložení obrázku... // 8.7.2 Vložení objektu WordArt... // 8.7.3 Textové pole (rámec)... // 8.7.4 Vložení tabulky... // 8.7.5 Záhlaví a zápatí stránek... // 8.7.6 Typografické formátování... // 8.7.7 Sloupcová sazba... // 8.7.8 Vložení matematických vzorců // 8.8 Vytištění dokumentu... // 8.8.1 Náhled ... // 8.8.2.Tisk
... // 8.9 Další možnosti textových editorů... // 119 // 120 122 // 124 // 125 127 // 129 // 130 // 133 // 134 // 135 // 135 // 136 // 137 137 // 9 Tabulkové kalkulátory... // 9.1 Druhy tabulkových kalkulátorů... // 9.2 Tvorba tabulek... // 9.3 Prostředí tabulkových kalkulátorů.. // 9.4 Práce s tabulkovými kalkulátory.. // 9.4.1 Pohyb po tabulce... // 9.4.2 Označení oblasti buněk ... // 9.4.3 Údaje vkládané do buněk... // 9.4.4 Vložení údaje do buňky... // 9.4.5 Oprava údaje v buňce... // 9.4.6 Smazání údaje z buňky ... // 9.4.7 Rozkopírování údajů... // 9.4.8 Vyplnění řadou (posloupností) . // 9.5 Vzorce... // 9.5.1 Vzdálený odkaz... // 9.5.2 Operátory... // 9.5.3 Funkce... // 9.6 Formátování tabulek... // 9.6.1 Písmo ... // 9.6.2 Zarovnání obsahu buněk... // 9.6.3 Ohraničení buněk - rámečky... // 9.6.4 Pozadí buňky... // 9.6.5 Nastavení šířky a výšky buňky // 9.6.6 Zobrazení údajů v buňce... // 139 // 139 // 140 // 141 144 // 144 // 145 // 146 // 146 // 147 // 147 // 148 // 149 151 // 151 // 151 // 152 // 157 // 158 158 160 160 162 163 // 9.7 Grafy...165 // 9.7.1 Tvorba grafu...166 // 9.7.2 Úprava grafu...167 // 9.8 Tisk...168 // 9.9 Další možnosti...170 // 10 Databázové systémy... 171 // 10.1 Druhy databázových systému...171 // 10.2 Základní pojmy...171 // 10.3 Databázová tabulka...172 // 10.4 Dotazy...173 // 10.5 Pohledy (sestavy) ...174 // 10.5.1 Tisková sestava...175 // 10.6 Další možnosti
databázových systémů...175 // 11 Programy pro práci s grafikou... 177 // 11.1 Druhy programů...177 // 11.2 Základní pojmy...178 // 11.2.1 Bitmapová grafika ...178 // 11.2.2 Vektorová grafika...178 // 11.3 Prohlížeče obrázků...179 // 11.3.1 Prohlížení obrázků...179 // 11.3.2 Náhledy...179 // 11.3.3 Úpravy obrázku...180 // 12 Computer Design... 185 // 12.1 CAD...185 // 12.2 Základní pojmy...185 // 12.3 Popis prostředí AutoCADu...188 // 12.4 Základní činnosti...189 // 12.4.1 Zvětšování ...190 // 12.4.2 Posun...191 // 12.4.3 Uchopování...191 // 12.5 Kreslení entit...193 // 12.5.1 Úsečka ...193 // 12.5.2 Kružnice ...193 // 12.5.3 Oblouk...194 // 12.5.4 Obdélník...194 // 12.5.5 Polygon (mnohoúhelník)...194 // 12.5.6 Ekvidistanta...19L // 12.6 Editace entit...195 // 12.6.1 Změna vlastností... // 12.6.2 Posun... // 12.6.3 Otočení... // 12.6.4 Prodloužení... // 12.6.5 Ořezání... // 12.6.6 Smazání... // 12.7 Hladiny... // 12.7.1 Vlastnosti hladin... // 12.7.2 Typy čar... // 12.8 Tipy pro práci... // 12.9 Další možnosti práce s AutoCADem // 12.9.1 Kótování ... // 12.9.2 Nastavování vlastností a stylů // 12.9.3 Modelování... // 12.10 Praktická ukázka... // 13 Počítačové sítě a Internet... 209 // 13.1 Typy počítačových sítí...210 // 13.1.1 Sběrnicová síť...210 // 13.1.2 Kruhová síť...210 // 13.1.3 Hvězdicová síť...211 // 13.1.4 Síť peer-to-peer...211 // 13.1.5 Síť klient-server...211 // 13.2 Internet...212
// 13.2.1 Připojení ? Internetu...213 // 13.2.2 Služby na Internetu...215 // 13.2.3 Adresy v Internetu...216 // 13.2.4 Služba WWW...218 // 13.2.5 Elektronická pošta...224 // 13.2.6 Služba FTP...229 // 13.2.7 HTML dokumenty...230 // 14 Ochrana dat... 235 // 14.1 Co by se mělo chránit...235 // 14.2 Jaké jsou možnosti ochrany...235 // 14.2.1 Zálohování...237 // 15 Komprimační programy... 239 // 15.1 Druhy komprimačních programů...239 // 15.2 Základní pojmy...240 // 15.3 Popis prostředí ...241 // 15.4 Nastavení prostredí ...242 // 15.5 Komprimace do archivu...245 // 15.5.1 Vytvoření nového archivu...245 // 15.5.2 Přidání do archivu...246 // 15.6 Dekomprimace z archivu...246 // 15.7 Úpravy archivu ...2 47 // 15.7.1 Vymazání z archivu ...247 // 15.7.2 Rozdělení ZIP archivu...247 // 15.7.3 Spojení rozděleného ZIP archivu...248 // 15.7.4 Oprava archivu...248 // 15.8 Vvtvoření samorozhalitelného archivu (SFX) ...249 // 15.9 Zobrazení obsahu souboru v archivu...249 // 16 Viry a antiviry... 250 // 16.1 Viry...250 // 16.2 Jak se bránit...251 // 16.3 Jak poznat zavirovaný počítač...252 // 16.4 Antiviry a jejich funkce...2.53 // 16.4.1 Skenování...253 // 16.4.2 Porovnávání ...253 // 6.4.3 Rezidentní skenování ...254 // 16.4.4 Heuristická analýza...254 // 16.5 Použití antivirových programů...254 // 17 Jak získat programy pro svoji práci... 257 // 17.1 Operační systémy...257 // 17.2 Nadstavby operačního systému...257 // 17.3 Textové
editory, kancelářské balíky...257 // 17.4 Grafika...258 // 17.5 Internet... // 17.6 Komprimace a dekomprimace // 17.7 Ochrana dat... // 17.8 CAD... // 17.9 Antivirové programy... // 258 // 259 // 259 // 259 // 18 Kódové stránky ve Windows... 260 // 18.1 Kódová stránka Windows Západní...261 // 18.2 Kódová stránka Windows Středoevropská (CP 1250)...262

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC