Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Olomouc : Prodos, 1997
23 s.

objednat
ISBN 80-85806-70-3 (brož.)
Čeština - metodiky
000018327
Délka samohlásek...7 // Dělení slov, slabikotvorné r, 1...7 // Vlastní jména z hlediska pravopisného...8 // Cizí slova - význam, psaní...8 // Popis...8 // Opakování vyjmenovaných slov...8 // Soustava českých hlásek, párové souhlásky...8 // Slabiky...9 // Vypravování, přímá a nepřímá řeč...9 // Význam slova (synonyma, opozita, slova polysémní), slova zdrobnělá, citově zabarvená, // nespisovná...10 // Stavba slova, odvozování pomocí přípon a předpon. Skupiny slov se stejným základem. Předpony ob- a v- (skupiny bě, pě, vě vs. bje-, vje-), předpony roz- a od- z hlediska pravopisu...11 // Homonyma, opakování opozit, citově zabarvených slov a synonym...11 // Popis objektu, popis pracovního postupu...11 // Interpunkce ve větě, užívání spojek...12 // Slovní druhy, jejich třídění...12 // Podstatná jména, pády prosté a předložkové, číslo a rod podstatných jmen...13 // Skloňování neuter...14 // Skloňování feminin... 14 // Skloňování maskulin...15 // Skloňování maskulin - neproduktívni vzory předseda, soudce...15 // Shrnutí...16 // Adjektiva (druhy adjektiv, stupňování)...17 // Slovesa (opakování - osoba, číslo, čas, nová látka - slovesný způsob a jeho funkce).17 // Třídění vět podle obsahu...18 // Stavba věty jednoduché...19 // Uspořádání věty, skladební dvojice...20 // Shoda přísudku s podmětem...20 // Několikanásobné větné členy...21 // Procvičování - několikanásobné větné členy, vyjadřování podmětu...21 // Souvětí, spojování vět do souvětí...21 // Sloh - pozvánka...22 // Souhrnné opakování...22

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC