Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992

objednat
ISBN 80-04-26232-5
000018207
Rekat.
OBSAH // ??? // I/ SKLADBA -...---...- 5 // 1. Opakování učiva o větě jednoduché - -- -- -- 5 // 2. Opakování učiva o souvětí - -- -- -- -- 15 // 3. Významový poměr mezi souřadně spojenými // větami hlavními - -- -- -- -- - - - 24 // 4. Významový poměr mezi jednotlivými členy ve větných členech několikanásobných // a mezi souřadně spojenými vedlejšími větami - - - 30 // 5. Zápor - -- -- -- -- -- -- -- - 36 // 6. Stavba souvětí - -- -- -- -- -- -- 39 // 7. Samostatný větný člen, vsuvka; věta neúplná - - - 47 // 8. Opakování o řeči přímé a nepřímé - -- -- -- 54 // 9. Zásady pořádku slov v české větě - -- -- -- 56 // 10. Rozdělovači znaménka. // Psaní čárky ve větě jednoduché a v souvětí - - - - 64 // 11. Synonymní skladební prostředky a úpravy textů - - 70 // II/ SLOVA PŘEJATÁ, JEJICH VÝSLOVNOST // A PRAVOPIS...--- 80 // III/ TVAROSLOVÍ ...-...- - 88 // 1. Opakování - -- -- -- -- -- -- - 88 // 2. Skloňování obecných jmen přejatých --- 102 // 3. Skloňování cizích vlastních jmen --- 106 // 4. Přechodník přítomný a přechodník minulý - - - - 111 // 188 // J // IV/ JAZYKY SLOVANSKÉ, // ČEŠTINA A SLOVENŠTINA. // OBECNÉ VÝKLADY O ČESKÉM JAZYCE - - - - 117 // 1. Jazyky slovanské - -- -- -- -- -- - 117 // 2. Čeština a slovenština - -- -- -- -- -- 120 // 3. Vývoj českého jazyka - -- -- -- -- -- 126 // 4. Útvary českého jazyka a jazyková kultura - - - - 135 // V/ SLOH
--- 141 // Charakteristika literárních postav - -- -- -- - 141 // Subjektivně zabarvený popis (líčení) --- 151 // Výklad --- 155 // Výtah --- 164 // Úvaha - -- -- -- -- -- -- -- -- 169 // Proslov - -- -- -- -- -- -- -- -- 173 // Publicistické útvary - -- -- -- -- -- - 176 // Souhrnné poučení o slohu - --- - 183 // 189

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC