Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.8) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 1.
Všeň : Alter, 1996
183 s. : barev. il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-85775-51-4 (brož.)
000018079
STAVBA SLOVA // Stavba slova ...5 // Slovotvorný základ ...6 // Slova příbuzná ...; ...9 // Předpony roz-, bez- ...і ...10 // Předpony od-, nad-, pod-, před- ...12 // Předpony ob-, v- ...14 // Předpony z-, s-, vz- ...15 // VÝZNAM SLOV // Slova jednoznačná a mnohoznačná ...18 // Slova s citovým zabarvením ...18 // Slova protikladná, souznačná, souřadná ...20 // Slova významem nadřazená a podřazená ...20 // SLOVNÍ DRUHY ohebné (první část) // Opakování ...22 // SLOVESA // Opakování (slovesná osoba, číslo, čas) ...25 // Slovesný způsob ...28 // způsob oznamovací ...29 // způsob rozkazovací ...31 // způsob podmiňovací ...32 // Procvičování ...34 // Shrnutí o slovesech ...35 // SKLADBA - první část // Základní větné členy ...37 // Podmět holý, rozvitý a několikanásobný ...38 // Věty s podmětem nevyjádřeným ...40 // Přísudek holý, rozvitý a několikanásobný ...42 // shoda přísudku s podmětem // Podmět rodu mužského ...46 // Podmět rodu ženského ...48 // Podmět rodu středního ...49 // Procvičování ...52 // Shoda přísudku s několikanásobným podmětem ...55 // Procvičování ...57 // SLOVNÍ DRUHY ohebné (pokračováni) // PODSTATNÁ JMÉNA // Opakování (rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen) ...64 // Vzory rodu mužského: pán, hrad ...66 // muž stroj ...68 // předseda ...72 // soudce ...74 // Vzory rodu ženského: žena, růže ...77 // píseň, kost ...79 // Vzory rodu středního: město, moře ...82 // kuře, stavení ...85 // Procvičování ...86 // Shrnutí o podstatných jménech ...88 // PŘÍDAVNÁ JMÉNA // Přídavná jména ...89 // Druhy přídavných jmen ...90 // Skloňování přídavných jmen tvrdých ...93 // Skloňování přídavných jmen měkkých ...96 // 182 // Procvičování ...97 // Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích ...102 // Shrnutí o přídavných jménech ...106 //
ZÁJMENA // Poznávání zájmen ...108 // Druhy zájmen ...109 // Skloňování zájmen já, ty, se, my, vy ...111 // Skloňování zájmen ten, náš, on, ona, ono ...114 // Zájmena Ty, Vy, Tvůj, Váš v dopisech ...115 // Shrnutí o zájmenech ...116 // ČÍSLOVKY // Význam číslovek ...118 // Druhy číslovek ...119 // Skloňováni číslovek ...121 // Shrnutí o číslovkách ...123 // SKLADBA (pokračování) // Stavba věty ...126 // Větné členy - přívlastek ...127 // Souvětí ...131 // Věta hlavní a vedlejší ...132 // SLOVNÍ DRUHY neohebné - shrnuti učiva nižších ročníků // PŘÍSLOVCE ...142 // PŘEDLOŽKY ...146 // SPOJKY ...150 // ČÁSTICE ...’52 // CITOSLOVCE ...153 // PŘÍMÁ ŘEČ // Přímá řeč ...156 // Závěrečné opakování ...160 // Úkoly pro chytré hlavy ...164 // Diktáty ...165 // TEST I - první čtvrtletí ...167 // TESTII - druhé čtvrtletí ...169 // TEST III - třetí čtvrtletí ...171 // TEST IV - čtvrté čtvrtletí ...173 // TABULKY ...175 // SLOHOVÁ CVIČENÍ // MOJE POZOROVÁNÍ - článek pro dětský časopis ...8 // TRUHLA - popis předmětu ...17 // STAROČESKÁ POCHOUTKA - popis pracovního postupu ...24 // PODZIM - líčení zážitků ...36 // DOPIS OD TETY - dopis ...45 // LUŠTÍME TELEGRAMY - telegram ...54 // NÁMĚT NA POVÍDKU - vypravování ...63 // ZIMA - líčení zážitků ...71 // NEOPATRNOST - osnova vypravování ...81 // SLAVNOSTNÍ VÝPRAVA - vypravování ...92 // JARO - líčení zážitků ...101 // RUSALKA - vypravování ...107 // DOPIS KAMARÁDOVI - dopis ...117 // BESÍDKA - oznámení ...125 // BESÍDKA - zpráva ...141 // LÉTO - líčení zážitků ...149 // VRATIČ - báseň ...153
(OCoLC)50346160
cnb000150417

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC