Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.8) Půjčeno:28x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1997
204 s. : il.

objednat
ISBN 80-85937-68-9 (brož.)
učebnice zpracovaná podle osnov vzdělávacího programu Základní škola
Obsahuje ilustrace
Čeština - učebnice škol základních
000018213
Obsah // JAZYKOVÁ ČÁST // Opakování // 1. Co už umíme ...5 // Nauka o slově a pravopis // 2. O významu slov... // 3. Stavba slova... // 4. O některých předponách a předložkách . . . . // 5. Psaní i, ř a y, ý po písmenech označujících // obojetné souhlásky uvnitř slov... // Tvarosloví // 6. Slovní druhy... // 7. Podstatná jména ... // 8. Skloňovánípodstatnýchjmen rodu středního . . . // 9. Skloňovánípodstatnýchjmen rodu ženského . . . // 10. Skloňovánípodstatnýchjmen rodu mužského . . // 11. Slovesa... // 12. Časování sloves... // 13. Slovesný způsob... // 14. Rozkazovací způsob... // 15. Podmiňovacízpůsob... // Skladba // 16. Stavba věty... // 17. Podmět a přísudek... // 18. Shoda přísudku s podmětem... // 19. Souvětí a jeho stavba... // 20. Řeč přímá a nepřímá... // 11 // 18 // 22 // 28 // 108 // 115 // 125 // 132 // 139 // Závěrečné shrnutí // 21. Cojsme se naučili // 147 // 203 // SLOHOVÁ ČÁST // 1. Vzpomináme na prázdniny // 2. Podzim... // 3. Chraňme přírodu . . . // 4. Moji kamarádi . . . // 5. Jak bydlíme ... // 6. Ztráty a nálezy . . . // 7. Poštovní známky . . // 8. Naši nejlepší přátelé . . // 9. Co kdo dělá ... // 10. Dům plný knížek . . . // 11. I malý dárek potěší . . // 12. Zima... // 13. Sportu zdar! ... // 14. Budeme hrát divadlo . // 15. Haló, kdo je tam? . . // 16. O bratru Palečkovi . . // 17. Není koníček j ako koníček // 18. Píšete si
také deník? . . // 19. Jaro... // 20. Hurá, jedeme na výlet . // 21. Rozkvetlá okna . . . // 22. Jak šla veverka na trh . // 23. Řeč hudby... // 24. Znáte je?... // 25. Vystřihovánka . . . // 26. Náš kraj... // 27. Cojste tím chtěli říci? . // 28. Léto... // 29. Na táboře... // 30. Dva roky prázdnin . . // 155 // 157 // 160 // 162 // 163 // 164 // 165 // 166 168 // 170 // 171 // 172 // 174 // 175 // 177 // 178 // 179 181 182 184 186 187 // 189 // 190 192 // 194 // 195 // 196 // 199 // 200 // 204

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC