Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
Všeň : Alter, 1996

objednat
ISBN 80-85775-47-6
000018077
Rekat.
OPAKOVÁNÍ // Věta - souvětí ... 3 // Význam slov ...4 // Slova s citovým zabarvením, slova spisovná a nespisovná... 8 // Slovní druhy ... 9 // Slabika - hláska - písmeno - abeceda... 12 // STAVBA SLOV ...16 // Předpony od-, nad-, pod-, před- a tvarově stejné předložky... 18 // Předpony VZ-, roz-, bez- a předložka bez... 19 // Předpony ob-, v-, vy-/vý-...21 // VYJMENOVANÁ SLOVA // Slova s y/ý po b ... 25 // Slova s y/ý po 1...28 // Slova s y/ý po m ... 31 // Slova s y/ý po p ... 36 // Slova s y/ý po s ... 39 // Slova s y/ý po v ...42 // Slova s y/ý po z ...44 // PROCVIČOVÁNÍ ...46 // SLOVNÍ DRUHY...47 // SLOVESA // Opakování ... 49 // Neurčitek... 50 // Slovesa zvratná ...53 // Jednoduché a složené tvary sloves...54 // Časování sloves // čas přítomný...55 // čas budoucí...59 // čas minulý...60 // Procvičování ...62 // PODSTATNÁ JMÉNA // Opakování ... 64 // Skloňování podstatných jmen rodu středního... 66 // vzor město ... 66 // vzor moře...70 // vzor kuře ...72 // vzor stavení ... 76 // Procvičování ...78 // Skloňování podstatných jmen rodu ženského ... 79 // vzor žena ... 80 // vzor mže ... 84 // V AVVZOl. // Procvičování // Skloňování podstatných jmen rodu mužského // vzor pán // vzor hrad // vzor muž // vzor stroj // Procvičování // STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ // Základní skladební dvojice // Shoda přísudku s podmětem // rodu středního // rodu ženského // rodu mužského // Procvičování // SOUVĚTÍ // ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ // CO UŽ UMÍME - test pro první čtvrtletí // test pro dmhé čtvrtletí // test pro třetí čtvrtletí // test pro čtvrté čtvrtletí .. // DIKTÁTY // PŘEHLEDNÉ TABULKY //
SLOHOVÁ CVIČENÍ // Fantastické prázdniny (Vyprávění) // Pravdivá příhoda z Trpaslicka (Členění textu) // Píšeme babičce (Adresa) // Umíte pozorovat (Popis osoby) // Třezalka tečkovaná (Popis věci a děje) // Nehoda (Vyprávění podle obrázkové osnovy) // Herbář (Popis činnosti) // Rozhovor (Telefonujeme) // Pozvánka (Oznámení) // Hodně štěstí, zdraví (Blahopřání) // Těžký úkol (Dopis) // Psí vycházka (Sestavení osnovy) // Slohový úkol (Bohatost vyjadřování) // Telegram - reklama (Stmčnost vyjadřování) . Zelená veverka (Slohová pravidla) ...

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC