Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Trizonia, 1993

objednat
ISBN 80-85573-12-1
000018094
Rekat.
Obsah // Návrh tematického plánu ...5 // I. SLOH ...7 // 1. Dialog a útvary založené na dialogu ...7 // A) Ukázky... // B) Charakterizace dialogu a vybraných útvarů založených na dialogu ...27 // C) Diskuse, polemika ...28 // D) Interview - rozhovor... 30 // E) Beseda ...31 // F) Otázky, úkoly a náměty...32 // 2. Úvaha, kritika, recenze...38 // A) Ukázky...38 // B) Co je úvaha, její témata...56 // C) Kompozice úvahy...57 // D) Jazykové prostředky úvahy ...57 // E) Další útvary založené na úvahovém postupu...58 // F) Otázky, úkoly a náměty... . 58 // 3. Útvary stylu publicistického...71 // 3.1. Publicistický styl ...71 // A. Ukázky...73 // B. Co je styl publicistický, jeho téma...83 // C. Kompozice útvarů stylu publicistického...84 // D. Jazyk stylu publicistického...87 // E. Specifika stylu publicistického...95 // 3.2. Vybrané útvary stylu publicistického ...97 // 3.3. Zvukové a vizuální sdělovací prostředky ...105 // 4. Komunikace a zdravé sebevědomí ...109 // 4.1: Mapujeme své jednání...109 // 4.2. Co je asertivita...114 // 4.3. Základní asertivní dovednosti ...120 // II. JAZYK...131 // 5. Tvarosloví / Morfologie...131 // 5.1. Opakování z 2. ročníku ...131 // 213 // 5.2. Slovní druhy...137 // 5.2.1. Slova ohebná...137 // 5.2.1.1. Substantiva / Podstatná jména...137 // 5.2.1.2. Adjektiva / Přídavná jména ...152 // 5.2.1.3. Pronomina / Zájmena...158 // 5.2.1.4. Numeralia / Číslovky...164 // 5.2.1.5.
Verba / Slovesa ...168 // 5.2.2. Slova neohebná...185 // 5.2.2.1. Adverbia / Příslovce...185 // 5.2.2.2. Prepozice / Předložky...187 // 5.2.2.3. Konjukce / Spojky...188 // 5.2.2.4. Partikule / Částice ...188 // 5.2.2.5. Interjekce / Citoslovce ...189 // 6. Obecné poučení o jazyce...191 // 6.1. Česká nářečí v užším slova smyslu...194 // 6.2. Nářečí středomoravská (hanácká)...198 // 6.3. Nářečí východomoravská (moravskoslovenská) 199 // 6.4. Nářečí slezská (lašská) ...200 // 7. Souhrnné opakování ...203 // 7.1. Všestranný jazykový rozbor 1 ...203 // 7.2. Všestranný jazykový rozbor 2 ...204 // 7.3. Všestranný jazykový rozbor 3 ...205 // 7.4. Diktát 1 ...207 // 7.5. Diktát 2...207 // 7.6. Diktát 3 ...208 // Zajímavé aspekty a inovace cyklu učebnic // pro předmět Č JL...209 // K učebnicím ČJL pro IV. ročník...210 // Použitá literatura...212 // Obsah ...213 // Objednací list učebnic ČJL pro K.-KѴ. ročník...215 // 214

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC